Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza
Andrzej Skolmowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Powołany w skład Rady Nadzorczej w dniu 8 kwietnia 2024 r.

Ekonomista, menadżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu, restrukturyzacji i finansach przedsiębiorstw, a także doradztwie strategicznym.  

Posiada rozległą wiedzę w budowie systemów zarządzania firmą i grupą kapitałową, tworzeniu struktur zarządczych i strategii firmy, a także systemów raportowych. Jest ekspertem z zakresu wdrożeń z obszaru controllingu i budżetowania, restrukturyzacji i refinansowania zadłużenia. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zmianą i zarządzaniu projektami inwestycyjnymi, m.in. nadzorowania przejęć spółek z branży chemicznej.

Absolwent Instytutu Ekonomii Wydziału Nauk Społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończył studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkole Głównej Handlowej. Absolwent Advanced Management Program w IESE Business School na Uniwersytecie Navarra w  Barcelonie.

W marcu 2024 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty S.A., odpowiedzialnego m.in. za finanse, kontroling, ryzyko korporacyjne, cyberbezpieczeństwo i relacje inwestorskie.

W latach 2019 – 2024 pełnił funkcje zarządcze w spółkach z branży  biotechnologicznej,  a także nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla biznesu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, cloud solutions i infrastruktury IT. Od roku 2016 zaangażowany także jako doradca biznesowy i inwestor w tworzenie i zarządzanie startupami, tworzenie struktur biznesowych dla grup inwestorskich i zarządzanie inwestycjami funduszu.

W latach 2009 – 2016 pełnił funkcję Wiceprezesa Grupy Azoty S.A. nadzorującego obszar finansów, odpowiedzialnego również za IT, M&A, badania strategiczne i relacje inwestorskie. Brał aktywny udział w budowie Grupy Azoty jako członek komitetów Grupy Azoty pracujących nad obroną przed wrogim przejęciem, a także konsolidacją spółek chemicznych w ramach Grupy Azoty, a następnie integracją struktur w powiększonej grupie kapitałowej. W 2015 roku wdrożył cash-pooling jako system zarządzania gotówką w Grupie Azoty oraz skonsolidował dług bankowy na poziomie Grupy kapitałowej z konsorcjum banków.

Wcześniej związany z Sanfarm Sp. z o.o., gdzie jako Prezes Zarządu i pełniący obowiązki Dyrektora Generalnego,  odpowiedzialny za finanse, produkcję, technikę i kontrolę jakości przeprowadził proces skutecznej reorganizacji spółki.

W latach 2004 – 2008 pełnił funkcje zarządcze w grupie ACP PHARMA S.A. / ORFE S.A.

Ponadto w latach 2000 – 2004 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Cefarm Rzeszów S.A. a w latach 2002-2004 funkcje Prezesa Zarządu w spółkach zależnych od Cefarm Rzeszów S.A.: Farma Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, Farma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Quantum Pharmacia Sp. z o.o.

Rady Nadzorcze spółek z Grupy Azoty w latach 2009 - 2016:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. - Przewodniczący
Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o.
Grupa Azoty ATT Polymers GmbH – Przewodniczący
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE" S.A.
Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o. – Przewodniczący

Organizacje biznesowe:

2013 – 2015 Fertilizers Europe - Członek Zarządu oraz Wiceprzewodniczący Komitetu Statystycznego (Statistics Committee)
2012 – 2016 Członek Rady Izby Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC)
2012 – 2014 Członek Zarządu CEFIC The European Chemical Industry, Bruksela
2011 – obecnie Wiceprezes Zarządu Polsko – Brazylijskiej Izby Gospodarczej, Warszawa
2011 – 2013 Wiceprezes Zarządu Plastics Europe Polska

Dowiedz się więcej
Marcin Likierski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Powołany w skład Rady Nadzorczej w dniu 8 kwietnia 2024 r.

Ekspert ds. Strategii I Nadzoru Właścicielskiego. Prowadzi projekty rozwojowe budujące innowacyjne przewagi konkurencyjne dla firm o potencjale globalnym. Specjalista w zakresie ustalania wizji rozwoju i strategicznych celów przedsiębiorstwa oraz realizacji strategii w oparciu o koncepcję Balanced Scorecard. Ekspert ds. zarządzania zmianą, zadań restrukturyzacyjnych prowadzących do wzrostu efektywności ekonomicznej. Posiada duże doświadczenie w zakresie opracowywania nowoczesnych modeli biznesowych opartych na zrównoważonym rozwoju, wdrażania systemów motywacyjnych skorelowanych z wynikami firmy oraz konsolidacji na poziomie integracji organizacyjnej po fuzjach i przejęciach. Zarządzał wieloosobowymi zespołami ds. implementacji strategii. Specjalista w zakresie mentoringu dla Właścicieli-Zarządów-wyższej kadry managerskiej, treningu personalnego oraz programu rozwoju i podnoszenia kompetencji.

