Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Raporty okresowe
RS/2023
29.04.2024
Skonsolidowany raport roczny za rok 2023
Rozwiń
R/2023
29.04.2024
Jednostkowy raport roczny za rok 2023
Rozwiń
List Prezesa Zarządu (XHTML) XHTML (191.80 KB) List Prezesa Zarządu (XADES) XADES (5.51 KB) Wybrane jednostkowe dane finansowe za 2023 rok (XHTML) XHTML (1.03 MB) Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (XHTML) XHTML (7.41 MB) Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (XADES) XADES (304.29 KB) Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (2.31 MB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (XHTML) XHTML (10.79 MB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (XADES) XADES (733.80 KB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (2.54 MB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za 2023 rok (XHTML) XHTML (1.89 MB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za 2023 rok (XADES) XADES (5.50 KB) Oświadczenie Zarządu (XHTML) XHTML (1.33 MB) Oświadczenie Zarządu (XADES) XADES (739.00 KB) Ocena Rady Nadzorczej jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z działalności za 2023 rok (XHTML) XHTML (436.49 KB) Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu (XHTML) XHTML (313.25 KB)
3Q/2023
08.11.2023 18:34
Raport kwartalny za III kwartał 2023 r.
Rozwiń
1Q/2023
22.05.2023 18:38
Skonsolidowany raport okresowy za 1 kwartał 2023
Rozwiń
RS/2022
30.03.2023 22:59
Skonsolidowany raport roczny za rok 2022
Rozwiń
GrupaAzotyPolice-2022-12-31-pl ZIP (356.69 KB) GrupaAzotyPolice-2022-12-31-pl.zip.xades XADES (448.10 KB) List Prezesa Zarządu (XHTML) XHTML (320.95 KB) List Prezesa Zarządu (XADES) XADES (10.45 KB) List Prezesa Zarządu (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (91.16 KB) Wybrane skonsolidowane dane finansowe za 2022 rok (XHTML) XHTML (1.61 MB) Wybrane skonsolidowane dane finansowe za 2022 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (49.60 KB) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2022 roku (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (2.47 MB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (XHTML) XHTML (8.99 MB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (XADES) XADES (239.96 KB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (2.28 MB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za 2022 rok (XHTML) XHTML (1.96 MB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za 2022 rok (XADES) XADES (5.49 KB) Oświadczenie Zarządu (XHTML) XHTML (413.20 KB) Oświadczenie Zarządu (XADES) XADES (239.81 KB) Oświadczenie Zarządu (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (176.44 KB) Ocena Rady Nadzorczej jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z działalności za 2022 rok (XHTML) XHTML (1.11 MB) Ocena Rady Nadzorczej jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z działalności za 2022 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (85.72 KB) Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu (XHTML) XHTML (1.07 MB) Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (69.98 KB)
R/2022
30.03.2023 22:57
Jednostkowy raport roczny za rok 2022
Rozwiń
List Prezesa Zarządu (XHTML) XHTML (320.95 KB) List Prezesa Zarządu (XADES) XADES (10.45 KB) List Prezesa Zarządu (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (91.16 KB) Wybrane jednostkowe dane finansowe za 2022 rok (XHTML) XHTML (1.61 MB) Wybrane jednostkowe dane finansowe za 2022 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (49.71 KB) Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (XHTML) XHTML (4.12 MB) Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (XADES) XADES (645.94 KB) Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (2.51 MB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (XHTML) XHTML (8.99 MB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (XADES) XADES (239.81 KB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (2.28 MB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za 2022 rok (XHTML) XHTML (1.88 MB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za 2022 rok (XADES) XADES (5.49 KB) Oświadczenie Zarządu (XHTML) XHTML (413.20 KB) Oświadczenie Zarządu (XADES) XADES (239.81 KB) Oświadczenie Zarządu (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (176.44 KB) Ocena Rady Nadzorczej jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z działalności za 2022 rok (XHTML) XHTML (1.11 MB) Ocena Rady Nadzorczej jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z działalności za 2022 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (85.72 KB) Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu (XHTML) XHTML (1.07 MB) Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (69.98 KB)
3Q/2022
09.11.2022 19:28
Raport kwartalny za III kwartał 2022 r.
Rozwiń
1Q/2022
25.05.2022 20:34
Skonsolidowany raport okresowy za 1 kwartał 2022
Rozwiń
RS/2021
27.04.2022
Skonsolidowany raport roczny za rok 2021
Rozwiń
