Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
O firmie

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. od ponad 50 lat jest największym producentem nawozów wieloskładnikowych w kraju. Jeszcze jako Zakłady Chemiczne Police w roku 2005 zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych (ticker giełdowy PCE), gdzie obecnie jest uczestnikiem indeksów WIG-CHEMIA, WIG, WIG-Poland. W sierpniu 2011 r. spółka weszła w skład największej polskiej grupy chemicznej i kluczowej grupy kapitałowej branży nawozowo-chemicznej w Europie – Grupy Azoty. Jednostką dominująca jest tarnowska spółka- Grupa Azoty S.A. 

Od 1969 r., kiedy oddano pierwszy produkcyjny wydział kombinatu, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. pozostaje najbardziej znaczącym kompleksem przemysłowym na Pomorzu. Polickie przedsiębiorstwo kontynuuje swoje najlepsze tradycje i  dostosowuje się do potrzeb nowoczesnego rynku udoskonalając produkcję oraz dopasowując ofertę do światowych standardów. Jest to możliwe dzięki nieustannemu procesowi modernizacji i rozbudowy kolejnych wydziałów. Policką spółkę wyróżnia unikatowa w Polsce instalacja bieli tytanowej- to jedyny krajowy producent tego pigmentu.

Największym wyzwaniem dla polickiego zakładu, ale także dla całej grupy kapitałowej jest obecnie realizacja projektu Polimery Police - budowy zintegrowanego kompleksu chemicznego, który obejmować będzie instalacje do produkcji propylenu i polipropylenu wraz z instalacjami pomocniczymi, terminal przeładunkowo-magazynowy oraz infrastrukturę logistyczną. To jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym.

Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A postępując zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym, od wielu lat dba aby jej nawozy i inne produkty były przyjazne i bezpieczne dla środowiska. Usprawniając i modernizując procesy technologiczne wpływające na środowisko firma dąży do redukcji odpadów i emisji zanieczyszczeń do powietrza. Corocznie, spółka przeznacza duże nakłady finansowe na inwestycje proekologiczne. W ostatnim czasie, z dużym sukcesem, zakończona została inwestycja budowy instalacji bezodpadowego odsiarczania spalin z elektrociepłowni zakładowej o wartości ponad 200 mln zł. Systematyczne działania na rzecz zapewnienia najwyższych norm bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego oraz wkład firmy w działania popularyzatorskie związane z ekologią, potwierdzają m.in.: certyfikat World Environment Center przyznany za unikatową na skalę światową technologię rekultywacji składowisk, tytuł „Firma Przyjazna Środowisku”, Zielony Laur” oraz tytuł „Mecenasa Polskiej Ekologii”. Ciągłe doskonalenie i szkolenie pracowników jest istotnym elementem zapewnienia wysokiej świadomości środowiskowej i jednym z najważniejszych elementów polityki firmy.

Nieodłącznym elementem realizowanej strategii spółki jest wspieranie inicjatyw społeczności lokalnej, a w szczególności:

  • sportu, zarówno zawodowego, jak i amatorskiego,
  • działalności kulturalnej, również masowej,
  • placówek edukacyjnych kształcących dzieci i młodzież,
  • programów naukowo-badawczych,
  • inicjatyw proekologicznych realizowanych w regionie,
  • akcji społecznych.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. to firma odpowiedzialna społecznie, która łączy tradycje z nowoczesnością.

Wyszukiwarka