Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Aktualności
Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty S.A.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. podczas posiedzenia w dniu 19 lutego br. dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki.

19.02.2024
Zmiany w Zarządzie Grupy Azoty Police

W dniu 14 lutego 2024 roku Pan Mariusz Grab złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu - Prezesa Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Pan Mariusz Grab nie podał powodów swojej decyzji.

16.02.2024
Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Z dniem 15 lutego 2024 roku Pan Dariusz Smoliński złożył rezygnację  z członkostwa w Radzie Nadzorczej oraz z pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

15.02.2024
List Prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A.

Szanowni Państwo,


w imieniu Zarządu Grupy Azoty S.A. przekazuję na Państwa ręce poniższe informacje dotyczące aktualnej sytuacji Grupy Azoty oraz wyzwań, z którymi Spółki tworzące Grupę Kapitałową mierzyły się w ostatnich miesiącach i latach.

14.02.2024
Zmiany w Radzie Nadzorczej i Zarządzie Grupy Azoty Polyolefins S.A.

W dniu 14 lutego 2024 roku Pan Grzegorz Kądzielawski złożył rezygnację  z członkostwa w Radzie Nadzorczej oraz z pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. W dniu 14 lutego 2024 roku Pan Marek Wadowski złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie oraz z pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

14.02.2024
Uruchomienie VII edycji Programu Ambasador Marki

W roku akademickim 2023/2024 Ambasadorem Marki w Grupie Azoty Police została Malwina Niedźwiedź: Doktorantka 4 roku studiów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, kierunek: Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, dyscyplina inżynieria materiałowa.

12.02.2024
Wyszukiwarka