Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zarząd Spółki
Zarząd Spółki
Andrzej Dawidowski
Andrzej Dawidowski
Prezes Zarządu

Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 26 kwietnia 2024 roku

Posiada ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu procesami produkcji i sprzedaży w wiodących koncernach chemicznych, w tym CIECH, Grupa Azoty i TIKKURILA, pełniąc różnorodne role – prezesa, członka zarządu, dyrektora zarządzającego i handlowego.

Posiada rozległą wiedzę w tworzeniu i implementacji strategii biznesowych, marketingowych i sprzedażowych, rozwijaniu międzynarodowej ekspansji, finansowaniu projektów, przeprowadzaniu transformacji biznesowej, poprawie działań operacyjnych oraz restrukturyzacji firm, a także skuteczne wdrażanie strategii w tych obszarach.

Doświadczenie to zdobył we współpracy z podmiotami z branży produkcyjnej i handlowej, skupiając się na rynkach Agro (nawozy, środki ochrony roślin), Polimery (PVC, uszczelniacze) i Pigmenty (biel tytanowa, farby).

Ukończył studia magisterskie na kierunku Politologia w Instytucie Nauk Politycznych Studiów Europejskich na Uniwersytecie Szczecińskim. Ponadto ukończył studia podyplomowe Zarządzanie Biznesem na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Biznesem na Uniwersytecie Szczecińskim.

Doświadczenie zawodowe:

03.2024 – obecnie Wiceprezes Zarządu Grupa Azoty S.A.,

2021 – 03.2024 Prezes Zarządu Ciech Sól Polska; Dyrektor Zarządzający CIECH Salz Deutschland; Dyrektor Komercyjny, Grupa Ciech,

2017 – 2021 Członek Zarządu, BU Dyrektor – Ciech Vitrosilicon S.A., Grupa Ciech,

2015 – 2017 Dyrektor Jednostki Biznesowej Nawozy – Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.,

2013 – 2015 Dyrektor Handlowy – Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.,

2005 – 2013 Tikkurila Polska S.A. – obszar sprzedaży, Business Development Manager,

2000 – 2004 Soundal Sp. z o.o. – obszar handlu.

Projekty:

2014 – 2017 Fertilizers Europe; Trade & Economic Committee – Członek Komitetu,

2015 – 2017 Polska Izba Przemysłu Chemicznego – Członek Komisji Nawozowej,

2016 – 2017 AZOTY PRO – Kierownik Projektu – Doskonałość Operacyjna „Optymalizacja produkcji kwasu siarkowego w Grupa Azoty”.

Certyfikaty:

Negocjacje zaawansowane, Zarządzanie projektami wg. IPMA.

Dowiedz się więcej
Jerzy Woliński
Jerzy Woliński
Wiceprezes Zarządu

Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 26 kwietnia 2024 roku

Wykształcenie:

 • 1982 - 1987 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – Wydział Budownictwa Lądowego w zakresie budownictwa specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie Studia podyplomowe MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
 • Ministerstwo Skarbu Państwa – Egzamin na członków rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa nr 1494/2001
 • Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Doświadczenie zawodowe:

 • 1987-1994 Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. - starszy asystent projektanta
 • 1994-1998 Biuro Projektów Zakładów Azotowych Biprozat” w Tarnowie  z o.o. - starszy asystent projektanta
 • 1997-2000 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąbrówka” w Tarnowie – Prezes Zarządu
 • 1999-2000 ZKS „Unia” Tarnów – Prezes Zarząd
 • 2003-2008 Urząd Miasta Tarnowa – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska                                                                
 • 2008 Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o. o. - Wiceprezes Zarządu
 • 2008-2011 Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego z o. o. - Prezes Zarządu
 • 2010-2012 Grupa Azoty Prorem Sp. z o. o. - Prezes Zarządu
 • 2011-2016 Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. - Prezes Zarządu
 • 2022 - 2024 Uzdrowisko Świnoujście S.A. - Prezes Zarządu