GrupaAzotyPolice-2021-12-31-pl ZIP (335.68 KB) GrupaAzotyPolice-2021-12-31-pl.zip.xades XADES (205.46 KB) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2021 roku (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (1.48 MB) List Prezesa Zarządu (XHTML) XHTML (910.51 KB) List Prezesa Zarządu (XADES) XADES (10.47 KB) List Prezesa Zarządu (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (149.76 KB) Wybrane skonsolidowane dane finansowe za 2021 rok (XHTML) XHTML (1.66 MB) Wybrane skonsolidowane dane finansowe za 2021 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (56.32 KB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (XHTML) XHTML (6.98 MB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (XADES) XADES (195.41 KB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (1.54 MB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za 2021 rok (XHTML) XHTML (462.90 KB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za 2021 rok (XADES) XADES (10.67 KB) Oświadczenie Zarządu (XHTML) XHTML (655.50 KB) Oświadczenie Zarządu (XADES) XADES (195.41 KB) Oświadczenie Zarządu (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (134.04 KB) Ocena Rady Nadzorczej jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z działalności za 2021 rok (XHTML) XHTML (1.11 MB) Ocena Rady Nadzorczej jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z działalności za 2021 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (71.48 KB) Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu (XHTML) XHTML (1.07 MB) Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (54.81 KB)
R/2021
27.04.2022
Jednostkowy raport roczny za rok 2021
Rozwiń
List Prezesa Zarządu (XHTML) XHTML (910.51 KB) List Prezesa Zarządu (XADES) XADES (10.47 KB) List Prezesa Zarządu (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (149.76 KB) Wybrane jednostkowe dane finansowe za 2021 rok (XHTML) XHTML (1.65 MB) Wybrane jednostkowe dane finansowe za 2021 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (55.07 KB) Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (XHTML) XHTML (2.83 MB) Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (XADES) XADES (205.71 KB) Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (1.42 MB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (XHTML) XHTML (6.98 MB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (XADES) XADES (195.41 KB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (1.54 MB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za 2021 rok (XHTML) XHTML (392.33 KB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za 2021 rok (XADES) XADES (10.67 KB) Oświadczenie Zarządu (XHTML) XHTML (655.50 KB) Oświadczenie Zarządu (XADES) XADES (195.41 KB) Oświadczenie Zarządu (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (134.04 KB) Ocena Rady Nadzorczej jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z działalności za 2021 rok (XHTML) XHTML (1.11 MB) Ocena Rady Nadzorczej jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z działalności za 2021 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (71.48 KB) Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu (XHTML) XHTML (1.07 MB) Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (54.81 KB)
3Q/2021
09.11.2021 22:47
Raport kwartalny za III kwartał 2021 r.
Rozwiń
1Q/2021
14.05.2021
Skonsolidowany raport okresowy za 1 kwartał 2021
Rozwiń
3Q/2020
19.11.2020
Raport kwartalny za III kwartał 2020 r.
Rozwiń
1Q/2020
21.05.2020
Skonsolidowany raport okresowy za 1 kwartał 2020
Rozwiń
Q3/2019
13.11.2019
Raport kwartalny za III kwartał 2019 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r.
Rozwiń
Q1/2019
23.05.2019
Raport kwartalny za I kwartał 2019 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r.
Rozwiń
3Q/2018
08.11.2018
Raport kwartalny za III kwartał 2018 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r.
Rozwiń
Q1/2018
10.05.2018
Raport kwartalny za I kwartał 2018 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.
Rozwiń
3Q/2017
09.11.2017
Raport kwartalny za III kwartał 2017 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r.
Rozwiń
Q1/2017
11.05.2017
Raport kwartalny za I kwartał 2017 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r.
Rozwiń
Q3/2016
09.11.2016
Raport kwartalny za III kwartał 2016 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 r.
Rozwiń
Psr/2016
24.08.2016
Raport półroczny PSr 2016
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku.
Rozwiń
Q1/2016
11.05.2016
Raport kwartalny za I kwartał 2016 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r.
Rozwiń
Q3/2015
09.11.2015
Raport kwartalny za III kwartał 2015 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 r.
Rozwiń
Psr/2015
26.08.2015
Raport półroczny PSr 2015
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 roku.
Rozwiń
Q1/2015
13.05.2015
Raport kwartalny za I kwartał 2015 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 r.
Rozwiń
Q3/2014
13.11.2014
Raport kwartalny za III kwartał 2014 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 r.
Rozwiń
Psr/2014
14.08.2014
Raport półroczny PSr 2014
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2014 roku
Rozwiń
Q1/2014
15.05.2014
Raport kwartalny za I kwartał 2014 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r.
Rozwiń
Q3/2013
14.11.2013
Raport kwartalny za III kwartał 2013 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 r.
Rozwiń
PSr/2013
30.08.2013
Raport półroczny PSr 2013
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 roku.
Rozwiń
Q1/2013
09.05.2013
Raport kwartalny za I kwartał 2013 r.
Skonsolidowany, rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2013 r.
Rozwiń
RS/2012
21.03.2013
Raport roczny RS/2012
Skonsolidowany raport roczny za rok 2012
Rozwiń

