Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Strategia

Implikacje Strategii dla Grupy Azoty Police

12 października 2022 roku Zarząd Spółki przyjął, a Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła Implikacje Strategii Grupy Kapitałowej Grupa Azoty na lata 2021-2030 dla Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Strategia jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata obejmującą obszary środowiska, społeczeństwa i jego bezpieczeństwa. Spółka opracowała dokument Implikacje Strategii, który stanowi wybór treści Strategii właściwych dla Spółki i ich uszczegółowienie.

Wyszukiwarka