Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza
Krzysztof Kozłowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 22 lipca 2022 r. na IX kadencję, wybrany na stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej IX kadencji 22 lipca 2022 r.

Krzysztof Kozłowski, posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych nadany w 2010 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2011 r. adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, a także uczestnik zagranicznych pobytów, staży i programów naukowych. W 2013 r. wpisany na listę adwokatów (jako adwokat niewykonujący zawodu). Zdał również egzamin sędziowski.

W latach 2013–2015 pełnił funkcję asystenta sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. W latach 2013–2015 reprezentant–substytut w Grupie Niezależnych Ekspertów Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego Rady Europy w Strasburgu.

Od kwietnia 2015 r. do grudnia 2015 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Od grudnia 2015 r. do września 2016 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Od września 2016 r. do stycznia 2018 r. był Wojewodą Zachodniopomorskim. W okresie od stycznia 2018 r. do kwietnia 2020 r. pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Od kwietnia 2020 r. do sierpnia 2021 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku PEKAO S.A. w Warszawie, w marcu 2021 r. został powołany do Rady Nadzorczej Polskiego Radia Szczecin S.A. w Szczecinie, zaś od sierpnia 2021 r. pełni funkcję Członka Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A.

Dowiedz się więcej
Urszula Kulisiewicz
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Powołana na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 22 lipca 2022 r. na IX kadencję

Urszula Kulisiewicz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1992), Krajowej Szkoły Administracji Publicznej - promocja „Państwo prawa” (1995) oraz Podyplomowego Studium Podatkowego w Szkole Głównej Handlowej (1997). Była stażystką w l'Ecole Nationale d'Administration oraz w Ministerstwie Finansów w Paryżu. W 1999 r. ukończyła aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a w 2003 r. aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i uzyskała uprawnienia radcy prawnego. Od 2000 r. jest urzędnikiem służby cywilnej. W 2019 r. ukończyła program kształcenia menedżerskiego „ARGO Top Public Executive II” zrealizowanego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego oraz IESE Business School.

Pracę w administracji publicznej rozpoczęła w 1995 r. w Ministerstwie Finansów. Od 1999 r. do 2002 r. zajmowała stanowisko Zastępcy Dyrektora, a następnie Dyrektora Departamentu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych w Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych. W latach 2002 - 2005 pracowała jako główny specjalista ds. legislacji w Departamencie Prawnym Ministerstwa Finansów, a od września 2003 r. dodatkowo jako radca prawny w Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich m.st. Warszawy. W latach 2005 – 2018 pracowała kolejno jako Dyrektor Biura Prawnego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Dyrektor Biura Prawnego w Ministerstwie Gospodarki, Dyrektor Departamentu Prawnego w Narodowym Banku Polskim, Dyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W latach 2018 – 2021 była Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, do marca 2022 r. - Dyrektorem Biura Prawnego i Zamówień Publicznych w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, a następnie – Radcą Generalnym zajmującym Samodzielne Stanowisko ds. Prawnych w Departamencie Kontroli i Audytu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecnie pracuje jako Dyrektor Generalny Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Była członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (2006-2008) oraz członkiem Rady Nadzorczej Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. (2016-2021). Pełniła funkcje członka Komitetu Prawnego Europejskiego Systemu Banków Centralnych, Przewodniczącej Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, członka Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, członka Rady Dostępności oraz członka zależnego w Komitecie Audytu w MSWiA. Była ekspertem na Ukrainie i w Albanii w programach unijnych – wsparcie dla reform administracji publicznej i służby cywilnej. Obecnie jest członkiem niezależnym Komitetu Audytu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz Zastępcą Przewodniczącego Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej.