Podstawa prawna: § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259

R/2012
21.03.2013
Raport roczny R/2012
Jednostkowy raport roczny za rok 2012
Rozwiń

Podstawa prawna: § 82 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259

Q3/2012
14.11.2012
Raport kwartalny za III kwartał 2012 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 r.
Rozwiń
PSr/2012
20.08.2012
Raport półroczny PSr 2012
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012
Rozwiń

Podstawa prawna: –§ 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz 259

Q1/2012
08.05.2012
Raport kwartalny za I kwartał 2012 r.
Skonsolidowany, rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2012 r.
Rozwiń
RS/2011
20.03.2012
Raport roczny RS/2011
Skonsolidowany raport roczny za rok 2011
Rozwiń

Podstawa prawna: § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259

R/2011
20.03.2012
Raport roczny R/2011
Jednostkowy raport roczny za rok 2011
Rozwiń

Podstawa prawna: § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259

QSr/2011
14.11.2011
Raport kwartalny QSr 2011 3
Raport kwartalny za III kwartał 2011
Rozwiń
PSr/2011
17.08.2011
Raport półroczny PSr 2011
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011
Rozwiń

Podstawa prawna: § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz 259

QSr/2011
10.05.2011
Raport kwartalny QSr 2011 1
Raport kwartalny za I kwartał 2011
Rozwiń
RS/2010
31.03.2011
Raport roczny RS/2010
Skonsolidowany raport roczny za rok 2010
Rozwiń

Podstawa prawna: § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259

R/2010
31.03.2011
Raport roczny R/2010
Jednostkowy raport roczny za rok 2010
Rozwiń

Podstawa prawna: § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259

QSr/2010
17.02.2011
Raport kwartalny QSr 2010 4
Raport kwartalny za IV kwartał 2010
Rozwiń
QSr/2010
09.11.2010
Raport kwartalny QSr 2010 3
Raport kwartalny za III kwartał 2010
Rozwiń
PSr/2010
19.08.2010
Raport półroczny PSr 2010
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2010
Rozwiń

Podstawa prawna: § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz 259

QSr/2010
17.05.2010
Raport kwartalny QSr 2010 1
Raport kwartalny za I kwartał 2010
Rozwiń
RS/2009
31.03.2010
Raport roczny RS/2009
Skonsolidowany raport roczny za rok 2009
Rozwiń

Podstawa prawna: § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259

R/2009
31.03.2010
Raport roczny R/2009
Jednostkowy raport roczny za 2009 rok
Rozwiń

Podstawa prawna: § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259

QSr/2009
22.02.2010
Raport kwartalny QSr 2009/4
Raport kwartalny za IV kwartał 2009
Rozwiń
QSr/2009
16.11.2009
Raport kwartalny QSr 2009/3
Raport kwartalny za III kwartał 2009
Rozwiń
PSr/2009
27.08.2009
Raport półroczny PSr 2009
Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2009
Rozwiń

Podstawa prawna: § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz 259

QSr/2009
15.05.2009
Raport kwartalny QSr 2009 1
Raport kwartalny za I kwartał 2009
Rozwiń
RS/2008
29.04.2009
Raport roczny RS/2008
Skonsolidowany raport roczny za rok 2008
Rozwiń

Podstawa prawna: § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259

R/2008
29.04.2009
Raport roczny R/2008
Jednostkowy raport roczny za 2008 rok
Rozwiń

Podstawa prawna: § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 25

QSr/2008
02.03.2009
Raport kwartalny QSr_2008_4
Raport kwartalny za IV kwartał 2008
Rozwiń
QSr/2008
04.11.2008
Raprt kwartalny QSr_2008_3
Raport kwartalny za III kwartał 2008
Rozwiń
PS/2008
29.10.2008
Raport półroczny PS 2008
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2008
Rozwiń

Podstawa prawna: –§ 86 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744)

P/2008
30.09.2008
Raport półroczny P 2008
Raport półroczny za I półrocze 2008
Rozwiń

Podstawa prawna: § 86 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. – Dz. U. Nr 209, poz. 1744

QSr/2008
13.08.2008
Raport kwartalny QSr 2008 2
Raport kwartalny za II kwartał 2008
Rozwiń
RS/2007
10.06.2008
Raport roczny RS/2007
Skonsolidowany raport roczny 2007
Rozwiń

Podstawa prawna: § 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. – Dz. U. Nr 209, poz. 1744

R/2007
10.06.2008
Raport roczny R 2007
Jednostkowy raport roczny za 2007 rok
Rozwiń

Podstawa prawna: – § 86 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r.

