Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza
Mirosław Kozłowski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Powołany na Członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2019 roku.

Wykształcenie:

 • 2001 – 2005 – Aplikacja Radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie – Egzamin radcowski zadany z ogólną oceną dobry plus.
 • 1994 – 1999 – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji – Kierunek: Prawo – Temat pracy magisterskiej : „Polityka kredytowa Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie”

 

Doświadczenie zawodowe:

Zasiadanie w radach nadzorczych:

 • 2016 – do chwili obecnej – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie – Członek rady nadzorczej
 • 2016 – do chwili obecnej – Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. – Członek rady nadzorczej, Wiceprzewodniczący rady nadzorczej


Zatrudnienie:

 • 2017 – do chwili obecnej – PZU Pomoc Spółka Akcyjna – Stanowisko: Doradca Zarządu – Bieżące doradztwo w zakresie wskazanym przez zarząd oraz opiniowanie prawne
 • 2016 – 2017 – PZU Centrum Operacji Spółka Akcyjna – Stanowisko: Prezes Zarządu – Zarządzanie oraz kierowanie pracami zarządu
 • 2005 – 2016 – Mirosław Kozłowski – Kancelaria Radcy Prawnego – Specjalizacja: Świadczenie pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz spółek kapitałowych w ramach kancelarii radcy prawnego
 • 2003 – 2005 – Marek Czernis – Kancelaria Radcy Prawnego – Stanowisko: aplikant radcowski – Bieżąca obsługa prawna klientów korporacyjnych w szczególności związanych z gospodarką morską. Zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych i cywilnych
 • 2000 – 2003 – Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie – Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji – Stanowisko: inspektor wojewódzki – Prowadzenie spraw z zakresu obywatelstwa polskiego i migracji oraz ewidencji ludności

 

Dodatkowe informacje:

 • Znajomość języków: język angielski – bardzo dobra znajomość w mowie i piśmie, Język rosyjski – komunikatywna znajomość w mowie i piśmie
 • Zainteresowania: Ekonomia kryzysu, Historia, Snowboard
Dowiedz się więcej
Bożena Licht
Sekretarz Rady Nadzorczej

Powołana na Członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2019 roku.

Wykształcenie:

 • 1995 – 1998 – Aplikacja w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie
 • 1995 – 1996 – Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Biznesem
 • 1990 – 1995 – Uniwersytet w Szczecinie Wydział Prawa i Administracji - studia ukończone w systemie stacjonarnym. Praktyki studenckie – Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie Departament Prawno – Traktatowy

 

Doświadczenie zawodowe:

 • 01.05.2001 – obecnie – Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Licht & Przeworska spółka cywilna w Szczecinie
 • 02.02.1999 – 30.04.2001 – Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych "LEGE ARTIS" spółka cywilna w Szczecinie
 • 02.02.1999 – 09.06.2002 – Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - zatrudnienie w charakterze radcy prawnego
 • 02.02.1999 – 30.09.2002 – Szczecińska Wytwórnia Wódek „Polmos” S.A. w Szczecinie – zatrudnienie w charakterze radcy prawnego
 • 16.08.1996 - 01.02.1999 – Szczecińska Wytwórnia Wódek „Polmos” S.A. w Szczecinie – zatrudnienie w charakterze specjalisty do spraw prawnych w Dziale Prawnym

 

Działalność dodatkowa:

 • 2016 – obecnie – Członek Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
 • 2016 – obecnie – Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych - Przewodnicząca Komisji do Spraw Wpisów na Listę Radców Prawnych i Aplikantów
 • 2012 – obecnie – Współzałożyciel oraz członek Zarządu „Fundacji Między Wierszami”, posiadającej status Organizacji Pożytku Publicznego od dnia 27 stycznia 2016 r.
 • 2012 – obecnie – Członek Rady Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie
 • 2008 – obecnie – Wiceprzewodnicząca Zachodniopomorskiego Klastra Budowlanego przy Północnej Izbie Gospodarczej (poprzednio Komisji do spraw budownictwa)
 • 2007 – obecnie – Członek Business Center Club
 • 2006 – obecnie – Współtwórca Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego „Lewiatan”; w latach 2006-2014 członek Rady Nadzorczej
 • 2006 – obecnie – Członek Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie
 • 1999 – 2003 – Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych
Dowiedz się więcej
Agnieszka Ewa Dąbrowska
Członek Rady Nadzorczej

Powołana na Członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2019 roku.