Członkostwo w radach nadzorczych

 • Kombinat Budowlany Kołobrzeg Sp. z o.o.
 • Zakład Pomiarów i Automatyki „AUTOMATYKA” Sp. z o.o.
 • Tarnowski Klaster Przemysłowy „Plastikowa Dolina” SA
 • Polska Liga Koszykówki Spółka Akcyjna
 • ZAKSA S.A. Sportowa Spółka Akcyjna
 • Branżowa Organizacja Odzysku Spółka Akcyjna

Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności:

 • dobra znajomość programów komputerowych - Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access,
 • zaświadczenie nr 179/98 o ukończeniu kursu zarzadzanie nieruchomościami
 • kurs podstawy finansów organizowany prze Centrum Prywatyzacji Biznes i Finanse
 • letnia szkoła samorządowa w Hof (Niemcy)
 • kurs „Podstawy inwestowania na giełdzie” prowadzony przez GPW i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie                                                       

Zainteresowania:

 • sport
  • wielokrotny mistrz Polski samorządowców w tenisie ziemnym
  • pływanie
  • rower
Dowiedz się więcej
Paweł Oleksy
Paweł Oleksy
Wiceprezes Zarządu

Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 26 kwietnia 2024 roku

Manager z blisko 20 letnim doświadczeniem w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstw zdobytym w dużych Grupach Kapitałowych. Ekspert w obszarze budowania i wdrażania struktur kontrolingowych, w tym narzędzi kontrolingowych. Posiada szeroką wiedzę w zakresie optymalizacji wyników operacyjnych oraz modelowaniu finansowym.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Szkoły Biznesu Uniwersytetu Sztokholmskiego.

W latach 2021 – 2024 pełnił funkcję Dyrektora Naczelnego ds. Kontrolingu w firmie KGHM SA odpowiadając za realizację działań w obszarze planowania i budżetowania. Członek licznych Komitetów Sterujących w obszarze zarządzania ryzykiem, płynności oraz rozwoju.

W latach 2019 - 2020 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w firmie Oknoplast Sp. z o.o. oraz Dyrektora ds. Skarbu w firmie Shell Polska Sp. z o.o.

W latach 2011 – 2019 pełnił funkcje kierownicze w firmie Grupa Azoty SA obejmując docelowo w 2013 stanowisko Dyrektora Korporacyjnego ds. Kontrolingu GK Grupa Azoty.

W latach 2007-2011 związany z firmą Deloitte Audyt Sp z o.o. realizując projekty w zakresie badań i przeglądów sprawozdań finansowych spółek z sektora produkcyjnego, budowlanego oraz TMT.

Dowiedz się więcej
Anna Tarocińska
Anna Tarocińska
Członek Zarządu
Kompetencje w spółce:
Zarządzanie majątkiem trwałym produkcyjnym Zapewnienie bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego

Powołana na stanowisko Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 30 kwietnia 2021 roku

Wykształcenie:

 • Politechnika Poznańska Inżynieria Zarządzania – Podyplomowe Studia Menedżerskie, Zarządzanie Przedsiębiorstwem
 • Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Rachunkowość finansowa – magisterium
 • Wyższa Szkoła Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oeconomicus- Rachunkowość zarządcza, Katedra Rachunkowości Zarządczej - licencjat
 • Podyplomowe Studium Marketingowego Zarządzania Przedsiębiorstwem Agencja Rozwoju Gospodarczego w Poznaniu kierunek: zarządzanie działem handlowym
 • Ministerstwo Skarbu Państwa - Egzamin dla członków rad nadzorczych (2005)
 • Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w Szczecinie – kurs dla członków rad nadzorczych
 • Licencja Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Zatrudnienie:

 • 2017 nadal- członek Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police“ S.A. (członek Zarządu wybierany przez pracowników)
 • 1998 - obecnie - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
 • 2007 - 2017 r. - członek Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police“ S.A. (członek Rady Nadzorczej wybierany spośród pracowników)

Działalność gospodarcza niekonkurencyjna:

 • Od 06.2021 Anna Tarocińska Nieruchomości 
 • Od 12.2023-zarządca sukcesyjny przedsiębiorcy Gabriela Giluń 
Dowiedz się więcej

Data aktualizacji: 26.04.2024 r.

Wyszukiwarka