Dowiedz się więcej
Bożena Licht
Sekretarz Rady Nadzorczej

Powołana na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 22 lipca 2022 r. na IX kadencję

Wykształcenie:

 • 1995 – 1998 – Aplikacja w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie
 • 1995 – 1996 – Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Biznesem
 • 1990 – 1995 – Uniwersytet w Szczecinie Wydział Prawa i Administracji - studia ukończone w systemie stacjonarnym. Praktyki studenckie – Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie Departament Prawno – Traktatowy

 

Doświadczenie zawodowe:

 • 01.05.2001 – obecnie – Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Licht & Przeworska spółka cywilna w Szczecinie
 • 02.02.1999 – 30.04.2001 – Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych "LEGE ARTIS" spółka cywilna w Szczecinie
 • 02.02.1999 – 09.06.2002 – Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - zatrudnienie w charakterze radcy prawnego
 • 02.02.1999 – 30.09.2002 – Szczecińska Wytwórnia Wódek „Polmos” S.A. w Szczecinie – zatrudnienie w charakterze radcy prawnego
 • 16.08.1996 - 01.02.1999 – Szczecińska Wytwórnia Wódek „Polmos” S.A. w Szczecinie – zatrudnienie w charakterze specjalisty do spraw prawnych w Dziale Prawnym

 

Działalność dodatkowa:

 • 2016 – obecnie – Członek Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
 • 2016 – obecnie – Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych - Przewodnicząca Komisji do Spraw Wpisów na Listę Radców Prawnych i Aplikantów
 • 2012 – obecnie – Współzałożyciel oraz członek Zarządu „Fundacji Między Wierszami”, posiadającej status Organizacji Pożytku Publicznego od dnia 27 stycznia 2016 r.
 • 2012 – obecnie – Członek Rady Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie
 • 2008 – obecnie – Wiceprzewodnicząca Zachodniopomorskiego Klastra Budowlanego przy Północnej Izbie Gospodarczej (poprzednio Komisji do spraw budownictwa)
 • 2007 – obecnie – Członek Business Center Club
 • 2006 – obecnie – Współtwórca Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego „Lewiatan”; w latach 2006-2014 członek Rady Nadzorczej
 • 2006 – obecnie – Członek Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie
 • 1999 – 2003 – Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Bożena Licht spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) z uwzględnieniem zasady II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Dowiedz się więcej
Agnieszka Ewa Dąbrowska
Członek Rady Nadzorczej

Powołana na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 22 lipca 2022 r. na IX kadencję

Wykształcenie:

 • 1963 – 1969 – Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji
 • 1970 – 1972 – Aplikacja sądowa – Sąd Wojewódzki w Krakowie zakończona egzaminem sędziowskim
 • 1975 – 1976 – Aplikacja arbitrażowa uzupełniająca – Okręgowa Komisja Arbitrażowa w Szczecinie zakończona egzaminem radcowskim

 

Aktywność zawodowa:

 • 1975 – 1978 – Referent prawny w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie i Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie
 • 1980 – 1981 – Radca prawny Zarządu Regionu NSZZ Solidarność w Szczecinie
 • 1981 – 1985 – Radca prawny w Zakładzie Spółdzielczości Rolniczej
 • 1985 – 2003 – Radca Prawny w Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Gryf” w Szczecinie
 • 1991 – 2009 – Radca prawny w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Szczecinie
 • 1989 – obecnie – Obsługa prawna Spółdzielni Mieszkaniowej Regalica w Gryfinie

 

Działalność w samorządzie radcowskim:

 • 1987 – 2003 – Wicedziekan i Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
 • 1991 – 2003 – Członek Krajowej Rady Radców Prawnych i Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych
 • 1990 – 2003 – Wykładowca na aplikacji radcowskiej prowadzonej przez OIRP w Szczecinie (zasady wykonywania zawodu radcy prawnego oraz zasady etyki radcy prawnego)
 • 2001 – obecnie – Wizytator w Krajowym Zespole Wizytatorów przy Krajowej Radzie Radców Prawnych

 

Działalność społeczna:

 • Członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa
 • Członek Ruchu Społecznego im. Lecha Kaczyńskiego
 • Wiceprezes Szczecińskiego Stowarzyszenia „Dialog o prawie”

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Agnieszka Ewa Dąbrowska spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) z uwzględnieniem zasady II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Dowiedz się więcej
Krzysztof Skornia
Członek Rady Nadzorczej

Powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 22 lipca 2022 r. na IX kadencję

Wykształcenie:

 • Technikum Łączności w Szczecinie – 1997 r. – Technik telekomunikacji
 • Politechnika Szczecińska – 2002 r. – mgr inż. Elektryk

Doświadczenie zawodowe:

 • Noratel Spółka z o.o. – Kontroler jakości
 • Remech Spółka z o.o. – Specjalista ds. przygotowania ofert
 • ZUA „SMS” Spółka jawna – Technik monter linii i urządzeń teletransmisji
 • Fosfan S.A. – Elektromonter AKPiA
 • Elektromontaż Szczecin S.A. – Technolog ds. elektrycznych i automatyki
 • GA. Z.Ch. „Police” S.A. – Specjalista ds. utrzymania ruchu – Elektryk/Elektryk Zakładu/Specjalista ds. elektrycznych

Informacje dodatkowe:

 • Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
 • Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
Dowiedz się więcej
Iwona Wojnowska
Członek Rady Nadzorczej

Powołana na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 22 lipca 2022 r. na IX kadencję

Wykształcenie:

 • uk. 2008 r. - Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie - Kierunek: Psychologia zarządzania - Poziom wykształcenia: studia podyplomowe
 • uk. 2002 r. - Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie - Kierunek: Zarządzanie biznesem - Poziom wykształcenia: studia podyplomowe
 • uk. 2000 r. - Uniwersytet Szczeciński - Wydział Nauk Przyrodniczych

Doświadczenie zawodowe:

 • 20.11.2018 – obecnie – Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. – Stanowisko: Specjalista w Jednostce Biznesowej Nitro
 • 22.05.2017 – 19.11.2018 – Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. – Stanowisko: Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w obszarze kadr, płac i HR miękkiego
 • 18.07.2011 – 21.05.2017 – Zakłady Chemiczne „Police S.A. (obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.) – Stanowisko: Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w zakresie HR miękkiego (szkolenia, rekrutacje, staże itp.)
 • 01.12.2007 – 17.07.2011 – Zakłady Chemiczne „Police S.A. (obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.) – Stanowisko: Specjalista – Kierownik Projektu w Biurze Personalnym
 • 01.01.2004 – 30.11.2007 – Zakłady Chemiczne „Police S.A. (obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.) – Stanowisko: Specjalista w Dziale Kadr i Szkolenia
 • 01.06.2001 – 31.12.2003 – Zakłady Chemiczne „Police S.A. (obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.) – Stanowisko: Sekretarka Dyrektora Generalnego
 • 01.03.2001 – 31.05.2001 – Zakłady Chemiczne „Police S.A. (obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.) – Stanowisko: Referent w pionie Dyrektora Generalnego

Dodatkowe informacje:

 • Znajomość języków: język niemiecki – poziom średniozaawansowany
 • Zainteresowania : wędrówki po górach, bieganie, social media, dobra książka
Dowiedz się więcej
Komitet AudytuRozwiń

Skład Komitetu Audytu:

 • Pani Urszula Kulisiewicz -  Przewodnicząca Komitetu,
 • Pani Agnieszka Ewa Dąbrowska – Członek Komitetu,
 • Pani Iwona Wojnowska – Członek Komitetu,
 • Pan Krzysztof Skornia – Członek Komitetu.

Informacja nt. spełnienia kryteriów niezależnościRozwiń

Pani Urszula Kulisiewicz, Pani Bożena Licht, Pani Agnieszka Ewa Dąbrowska, Pani Iwona Wojnowska oraz Pan Krzysztof Skornia spełniają kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Wyszukiwarka