Wykształcenie i szkolenia:

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent: elitarnego Studium Marketing-Zarządzanie organizowanego przez francuskie konserwatorium CNAM (Francja); Akademii Skutecznych Strategów w ramach Programu Advanced Executive Education; Rocznego programu rozwoju umiejętności zarządzania MANAGEMENT 2000 - Canadian International Management Institute. Master Coach organizacji Coaching Division of The American Board oraz Coach organizacji ICF. Uczestnik kursów m.in. Analiza sprawozdań́ finansowych, Zasady rachunkowości MSR, organizowanych przez ERNST&YOUNG Fuzje, Przejęcia i Alianse Strategiczne organizowane przez Eurofinance Training.

Doświadczenie zawodowe:

Od marca 2024r. Członek Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
Od 2001 do teraz właściciel firmy doradczo-szkoleniowej BSC Consulting
2008-2015 Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
2008-2016 Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Z.Ch. Police – Grupy Azoty
2010-2016 Członek Rady Nadzorczej Kemipol S.A.

Dowiedz się więcej
Iwona Wojnowska
Sekretarz Rady Nadzorczej

Wybrana przez pracowników Spółki. Powołana w skład Rady Nadzorczej w dniu 22 lipca 2022 r.

Wykształcenie:

 • uk. 2008 r. - Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie - Kierunek: Psychologia zarządzania - Poziom wykształcenia: studia podyplomowe
 • uk. 2002 r. - Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie - Kierunek: Zarządzanie biznesem - Poziom wykształcenia: studia podyplomowe
 • uk. 2000 r. - Uniwersytet Szczeciński - Wydział Nauk Przyrodniczych

Doświadczenie zawodowe:

 • 20.11.2018 – obecnie – Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. – Stanowisko: Specjalista w Jednostce Biznesowej Nitro
 • 22.05.2017 – 19.11.2018 – Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. – Stanowisko: Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w obszarze kadr, płac i HR miękkiego
 • 18.07.2011 – 21.05.2017 – Zakłady Chemiczne „Police S.A. (obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.) – Stanowisko: Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w zakresie HR miękkiego (szkolenia, rekrutacje, staże itp.)
 • 01.12.2007 – 17.07.2011 – Zakłady Chemiczne „Police S.A. (obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.) – Stanowisko: Specjalista – Kierownik Projektu w Biurze Personalnym
 • 01.01.2004 – 30.11.2007 – Zakłady Chemiczne „Police S.A. (obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.) – Stanowisko: Specjalista w Dziale Kadr i Szkolenia
 • 01.06.2001 – 31.12.2003 – Zakłady Chemiczne „Police S.A. (obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.) – Stanowisko: Sekretarka Dyrektora Generalnego
 • 01.03.2001 – 31.05.2001 – Zakłady Chemiczne „Police S.A. (obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.) – Stanowisko: Referent w pionie Dyrektora Generalnego

Dodatkowe informacje:

 • Znajomość języków: język niemiecki – poziom średniozaawansowany
 • Zainteresowania : wędrówki po górach, bieganie, social media, dobra książka
Dowiedz się więcej
Grzegorz Ostrowski
Członek Rady Nadzorczej

Powołany w skład Rady Nadzorczej w dniu 15 kwietnia 2024 r.

Manager oraz doradca biznesowy z ponad 20 letnim doświadczeniem w obszarze finansów oraz zarządzania operacyjnego spółek. Posiada doświadczenie w branżach takich jak, budownictwo przemysłowe, chemia, energetyka zawodowa oraz produkcja.

Przez ponad 10 lat związany z energetyką i budownictwem w firmach giełdowych Energomontaż Północ oraz Polimex Mostostal. W obydwu Spółkach prowadził sprawy związane z controlingiem i zarządzaniem całością spraw finansowych /szef controlingu a później dyrektor finansowy oraz dyrektor biura segmentu energetyka&chemia/.

W ramach powstałego na bazie inkorporowanych przez Polimex-Mostostal Spółek z obszaru Energetyki, Serwisu, Montażu, Chemii i Ochrony Środowiska, Segmentu Energetyka i Chemia udział w jego tworzeniu. W ramach projektu dokonano restrukturyzacji zatrudnienia, optymalizacji procedur i procesów, wprowadzono jednolity system controlingowy, zunifikowano strukturę jednostki. W ramach unitu kierowanie zespołem z obszaru finansów, HR, IT oraz administracyjnym.