QSr/2008
15.05.2008
Raport kwartalny QSr 2008 1
Raport kwartalny za I kwartał 2008
Rozwiń
QSr/2007
29.02.2008
Raport kwartalny QSr 2007 4
Raport kwartalny za IV kwartał 2007
Rozwiń
QSr/2007
14.11.2007
Raport kwartalny SA QSr 2007 3
Raport kwartalny za III kwartał 2007
Rozwiń

Podstawa prawna: – § ust.2 i § 87 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 października 2005r. – Dz.U. Nr 209,poz.1744

PS/2007
30.10.2007
Raport półroczny PS/2007
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2007
Rozwiń

Podstawa prawna: – § 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. – Dz. U. Nr 209, poz. 1744

P/2007
28.09.2007
Raport półroczny P 2007
Raport półroczny za I półrocze 2007
Rozwiń

Podstawa prawna: – § 86 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. – Dz. U. Nr 209, poz. 1744

QSr/2007
14.08.2007
Raport kwartalny SA QSr 2007 2
Raport kwartalny za II kwartał 2007
Rozwiń

Podstawa prawna: – § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. – Dz. U. Nr 209, poz. 1744

QSr/2007
15.05.2007
Raport kwartalny SA QSr 2007 1
Raport kwartalny za I kwartał 2007r
Rozwiń

Podstawa prawna: – § 86 ust. 2 i § 87 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października

SA R/2006
04.04.2007
Raport roczny SA R 2006
Raport roczny za rok 2006
Rozwiń

Podstawa prawna: – Art. 56 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

SA Q/2006
14.02.2007
Raport kwartalny SA Q 2006 4
Raport kwartalny za IV kwartał 2006
Rozwiń

Podstawa prawna: – § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.1005 – Dz. U. Nr 209, poz 1744

SA Q/2006
03.11.2006
Raport kwartalny SA Q 2006 3
Raport kwartalny za III kwartał 2006 r.
Rozwiń

Podstawa prawna: – § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. – Dz. U. Nr 209, poz. 1744

SA P/2006
29.09.2006
Raport półroczny SA P 2006
Raport półroczny z I półrocze 2006 r.
Rozwiń

Podstawa prawna: – § 86 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. – Dz. U. Nr 209, poz. 1744

SA P/2006
29.09.2006
Raport półroczny SA P 2006
Raport półroczny z I półrocze 2006 r.
Rozwiń

Podstawa prawna: – § 86 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. – Dz. U. Nr 209, poz. 1744

SA Q/2006
04.08.2006
Raport kwartalny SA Q 2006 2
Raport kwartalny za II kwartał 2006 r.
Rozwiń

Podstawa prawna: – § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. – Dz. U. Nr 209, poz. 1744

SA Q/2006
05.05.2006
Raport kwartalny SA Q 2006 1
Raport kwartalny za I kwartał 2006 r.
Rozwiń

Podstawa prawna: – § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. – Dz. U. Nr 209, poz. 1744

SA R/2005
07.04.2006
Raport roczny SA R 2005
Raport roczny za rok 2005
Rozwiń

Podstawa prawna: – § 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 – Dz. U. Nr 209, poz 1744

SA Q/2005
14.02.2006
Raport kwartalny SA Q 2005 4
Raport kwartalny za IV kwartał 2005r.
Rozwiń

Podstawa prawna: – § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. – Dz. U. Nr 209, poz. 1744

SA Q/2005
01.05.2005
Raport kwartalny SA Q 2005 3
Raport okresowy za III kwartał 2005 r.
Rozwiń

Podstawa prawna – § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. – Dz. U. Nr 209, poz. 1744

SA Q/2005
01.05.2005
Raport kwartalny SA Q 2005 2
Raport okresowy za II kwartał 2005 roku
Rozwiń

Podstawa prawna: – § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. – Dz. U. Nr 49, poz. 463

Wyszukiwarka