Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Kodeks antykorupcyjny

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w sposób odpowiedzialny, transparentny i zgodny z najwyższymi standardami prawnymi i etycznymi prowadzi działalność gospodarczą, przestrzega przepisy antykorupcyjne oraz zasady i reguły wskazane w Kodeksie postępowania etycznego. Poniżej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., przedstawia Kodeks antykorupcyjny obowiązujący w Spółce.


Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. conducts its business activity in a responsible and transparent manner, which is consistent with the highest legal and ethical standards. It applies anti-corruption rules and principles, as well as provisions of the Code of Ethics. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. presents below the Anti-Corruption Code, which is currently binding for the company.

Wyszukiwarka