Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Biuro prasowe
Komunikaty prasowe
Szacunkowe wyniki finansowe Grupy Azoty za II kwartał oraz za I półrocze 2023 roku

W II kwartale 2023 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 3 491 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 608 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 17,4%. W II kwartale, podobnie jak pozostali producenci europejscy, Grupa Azoty zmagała się z niekorzystnymi warunkami makroekonomicznymi, będącymi konsekwencją agresji Rosji na Ukrainę, skutkującymi zmniejszonym popytem na rynkach produktów spółek Grupy Kapitałowej oraz rynkach ich dalszego przetwórstwa. Zgodnie z szacunkowymi wolumenami produkcji - publikowanymi przez Grupę Azoty od początku br. - od III kwartału obserwujemy wzrost popytu na nawozy, co przy utrzymaniu tego trendu znajdzie odzwierciedlenie w wynikach finansowych w 2023 roku.

18.09.2023
Grupa Azoty zwiększa produkcję nawozów

Grupa Azoty opublikowała szacunkowe wolumeny produkcji za ostatni miesiąc, z których wynika, że sierpień jest trzecim, kolejnym miesiącem z rzędu ze zwiększającą się produkcją nawozów azotowych. W sierpniu spółki Grupy Kapitałowej wyprodukowały zgodnie z szacunkami 251 tys. ton nawozów azotowych - dla porównania w maju było to 140 tys. ton. W obszarze nawozów wieloskładnikowych w lipcu Grupa Azoty raportowała produkcję na poziomie 47 tys. ton, a sierpniowe szacunki to 54 tys. ton. Wzrost produkcji nawozów wynika ze zwiększającego się popytu, którego zmiana jest szczególnie widoczna na tle popytu obserwowanego w pierwszym półroczu 2023 r.

12.09.2023
Zgoda instytucji finansujących Grupę Azoty na odstąpienie od stosowania wybranych warunków umów o finansowanie

31 sierpnia br. Grupa Azoty podpisała porozumienia z 13 instytucjami finansującymi, na mocy których instytucje zgodziły się na odstąpienie od stosowania wybranych warunków umów o finansowanie Grupy Azoty oraz Grupy Azoty Police, które wystąpiły ze stosownymi wnioskami w tym zakresie w czerwcu br. Efektem porozumień jest zgoda na odstąpienie od stosowania wskaźnika dług netto/EBITDA na koniec czerwca 2023 roku. Warunki porozumień nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu porozumieniach. Grupa Azoty będzie kontynuować dialog z instytucjami finansującymi.

31.08.2023
Kontakt
ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Wyszukiwarka