Wykształcenie:

 • 1963 – 1969 – Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji
 • 1970 – 1972 – Aplikacja sądowa – Sąd Wojewódzki w Krakowie zakończona egzaminem sędziowskim
 • 1975 – 1976 – Aplikacja arbitrażowa uzupełniająca – Okręgowa Komisja Arbitrażowa w Szczecinie zakończona egzaminem radcowskim

 

Aktywność zawodowa:

 • 1975 – 1978 – Referent prawny w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie i Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie
 • 1980 – 1981 – Radca prawny Zarządu Regionu NSZZ Solidarność w Szczecinie
 • 1981 – 1985 – Radca prawny w Zakładzie Spółdzielczości Rolniczej
 • 1985 – 2003 – Radca Prawny w Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Gryf” w Szczecinie
 • 1991 – 2009 – Radca prawny w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Szczecinie
 • 1989 – obecnie – Obsługa prawna Spółdzielni Mieszkaniowej Regalica w Gryfinie

 

Działalność w samorządzie radcowskim:

 • 1987 – 2003 – Wicedziekan i Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
 • 1991 – 2003 – Członek Krajowej Rady Radców Prawnych i Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych
 • 1990 – 2003 – Wykładowca na aplikacji radcowskiej prowadzonej przez OIRP w Szczecinie (zasady wykonywania zawodu radcy prawnego oraz zasady etyki radcy prawnego)
 • 2001 – obecnie – Wizytator w Krajowym Zespole Wizytatorów przy Krajowej Radzie Radców Prawnych

 

Działalność społeczna:

 • Członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa
 • Członek Ruchu Społecznego im. Lecha Kaczyńskiego
 • Wiceprezes Szczecińskiego Stowarzyszenia „Dialog o prawie”
Dowiedz się więcej
Iwona Wojnowska
Członek Rady Nadzorczej

Powołana na Członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2019 roku.

Wykształcenie:

 • uk. 2008 r. - Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie - Kierunek: Psychologia zarządzania - Poziom wykształcenia: studia podyplomowe
 • uk. 2002 r. - Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie - Kierunek: Zarządzanie biznesem - Poziom wykształcenia: studia podyplomowe
 • uk. 2000 r. - Uniwersytet Szczeciński - Wydział Nauk Przyrodniczych

 

Doświadczenie zawodowe:

 • 20.11.2018 – obecnie – Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. – Stanowisko: Specjalista w Jednostce Biznesowej Nitro
 • 22.05.2017 – 19.11.2018 – Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. – Stanowisko: Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w obszarze kadr, płac i HR miękkiego
 • 18.07.2011 – 21.05.2017 – Zakłady Chemiczne „Police S.A. (obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.) – Stanowisko: Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w zakresie HR miękkiego (szkolenia, rekrutacje, staże itp.)
 • 01.12.2007 – 17.07.2011 – Zakłady Chemiczne „Police S.A. (obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.) – Stanowisko: Specjalista – Kierownik Projektu w Biurze Personalnym
 • 01.01.2004 – 30.11.2007 – Zakłady Chemiczne „Police S.A. (obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.) – Stanowisko: Specjalista w Dziale Kadr i Szkolenia
 • 01.06.2001 – 31.12.2003 – Zakłady Chemiczne „Police S.A. (obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.) – Stanowisko: Sekretarka Dyrektora Generalnego
 • 01.03.2001 – 31.05.2001 – Zakłady Chemiczne „Police S.A. (obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.) – Stanowisko: Referent w pionie Dyrektora Generalnego

 

Dodatkowe informacje:

 • Znajomość języków: język niemiecki – poziom średniozaawansowany
 • Zainteresowania : wędrówki po górach, bieganie, social media, dobra książka
Dowiedz się więcej
Andrzej Rogowski
Członek Rady Nadzorczej

Powołany na Członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2019 roku.

