Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zarządzanie zgodnością (compliance)

Każda korporacja, osiągając dojrzałość organizacyjną, ustanawia zasady wspierające ją w procesach zarządzania oraz zapewnienia zgodności prowadzonej działalności z prawem, regulacjami wewnętrznymi, jak również standardami etycznymi i przyjętymi praktykami biznesowymi.

Mając świadomość wagi skutecznego funkcjonowania Zarządzania Zgodnością w prowadzonej działalności Spółki proces wdrażania i przestrzegania tych zasad w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty Zakładach Chemicznych „Police” S.A. jest priorytetem.

Wśród wypracowanych uregulowań z zakresu Zarządzania Zgodnością znajdą Państwo:

  • Główne wartości, którymi kieruje się Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uregulowane w Kodeksie postępowania etycznego
  • Kodeks antykorupcyjny
  • Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych
  • Informację w zakresie wręczania prezentów pracownikom Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Zgłoszenie o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości, możliwe jest za pośrednictwem:

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. gwarantuje Sygnaliście, że nie zostaną wobec niego wyciągnięte żadne sankcje o charakterze represyjnym. Sygnalista będzie chroniony przed wszelkimi przejawami dyskryminacji lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.

Wyszukiwarka