Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Strategia

W wyniku prowadzonych prac konsolidacyjnych, zarząd Grupy Azoty dokonał aktualizacji „Strategii Grupy Azoty na lata 2013-2020”.

Biorąc pod uwagę trwający proces rozwoju Grupy, została wypracowana zaktualizowana  Strategii Grupy Azoty na lata 2013-2020

Zaktualizowany dokument przybliża ponadto interesariuszom główne zamierzenia strategiczne w podstawowych obszarach produktowych, w zakresie innowacyjności, działalności operacyjnej i handlowej oraz polityki finansowej. Przyjęta „Strategia…” przedstawia również cele i metodologię zarządzania korporacyjnego, obowiązującego w Grupie Azoty. 

MISJA
Bezpieczną, użyteczną chemią opartą na innowacjach budujemy wartość Grupy Azoty i polskiej gospodarki.

WIZJA
Grupa Azoty będzie wdrażać nowoczesne i kompleksowe rozwiązania w branży chemicznej spełniające oczekiwania naszych interesariuszy.

Wyszukiwarka