Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Organizacje i stowarzyszenia

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. są aktywnym partnerem organizacji i stowarzyszeń, prowadzących działalność o zasięgu krajowym i regionalnym.
Spółka poprzez realizację wspólnych projektów wraz innymi członkami stowarzyszeń, bierze aktywny udział w kształtowaniu najwyższych standardów technicznych, partnerskiej współpracy gospodarczej oraz zasad zrównoważonego rozwoju technologii, zysków ekonomicznych, środowiska naturalnego i społecznego.
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. należą do grona firm i instytucji naukowo-badawczych zaangażowanych w działalność następujących organizacji:

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
Polskie Forum ISO 9000
Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Forum Liderów Bezpiecznej Pracy
Fertlizers Europe
IFA
Instytut Auditorów Wewnętrznych Polska
Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań
Wyszukiwarka