Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zarząd Spółki
Zarząd Spółki
dr Wojciech Wardacki
dr Wojciech Wardacki
Prezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
Zarządzanie strategiczne Zarządzanie zasobami ludzkimi

Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. uchwałą Rady Nadzorczej nr 206/VI/16 z dnia 7 kwietnia 2016 roku.

Wykształcenie:
Doktor nauk ekonomicznych.

Doświadczenie zawodowe:

 • 1983 – 1995: Uniwersytet Szczeciński (do dnia 31 sierpnia 1985 roku Politechnika Szczecińska), adiunkt w Instytucie Ekonomiki Transportu, asystent w Instytucie Ekonomiki Transportu
 • 1989 – 1990: Uniwersytet Koloński w Kolonii (Niemcy), pracownik naukowy – stypendysta DAAD w Instytucie Transportu
 • 1991 – 1993: Poseł na Sejm RP
 • 1994 – 1996: własna działalność gospodarcza, Pracownia Analiz i Badań Marketingowych w Szczecinie
 • 1995 – 1996: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, wykładowca
 • 1996 – 30.04.2005: Goleniowskie Fabryki Mebli Kollektion WIM Sp. z o.o., Członek Zarządu, Dyrektor ds. administracyjno - finansowych, szef administracyjno – ekonomiczny
 • 04.05.2005 – 02.10.2005: Zakłady Chemiczne Zachem S.A., Członek Zarządu ds. restrukturyzacji
 • 03.10.2005 – 01.08.2006: Zakłady Chemiczne Zachem S.A., Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny
 • 02.08.2006 – 31.10.2008: Ciech S.A., Członek Zarządu
 • 2010 – 2014: własna działalność gospodarcza, doradztwo gospodarcze i lobbing
 • 12.2016 – 10.2020 Prezes Zarządu Grupa Azoty S.A.
 • 04.2016 – obecnie Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

Inne doświadczenie zawodowe:

 • 1997 – 1998: Polskie Koleje Państwowe S.A., Sekretarz Zespołu Doradców ds. oceny programów restrukturyzacji przy Prezesie Zarządu
 • 1998: Polskie Koleje Państwowe S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • 1999 – 2000: Polskie Koleje Państwowe S.A., Członek Rady Nadzorczej
 • 2005 – 2008: Transclean Sp. z o.o., Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej
 • 2006 – 2008: Janikosoda S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • 2006 – 2008: Soda Mątwy S.A., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • 2006 – 2008: Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej
 • 2007 – 2008: Zakłady Chemiczne Zachem S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • 15.02.2016 – obecnie Bank Ochrony Środowiska S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • 01.03.2016 – 30.03.2016: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., Członek Rady Nadzorczej
 • 03.02.2017 – 22.10.2020 Przewodniczący Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego
Dowiedz się więcej
Tomasz Grzegorz Panas
Tomasz Grzegorz Panas
Wiceprezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
Zarządzanie majątkiem trwałym produkcyjnym Zarządzanie realizacją inwestycji Zapewnienie bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego Zapewnienie obsługi logistycznej

Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. uchwałą Rady Nadzorczej nr 207/VI/16 z dnia 7 kwietnia 2016 roku.

Wykształcenie: 2013 – 2014 Politechnika Warszawska studia podyplomowe: Inżynieria Chemiczna 2005 - 2007 Uniwersytet Szczeciński Ekonomia transportu i logistyka 2001 – 2005 Politechnika Szczecińska Mechanika i budowa maszyn Doświadczenie zawodowe: od 07.04.2016 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Stanowisko: Wiceprezes Zarządu Obowiązki: Reprezentowanie Spółki, prowadzenie jej spraw w ramach dokonanego podziału kompetencji zarządczych, realizacja powierzonych zadań wynikających ze Statutu, nadzorowanie i koordynowanie funkcjonowania przypisanych procesów gospodarczych oraz obszarów organizacyjnych określonych w Regulaminie Zarządu Spółki. 2005 – 2016 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Stanowisko: Kierownik Wydziału Syntezy Amoniaku Obowiązki: Nadzorowanie pracy Wydziału, zarządzanie 82-osobowym zespołem pracowników, rekrutacja i szkolenie pracowników, realizacja planów produkcyjnych, rozwój produktowy firmy, skuteczna motywacja pracowników, nadzór nad procesem produkcyjnym, dotrzymywanie reżimów technologicznych, dbanie o dobry wizerunek firmy. 2003 – 2005 Zakłady Chemiczne Police S.A. Mistrz Zmiany Obowiązki: Nadzorowanie pracy brygady, zarządzanie 12-osobowym zespołem pracowników, szkolenie pracowników, skuteczna motywacja pracowników, nadzór nad procesem produkcyjnym, dotrzymywanie reżimów technologicznych. 1986 – 2003 Zakłady Chemiczne Police Operator Pomp i Sprężarek Obowiązki: Nadzorowanie pracy urządzeń, dotrzymywanie parametrów technologicznych. Szkolenia: zarządzanie personelem, motywacja pracowników, zarządzenie stresem i kontrolowanie emocji, nowoczesne kreowanie wizerunku firmy. Języki obce: angielski – (podstawowy), rosyjski (komunikatywny), niemiecki (komunikatywny).

Dowiedz się więcej
Mariusz Kądziołka
Mariusz Kądziołka
Wiceprezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
Zapewnienie dostępności surowców i materiałów Zarządzanie finansami Controlling Kompleksowa obsługa Klienta

Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki z dn. 3 lipca 2020 r. uchwałą Rady Nadzorczej z dn. 28 maja 2020 r.

Dowiedz się więcej
Anna Tarocińska
Anna Tarocińska
Członek Zarządu

Powołana na stanowisko Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. uchwałą Rady Nadzorczej nr 57/VII/17 z dnia 3 marca 2017 roku; Zawieszona w czynnościach Członka Zarządu Spółki uchwałą nr 112/VIII/20 Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z dnia 20 lipca 2020 r.

Wykształcenie: Politechnika Poznańska Inżynieria Zarządzania – Podyplomowe Studia Menedżerskie, Zarządzanie Przedsiębiorstwem (uk. 2015) Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Rachunkowość finansowa - magisterium (uk. 2004) Podyplomowe Studium Marketingowego Zarządzania Przedsiębiorstwem Agencja Rozwoju Gospodarczego w Poznaniu (uk. 2004) kierunek: zarządzanie działem handlowym Wyższa Szkoła Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oeconomicus- Rachunkowość zarządcza, Katedra Rachunkowości Zarządczej - licencjat (uk. 2002) Ministerstwo Skarbu Państwa - Egzamin dla członków rad nadzorczych (2005) Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w Szczecinie – kurs dla członków rad nadzorczych (2005) II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I-go w Szczecinie Poświadczenie bezpieczeństwa, uprawniajacego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE“, określonego w Ustawie z dnia 05 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych /tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., nr 182, poz.1228/ Zatrudnienie: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. od 1998 r. – nadal. od 2007 r. do 2017 r. członek Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police“ S.A. od 2017 r. członek Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police“ S.A. Nie prowadzi dodatkowej działalności

Dowiedz się więcej
Wyszukiwarka