Andrzej Rogowski lat 49, urodzony w Rydułtowach. Mieszkaniec Polic od 48 lat.

Pierwszą umowę o pracę zawarłem w 1985 roku jako praktykant warsztatów szkolnych Zespołu Szkół im. Ignacego Łukaszewicza przy Zakładach Chemicznych Police.

W 1988 roku ukończyłem szkołę zawodową jako elektromechanik aparatury kontrolno-pomiarowej i jednocześnie podjąłem pracę w Zakładzie Automatyki.

W 1991 ukończyłem technikum o specjalności budowa części maszyn i urządzeń. Pracę w Zakładach Chemicznych Police podjąłem na stanowisku elektromechanik w Zakładzie Automatyki.

W roku 1991 zostałem powołany do odbycia służby wojskowej. Po spełnieniu obowiązku, powróciłem do pracy w Zakładach Chemicznych Police.

Doświadczenia zawodowego nabierałem w Zakładzie Mechanicznym, Wydziale Budowlanym, na stanowisku aparatowy, izoler, specjalista ds. technologicznych.

W 1999 roku kiedy doszło do likwidacji Wydziału Budowlanego zostałem wdrożony do Działu Realizacji Robót, Usług i Inwestycji. Dziś jest to Biuro Zarządzania Majątkiem Produkcyjnym, w którym jestem zatrudniony na stanowisku Specjalista ds. koordynacji Umów.

W 2005 roku uzyskałem tytuł licencjata, pisząc pracę dyplomową w Katedrze Polityki Gospodarczej i Rynku, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie na temat „Organizacji i Zarządzania w Zakładach Chemicznych Police SA”.

Postępując zgodnie z zasadami logiki w 2007 roku obroniłem tytuł magistra w zakresie Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwa tej samej Uczelni.

Natomiast w 2014 roku podjąłem roczne Studia Podyplomowe Politechniki Łódzkiej w Katedrze Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska – „Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych”.

Kontynuując pogłębianie wiedzy, w 2015 rok obroniłem pracę dyplomową Podyplomowych Studiów, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Wydział Budownictwa i Architektury w Szczecinie.

Ponadto w moim 30 letnim procesie zawodowym, ukończyłem szereg szkoleń, poczynając od montażu rusztowań, po przez controling dla służ produkcyjno-technicznych, negocjacje handlowe, public relations, przebieg procesu inwestycyjnego a kończąc na nowelizacjach w prawie pracy, rozpoznawania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, czy też Dyrekrywa Seveso III – przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym.

Od 2012 roku pełnię funkcję zaufania społecznego – Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Bardzo lubię podróżować, czytać książki, uprawiać sport w szczególności piłkę nożną.

Dowiedz się więcej
Komitet AudytuRozwiń

Od dnia 23 listopada 2009 roku w Spółce działa Komitet Audytu powołany (Uchwałą nr 342/IV/09 Rady Nadzorczej) w celu usprawnienia prac Rady oraz wzmocnienia kontroli nad Jednostką Dominującą i Grupą Kapitałową. Komitet stanowi ciało doradcze działające kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorczej. Obecnie skład Komitetu Audytu przedstawia się następująco: Agnieszka Ewa Dąbrowska, Mirosław Kozłowski, Andrzej Rogowski. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 07 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej jednostki. Szczegółowe zasady funkcjonowania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej Nr 341/IV/09 z dnia 23 listopada 2009 roku, zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 10/VI/2013 z dnia 31 lipca 2013 roku.

Informacja nt. spełnienia kryteriów niezależnościRozwiń

Pani Agnieszka Ewa Dąbrowska i Pani Bożena Licht spełniają kryteria niezależności określone w załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15.02.2005, dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będącymi członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U. UE L 52/51 z 2005 roku).

Wyszukiwarka