Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych

Mając na uwadze, że Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w sposób odpowiedzialny, transparentny oraz zgodny z najwyższymi standardami prawnymi i etycznymi prowadzi działalność gospodarczą, oraz że Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oczekuje stosowania podobnych postaw i standardów od wszystkich swoich Partnerów biznesowych w ramach współpracy, tworzy się Kodeks postępowania dla Partnerów biznesowych Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.


Whereas the Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. conducts business activity in a responsible, transparent manner and in accordance with the highest legal and ethical standards, and the companies belonging to the Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. expect all of their Business Partners to adopt similar attitudes and standards as part of their cooperation, this Code of Conduct for Business Partners of companies belonging to the Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. is hereby established.

Wyszukiwarka