Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Historia
1964 W 1964 r. podjęto decyzję o budowie w okolicach Szczecina kombinatu chemicznego produkującego nawozy. Zasadniczą realizację polickiej inwestycji podzielono na trzy etapy: 1966-1969, 1969-1971, 1971-1973.
1965 W 1965 r. Powołano dyrekcję Zakładów Chemicznych Police w budowie. W czerwcu na teren budowy wjechały pierwsze spychacze i koparki. W lipcu powołano zespół generalnego wykonawstwa. W roku 1966 rozpoczęto budowę dróg dojazdowych do kombinatu oraz przebudowę stacji i torów kolejowych. W grudniu 1966 r. oddano bazę sprzętu transportowego.
1967 W 1967 r. przystąpiono do budowy portu barkowego, magazynów i Warsztatów Centralnych.
1969 W lipcu 1969 r. oddano pierwszy produkcyjny wydział kombinatu – Wytwórnię Kwasu Siarkowego.
1970 W 1970 r. uruchomiono trzy wytwórnie: kwasu siarkowego, kwasu fosforowego oraz nawozów, produkującą – po raz pierwszy w kraju – nawozy dwuskładnikowe (NP). W tym też roku oddano do użytku port barkowy. Jest to też czas, kiedy rozpoczęta została budowa jednego z czterech zbiorników ciekłego amoniaku, w których magazynuje się tę substancję.
1971 W 1971 r. uruchomiono Wytwórnię Fluorokrzemianu Sodowego. W roku 1972 uruchomiono II Wytwórnię Kwasu Fosforowego o wydajności 110 tys. ton P2O5 rocznie.
1973 W 1973 r. rozpoczęto rozruch technologiczny VI ciągu produkcyjnego Wytwórni Kwasu Siarkowego.
1974 W 1974 r. w zakładzie produkcji nawozów wyprodukowano pierwszy kompleksowy nawóz trójskładnikowy NPK. Nastąpił także rozruch III Wytwórni Kwasu Fosforowego.
1977 W 1977 r. przekazano do eksploatacji port barkowy na rzece Gunica o zdolności przeładunkowej 600 tys. ton rocznie.
1977 W 1977 r. uruchomiono instalację bieli tytanowej.
Wyszukiwarka