Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty Police
Aktualności
Zobacz wszystkie
Ruszyło postępowanie kwalifikacyjne na Członków Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne
Ruszyło postępowanie kwalifikacyjne na Członków Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. IX kadencji

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. ogłosiła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za obszar finansów i rachunkowości oraz Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za obszar inwestycji i utrzymania ruchu.

Grupa Azoty Police
08.04.2024
Nowy Zarząd Grupy Azoty przekazuje informacje o szacowanym wpływie zdarzeń o charakterze niepieniężnym na wyniki finansowe za rok obrotowy 2023
Nowy Zarząd Grupy Azoty przekazuje informacje o szacowanym wpływie zdarzeń o charakterze niepieniężnym na wyniki finansowe za rok obrotowy 2023

W toku prac nad skonsolidowanym raportem finansowym za 2023 rok, przeprowadzone zostały w spółce testy na utratę wartości aktywów trwałych. Testy na utratę wartości aktywów trwałych zostały przeprowadzone również w spółkach zależnych.

Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Grupa Azoty Police
Inwestor
05.04.2024
             Grupa Azoty Polyolefins i Instytucje Finansowe ustaliły warunki finansowania Polimerów Police na kolejny okres
Grupa Azoty Polyolefins i Instytucje Finansowe ustaliły warunki finansowania Polimerów Police na kolejny okres

W wyniku przeprowadzonych rozmów i uzgodnień z bankami, 28 marca br. Grupa Azoty Polyolefins podpisała Umowę Zmieniającą do Umowy Stabilizacyjnej z 15 grudnia 2023 roku, dotyczącej finansowania projektu Polimery Police. Tym samym strony uzgodniły warunki na jakich Instytucje Finansowe będą udzielały finansowania Projektu w kolejnym okresie obowiązywania Umowy Stabilizacyjnej, tj. do 26 kwietnia br. Umowa zmieniająca została podpisana z 15 instytucjami finansującymi.

Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Grupa Azoty Police
Grupa Azoty Polyolefins (Polimery Police)
Rozwiń pozostałe tagi
28.03.2024
Grupa Azoty S.A. podpisała Aneks do Porozumienia z Instytucjami Finansującymi
Grupa Azoty S.A. podpisała Aneks do Porozumienia z Instytucjami Finansującymi

Grupa Azoty S.A. zawarła w imieniu własnym oraz spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Aneks do Porozumienia z 2 lutego br.

Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Grupa Azoty Puławy
Grupa Azoty Police
Rozwiń pozostałe tagi
27.03.2024
Zobacz wszystkie
Nasza oferta
Wyszukiwarka