Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Komunikaty prasowe
Grupa Azoty podjęła decyzję o zaprzestaniu publikacji skonsolidowanych wolumenów produkcyjnych
Decyzja o zaprzestaniu publikacji szacunkowych wolumenów produkcyjnych została podjęta m.in. z uwagi na brak istotnych odchyleń wolumenów produkcyjnych spółek Grupy Azoty w ostatnim okresie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, przy jednoczesnym stopniowym
17.05.2024
Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.
14 maja br. Grupa Azoty S.A. odwołała Pana Zbigniewa Sokala za składu Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.
14.05.2024
Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A.
Rada Nadzorcza Grupy Azoty Polyolefins S.A. odwołała z dniem 10 maja br. Pawła Bakuna z funkcji Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A. Podczas posiedzenia w dniu 10 maja br. Rada Nadzorcza Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na wybór Wiceprezesa ds. finansowych, powierzając tę funkcję Maciejowi Wolańskiemu, dotychczasowemu Dyrektorowi Departamentu Finansów Spółki.
10.05.2024
Wyniki finansowe Grupy Azoty za IV kwartał i 2023 rok
W 2023 roku Grupa Azoty wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 13 545 mln zł i wynik EBITDA w wysokości minus 1 366 mln zł, przy marży EBITDA minus 10,1%. Strata netto wyniosła 3,29 mld zł. W 2023 roku Grupa Azoty w znacząco wyższym zakresie niż w roku 2022 musiała korzystać z finansowania zewnętrznego tj. kredytów i faktoringu, zwiększając zadłużenie z tego tytułu o 2,8 mld zł z poziomu 7,1 mld zł na koniec 2022 roku do kwoty 9,9 mld zł według stanu na 31 grudnia 2023 roku.
29.04.2024
Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty Police
Rada Nadzorcza Grupy Azoty Police, w dniu 26 kwietnia 2024 roku podjęła uchwały o odwołaniu ze składu Zarządu Wiceprezesów Michała Siewierskiego oraz Stanisława Kostrubca. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu Spółki IX kadencji Andrzeja Dawidowskiego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu. Na stanowiska Wiceprezesów Zarządu powołani zostali Paweł Oleksy oraz Jerzy Woliński.
26.04.2024
Grupa Azoty Polyolefins i Instytucje Finansowe przedłużyły warunki finansowania Polimerów Police na kolejny okres
W wyniku przeprowadzonych rozmów i uzgodnień z bankami, 26 kwietnia br. Grupa Azoty Polyolefins podpisała Umowę Zmieniającą do Umowy Stabilizacyjnej z 15 grudnia 2023 roku, dotyczącej finansowania projektu Polimery Police. Tym samym strony uzgodniły warunki na jakich Instytucje Finansowe będą udzielały finansowania Projektu w kolejnym okresie obowiązywania Umowy Stabilizacyjnej, tj. do 29 maja br. Umowa zmieniająca została podpisana z 15 instytucjami finansującymi.
26.04.2024
Wyszukiwarka