Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Organizacje i stowarzyszenia

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. są aktywnym partnerem organizacji i stowarzyszeń, prowadzących działalność o zasięgu krajowym i regionalnym.
Spółka poprzez realizację wspólnych projektów wraz innymi członkami stowarzyszeń, bierze aktywny udział w kształtowaniu najwyższych standardów technicznych, partnerskiej współpracy gospodarczej oraz zasad zrównoważonego rozwoju technologii, zysków ekonomicznych, środowiska naturalnego i społecznego.
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. należą do grona firm i instytucji naukowo-badawczych zaangażowanych w działalność następujących organizacji:

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
Polskie Forum ISO 9000
Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Stowarzyszenie Eksporterów Polskich
Forum Liderów Bezpiecznej Pracy
Fertlizers Europe
IFA
Instytut Auditorów Wewnętrznych Polska
Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań
Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny
Wyszukiwarka