Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Bezpieczna produkcja

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. prowadzą swoją działalność w sposób odpowiedzialny oraz bezpieczny. Najwyższe światowe standardy oraz restrykcyjne przepisy wdrożone w spółce umożliwiły zminimalizowanie ryzyka związanego z występowaniem awarii, z kolei działania systemowe dokładnie określają, jak należy postępować w przypadku wystąpienia zagrożenia. Wysokie standardy

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. posiadają Politykę Zarządzania, która zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i higieny pracy. Dążąc do osiągnięcia jeszcze wyższego poziomu bezpieczeństwa, w spółce zrealizowane zostały działania umożliwiające wdrożenie Systemu Zarządzania i Bezpieczeństwa Pracy według brytyjskiej normy BS OHSAS 18001:2007. System ten poprzez ciągłą analizę ryzyka i identyfikację potencjalnych zagrożeń służy doskonaleniu procedur bezpieczeństwa i przestrzeganiu przepisów, zwiększa także aktywność i wrażliwość pracowników Zakładów na zagadnienia związane z BHP. System został w pełni wdrożony oraz certyfikowany.

W celu podnoszenia wewnętrznych standardów, w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. realizowane są również działania, które mają na celu wprowadzenie najwyższych standardów w zarządzaniu jakością. W ich wyniku spółka otrzymała certyfikat ISO 9001:2000. Norma ta obok zasad priorytetowego traktowania klienta i ciągłego doskonalenia wprowadza zasadę stosowania w zarządzaniu tzw. podejścia procesowego. Działalność Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. podzielono na 21 procesów, które ułatwiają zagospodarowanie obszarów stykowych przedsiębiorstwa, a co za tym idzie jeszcze lepsze zarządzanie całą spółką.

Certyfikacja systemu w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. ma także swój wydźwięk marketingowy, co potwierdza funkcjonowanie w firmie najnowszych standardów zarządzania i obsługi klienta. Prace związane z wprowadzeniem ISO 9001:2000 w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. toczyły się równocześnie z wdrażaniem ISO 14001. Norma ISO 9001 jest bowiem w dużym stopniu spójna z normą Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Tym samym System Zarządzania Jakością stał się metodą zarządzania wszystkimi procesami realizowanymi w firmie.

Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Wprowadzone w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. systemy zarządzania pozwalają skuteczniej zarządzać spółką oraz zapewniać bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Podejmowane działania prowadzą do ciągłej poprawy warunków pracy, co w efekcie wiąże się z wymiernym ograniczaniem strat oraz zmniejszeniem ilości wypadków przy pracy. System Zarządzania BHP jest okresowo weryfikowany, a najwyższe kierownictwo spółki kompleksowo poddaje go ocenie i formułuje wnioski dotyczące jego usprawniania.

Wyszukiwarka