Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
ESG

Doskonale wiemy, z jak ogromną odpowiedzialnością wiąże się działalność w branży chemicznej. Kwestie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu mają dla nas charakter strategiczny. 

Jesteśmy sygnatariuszem Partnerstwa na rzecz Realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Cele te mają różnorodny charakter, a proces ich osiągania oraz ich realizacja jest monitorowany na całym świecie z użyciem odpowiednich wskaźników.

Priorytetem Grupy Kapitałowej w perspektywie 2030 roku będzie zrównoważony rozwój, realizowany poprzez podejmowanie działań mających na celu ochronę środowiska, troskę o społeczeństwo oraz odpowiedziane zarządzanie ładem korporacyjnym. Dotychczas podejmowane działania w tych obszarach zostaną ustrukturyzowane w ramach strategii ESG Grupy Azoty, która będzie bazować na zdefiniowanych 5 filach strategicznych.

Podejmowane działania będą kontrybucją do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 określonych przez ONZ, a potwierdzeniem znaczenia odpowiedzialności środowiskowej i społecznej jest strategiczny projekt korporacyjny „Zielone Azoty”.

Cele Zrównoważonego Rozwoju realizowane przez Grupę Azoty w perspektywie 2030 roku:

FILARY STRATEGICZNE GRUPY AZOTY

FILAR 1: Klimat i środowisko

Nasze priorytety:

 • Dekarbonizacja i redukcja emisji;
 • Transformacja energetyczna;
 • Efektywność energetyczna.

FILAR 2: Zrównoważone produkty

Nasze priorytety:

 • Gospodarka obiegu zamkniętego;
 • Zrównoważone rolnictwo;
 • Zielone produkty.

FILAR 3: Zrównoważony łańcuch dostaw

Nasze priorytety:

 • Współpraca oparta o wspólne wartości i cele;
 • Współodpowiedzialność za klimat, środowisko, społeczeństwo;
 • Współodpowiedzialność za kształtowanie łańcucha wartości.

FILAR 4: Najbliższe otoczenie

Nasze priorytety:

 • Partnerstwo kluczem do rozwoju organizacji i regionu;
 • Odpowiedzialność za najbliższe otoczenie;
 • Dialog z interesariuszami.

FILAR 5: Przyjazne i bezpieczne miejsce pracy

Nasze priorytety:

 • Równość, różnorodność, otwartość;
 • Bezpieczeństwo naszych pracowników;
 • Rozwój zawodowy.

Kliknij poniżej, by poznać szczegóły:

Wyszukiwarka