Od 2014 roku również w ramach Polimex Mostostal odpowiedzialny za obszar dezinwestycji, zarządzanie majątkiem oraz nadzór korporacyjny nad spółkami grupy kapitałowej /często jako członek rad nadzorczych/. Zajmował również stanowiska Prezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego w spółkach grupy kapitałowej oraz Likwidatora spółek zagranicznych Węgry, Litwa, Niemcy) i krajowych (m.in. Centrum Projektowe Polimex w Gliwicach).

Od 2018 roku współpracuje ściśle z warszawską kancelarią restrukturyzacyjną, gdzie wspiera procesy w obszarach finansów i strategii w ramach projektów i postępowań prowadzonych przez Kancelarię (m.in. doradztwo gospodarcze, wycena przedsiębiorstw prowadzenie spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych, wykłady, szkolenia i ekspertyzy z zakresu finansów i zarządzania)

W styczniu 2020 roku, otrzymał licencje ministerstwa sprawiedliwości (Doradca Restrukturyzacyjny/Syndyk dodatkowo w lipcu 2022 roku otrzymał tytuł Kwalifikowanego Doradcy Restrukturyzacyjnego, pozwalający na prowadzenie spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych jednostek gospodarczych o znacznym wolumenie obrotów i zatrudnienia. We wrześniu 2021 roku został wpisany na listę biegłych sądowych w zakresie Ekonomii, Zarządzania i Wyceny Przedsiębiorstw.

Przebieg kariery zawodowej:

EKSPERT ds. FINANSOWYCH / DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY / SYNDYK / BIEGŁY SĄDOWY
Maj 2018 – Obecnie

KIEROWNIK PROJEKTU / EKSPERT ds. NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO / LIKWIDATOR SPÓŁEK Gr. Kap. PXM
Lipiec 2014 – Marzec 2018 / Polimex-Mostostal S.A.

DYREKTOR BIURA SEGMENTU ENERGETYKA I CHEMIA
Lipiec 2011 – Czerwiec 2014 / Polimex-Mostostal S.A.

SZEF CONTROLINGU / DYREKTOR DS. FINANSOWYCH
Styczeń 2007 – Lipiec 2011 / Energomontaż-Północ S.A.,

KIEROWNIK DZIAŁU KONTROLINGU
Październik 2005 – Grudzień 2006 / Metro Warszawskie Sp. z o.o.

ANALITYK FINANSOWY: BRANŻA BUDOWLANA, KOMUNIKACYJNA I FMCG
1996 – 2005 / Hortex Sp. z o.o. / ZREW S.A. / PRK-7 S.A. /

Wykształcenie:

Ekonomia (1995) Studia Licencjackie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Ekonomia (1997) Studia Magisterskie Uniwersytet Łódzki
Wycena Nieruchomości (2021) Studia podyplomowe Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Ukończone kursy i szkolenia:

1997 – Studium Analityków Finansowych
1998 – Rachunkowość od podstaw do Samodzielnego Księgowego
2000 – Zarządzanie Wartością Firmy
2001 – Szkoła Kadry Kierowniczej
2003 – Excel w Finansach

Dodatkowo:

 • Autor i wykładowca szkoleń z analizy finansowej (m.in. jako Expert firmy Syndex Polska Sp. z o.o.).
 • W ramach programu MBA prowadzonego wspólnie z SGH i WUM wykłady z obszaru Kontroli Wewnętrznej i Audytu.
 • Właściciel oraz prezes zarządu spółki Biuro Obsługi Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o.
Dowiedz się więcej
Aneta Zelek
Członek Rady Nadzorczej

Powołany w skład Rady Nadzorczej w dniu 8 kwietnia 2024 r.

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych (w zakresie zarządzania), ekonomista, wykładowca akademicki i trener kadr menedżerskich; profesor i była rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych zakresu ekonomii i zarządzania.

Od 1998 roku pełni liczne funkcje kierownicze, w tym rektorskie, zyskując tym samym olbrzymie doświadczenie menedżerskie w kierowaniu organizacją edukacyjną oraz w zarządzaniu przedsięwzięciami szkoleniowymi i naukowymi.

