Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Dla ucznia
Dla ucznia
Współpraca z Powiatem PolickimRozwiń

Listy intencyjne

List Intencyjny z Powiatem Polickim w zakresie podnoszenia i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych dla kierunków technik technologii chemicznej oraz operator urządzeń przemysłu chemicznego zgodnie z wytycznymi Strategii Europa 2020 oraz Europejską Ramą Kwalifikacji. Wsparcie oraz promocja inicjatyw i projektów związanych z kształceniem zawodowym prowadzonych przez Powiat, w tym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach.

Korzyści dla ucznia:

 • możliwość nauki na kierunkach objętym patronatem przez Grupę Azoty Police,
 • możliwość odbywania praktyk, staży,
 • możliwość uzyskania stypendium naukowego,
 • pozyskanie pomysłów na tematy prac dyplomowych.
Współpraca z Zespołem Szkół im. Łukasiewicza w PolicachRozwiń

Porozumienia 

 1. Regulamin przyznawania stypendium fundowanego przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uczniom Tech­nikum Zawodowego Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, na kierunku technik technologii chemicznej w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022. Regulamin dostępny na stronie internetowej szkoły.
 2. Porozumienie z dnia 23.10. 2014r. w zakresie aktywnej współpracy, m. in. organizacji bezpłatnych praktyk uczniowskich, w celu utworzenia w Technikum Zawodowym w Zespole Szkół nowego kierunku kształcenia, w zawodzie technik technologii chemicznej.

Korzyści dla ucznia:

 • możliwość nauki na kierunku objętym patronatem przez Grupę Azoty Police,
 • możliwość odbywania praktyk, staży,
 • możliwość uzyskania stypendium naukowego,
 • pozyskanie pomysłów na tematy prac dyplomowych.

Kontakt:

Pełnomocnik ds. współpracy ze szkolnictwem wyższym
Pani Ewa Chmielewska
tel.: 91 317 25 50, kom.: 887 744 567
e-mail: ##tlp.rwbxtatlhzp#at#vgjeppodin.rdb##

Współpraca z Zespołem Szkół nr 2 w SzczecinieRozwiń

Listy intencyjne i Porozumienia:

 1. LIST INTENCYJNY zawarty w dniu 08.05.2018r. w zakresie tworzenia oraz objęcia patronatem nowego kierunku Technik Technologii Chemicznej, organizacji bezpłatnych praktyk, umożliwienia odbycia staży zawodowych dla absolwentów kierunku, doposażenia laboratorium;
 2. Porozumienie z dnia 29.05.2020r. o wzajemnej współpracy w zakresie:
 • organizacji bezpłatnych praktyk uczniowskich dla nie więcej niż 10 uczniów z każdej klasy, kształcących się w zawodach Technik technologii chemicznej, Operator urządzeń chemicznych, Technik ochrony środowiska;
 • przyznania stypendium naukowego dla pięciu najlepszych uczniów w szkole z kierunków podanych wyżej;
 • organizacji szkoleń branżowych dla nauczycieli z Zespołu Szkół nr 2 im. Władysława Orkana.
 1. Regulamin przyznawania stypendium fundowanego przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uczniom na kierunku Technik technologii chemicznej, Operator urządzeń chemicznych oraz Technik ochrony środowiska;
 2. List intencyjny zawarty w dniu 29.09.2020r. w sprawie udziału przedstawiciela Grupy Azoty Police w Radzie Przemysłowej i wzajemnej współpracy w zakresie dostosowania edukacji zawodowej do aktualnych i przyszłych potrzeb lokalnego rynku pracy.

Udział przedstawiciela GAP w Radzie Przemysłowej przy ZS nr 2 w Szczecinie

Rada Przemysłowa  realizuje  Projekt 8.6 prowadzonym w szkole, m in. polegający na utworzeniu dwóch nowych kierunków kształcących specjalistów chłodnictwa i klimatyzacji oraz systemów urządzeń energii odnawialnych,

Korzyści dla ucznia:

 • możliwość nauki na kierunku objętym patronatem przez Grupę Azoty Police,
 • możliwość odbywania praktyk, staży,
 • możliwość uzyskania stypendium naukowego,
 • pozyskanie pomysłów na tematy prac dyplomowych.

Kontakt:

Pełnomocnik ds. współpracy ze szkolnictwem wyższym
Pani Ewa Chmielewska
tel.: 91 317 25 50, kom.: 887 744 567
e-mail: ##tlp.rwbxtatlhzp#at#vgjeppodin.rdb##

Współpraca z Zespołem Szkół nr 4 w Szczecinie Rozwiń

Porozumienia:

 1. Porozumienie z dnia 29.05.2020r. o wzajemnej współpracy w zakresie:
 • organizacji bezpłatnych praktyk uczniowskich dla nie więcej niż 10 uczniów z każdej klasy kształcących się w zawodach: Technik spedytor, Technik elektryk, Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Technik automatyk, oraz z Branżowej szkoły I stopnia w zawodach: elektryk, elektromechanik, magazynier logistyk, automatyk;
 • przyznania stypendium naukowego dla pięciu najlepszych uczniów w szkole z kierunków podanych wyżej;
 • organizacji szkoleń branżowych dla nauczycieli z Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie.
 1. Regulamin z dnia 29.05.2020r. przyznawania stypendium na kierunkach Technik spedytor, Technik elektryk, Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Technik automatyk, oraz z Branżowej szkoły I stopnia w zawodach: elektryk, elektromechanik, magazynier logistyk, automatyk.

Korzyści dla ucznia:

 • możliwość odbywania praktyk, staży,
 • możliwość uzyskania stypendium naukowego
 • pozyskanie pomysłów na tematy prac dyplomowych.

Kontakt:

Pełnomocnik ds. współpracy ze szkolnictwem wyższym
Pani Ewa Chmielewska
tel.: 91 317 25 50, kom.: 887 744 567
e-mail: ##tlp.rwbxtatlhzp#at#vgjeppodin.rdb##

Współpraca z Zespołem Szkół Elektryczno - Energetycznym w SzczecinieRozwiń

Listy intencyjne i Porozumienia:

 1. Umowa patronacka – zawarta dnia 10.12.2019r. obejmująca patronatem klasy kształcące w zawodzie: technik mechatronik, technik automatyk.
 2. Porozumienie z dnia 10.12.2019r. o wzajemnej współpracy w zakresie:

- organizacji bezpłatnych praktyk uczniowskich dla nie więcej niż 10 uczniów z każdej klasy, kształcących się w zawodach technik elektryk, technik elektronik, technik elektryk, technik mechatronik, technik automatyk,

 • przyznania stypendium naukowego dla pięciu najlepszych uczniów w szkole z kierunków podanych wyżej,
 • organizacji szkoleń branżowych dla nauczycieli z Zespołu Szkół nr 2 im. Władysława Orkana.
 1. Regulamin przyznawania stypendium dla pięciu najlepszych uczniów w szkole z kierunków technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik, technik automatyk.

Korzyści dla ucznia:

 • możliwość nauki na kierunku objętym patronatem przez Grupę Azoty Police,
 • możliwość odbywania praktyk, staży,
 • możliwość uzyskania stypendium naukowego,
 • pozyskanie pomysłów na tematy prac dyplomowych.

Kontakt:

Pełnomocnik ds. współpracy ze szkolnictwem wyższym
Pani Ewa Chmielewska
tel.: 91 317 25 50, kom.: 887 744 567
e-mail: ##tlp.rwbxtatlhzp#at#vgjeppodin.rdb##

Wyszukiwarka