W swojej karierze akademickiej prof. Aneta Zelek pracuje nie tylko jako dydaktyk i trener, ale również jako naukowiec, konsultant i publicysta. Jest autorką ponad 250 publikacji naukowych i dydaktycznych z zakresu makroekonomii, mikroekonomii, zarządzania strategicznego i zarządzania w kryzysie oraz licznych podręczników i skryptów akademickich. Odbyła 12 staży zagranicznych w wiodących uczelniach europejskich i uczestniczyła w 10 programach naukowo – badawczej współpracy międzynarodowej. Poza uczelnią wykazuje aktywność w realnym biznesie jako konsultant, doradca, członek rad nadzorczych, członek rad programowych, członek kapituł nagród gospodarczych, menedżer projektów UE, itp. Jej doświadczenie zawodowe poza-akademickie to:

 • Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej STOCZNIA SZCZECIŃSKA WULKAN SP. Z O.O. (2024 – nadal)
 • Członek Zespołu ds. strategii rozwoju GM Szczecin (2023 – nadal)
 • Członek Editorial Board of the Journal “Economics, Management and Working Capital”, London (UK)
 • Recenzent naukowy czasopisma naukowego Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych (od 2014 – nadal)
 • Przewodnicząca Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin (2009-2011)
 • Członek Rady Gospodarki i Innowacji przy Marszałku Województwa Zachodniopomorskiego (2008-2011)
 • Przewodnicząca Kapituły Zachodniopomorskiej Nagrody Gospodarczej „Perły Biznesu” (2004-2019)
 • Członek Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin (2010)
 • Członek Rady Nadzorczej ZEDO SA (IV kadencja – 2005-2007)
 • Menedżer projektu w ramach POKL 4.1.1. (2009-2013)
 • Menedżer 3 projektów finansowanych przez EFS w ramach SPORZL (2005-2009)
 • Ekspert Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (2002 – 2006)
 • Członek Komitetu Sterującego V Ramowego Programu Unii Europejskiej „RISP WPR” (2003-2006)
 • Członek Komitetu Prognoz „Polska 2000+” przy Prezydium PAN (2002-2005)
 • Konsultant w firmie konsultingowej ConsulT (2000 -2006)Doradca / konsultant w projektach indywidualnych i zespołowych (około 20 projektów), głównie na zlecenie: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Urzędu Miasta Szczecina, Ministerstwa Gospodarki, Instytutu Pracy i Polityki Społecznej
 • Trener, szkoleniowiec w: Centrum Rozwoju Biznesu ZPSB w Szczecinie, Fundacji Promocji Kadr

Ma olbrzymie doświadczenie w obszarze zarządzania strategicznego i projektowania strategii. Jest autorką lub współautorką kilkudziesięciu projektów strategii rozwoju przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Od lat prowadzi też szeroką działalność propagatorską i publicystyczną. Jest stałą komentatorką zdarzeń gospodarczych w mediach. Bezkompromisowo i czytelnie tłumaczy zasady ekonomii racjonalnej, a jej publikacje i wykłady demaskują błędy prymatu polityki nad ekonomią i przestrzegają przed tego konsekwencjami.

Za swoją pracę dydaktyczną, naukową i menedżerską była wielokrotnie nagradzana przez różne gremia, w tym także samych studentów. Najważniejsze dla niej samej laury to: Złota Odznaka Gryfa Pomorskiego za zasługi dla regionu; Nagroda naukowa TNOiK im. Karola Adamieckiego, pierwsza nagroda w Konkursie na najlepszego wykładowcę Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Nagroda „Super Złota Kreda” w Konkursie na najlepszego wykładowcę Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US.

Dowiedz się więcej
Krzysztof Skornia
Członek Rady Nadzorczej

Wybrany przez pracowników Spółki. Powołany w skład Rady Nadzorczej w dniu 22 lipca 2022 r.

Wykształcenie:

 • Technikum Łączności w Szczecinie – 1997 r. – Technik telekomunikacji
 • Politechnika Szczecińska – 2002 r. – mgr inż. Elektryk

Doświadczenie zawodowe:

 • Noratel Spółka z o.o. – Kontroler jakości
 • Remech Spółka z o.o. – Specjalista ds. przygotowania ofert
 • ZUA „SMS” Spółka jawna – Technik monter linii i urządzeń teletransmisji
 • Fosfan S.A. – Elektromonter AKPiA
 • Elektromontaż Szczecin S.A. – Technolog ds. elektrycznych i automatyki
 • GA. Z.Ch. „Police” S.A. – Specjalista ds. utrzymania ruchu – Elektryk/Elektryk Zakładu/Specjalista ds. elektrycznych

Informacje dodatkowe:

 • Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
 • Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
Dowiedz się więcej
Komitet AudytuRozwiń

Skład Komitetu Audytu:

 • Pan Grzegorz Ostrowski – Przewodniczący Komitetu Audytu,
 • Pani Aneta Zelek – Członek Komitetu Audytu
 • Pan Krzysztof Skornia – Członek Komitetu Audytu.

Informacja nt. spełnienia kryteriów niezależnościRozwiń

Pani Iwona Wojnowska oraz Pan Krzysztof Skornia spełniają kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Wyszukiwarka