Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza
Andrzej Skolmowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 8 kwietnia 2024 r. na IX kadencję

Ekonomista, menadżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu, restrukturyzacji i finansach przedsiębiorstw, a także doradztwie strategicznym.  

Posiada rozległą wiedzę w budowie systemów zarządzania firmą i grupą kapitałową, tworzeniu struktur zarządczych i strategii firmy, a także systemów raportowych. Jest ekspertem z zakresu wdrożeń z obszaru controllingu i budżetowania, restrukturyzacji i refinansowania zadłużenia. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zmianą i zarządzaniu projektami inwestycyjnymi, m.in. nadzorowania przejęć spółek z branży chemicznej.

Absolwent Instytutu Ekonomii Wydziału Nauk Społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończył studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkole Głównej Handlowej. Absolwent Advanced Management Program w IESE Business School na Uniwersytecie Navarra w  Barcelonie.

W marcu 2024 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty S.A., odpowiedzialnego m.in. za finanse, kontroling, ryzyko korporacyjne, cyberbezpieczeństwo i relacje inwestorskie.

W latach 2019 – 2024 pełnił funkcje zarządcze w spółkach z branży  biotechnologicznej,  a także nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla biznesu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, cloud solutions i infrastruktury IT. Od roku 2016 zaangażowany także jako doradca biznesowy i inwestor w tworzenie i zarządzanie startupami, tworzenie struktur biznesowych dla grup inwestorskich i zarządzanie inwestycjami funduszu.

W latach 2009 – 2016 pełnił funkcję Wiceprezesa Grupy Azoty S.A. nadzorującego obszar finansów, odpowiedzialnego również za IT, M&A, badania strategiczne i relacje inwestorskie. Brał aktywny udział w budowie Grupy Azoty jako członek komitetów Grupy Azoty pracujących nad obroną przed wrogim przejęciem, a także konsolidacją spółek chemicznych w ramach Grupy Azoty, a następnie integracją struktur w powiększonej grupie kapitałowej. W 2015 roku wdrożył cash-pooling jako system zarządzania gotówką w Grupie Azoty oraz skonsolidował dług bankowy na poziomie Grupy kapitałowej z konsorcjum banków.

Wcześniej związany z Sanfarm Sp. z o.o., gdzie jako Prezes Zarządu i pełniący obowiązki Dyrektora Generalnego,  odpowiedzialny za finanse, produkcję, technikę i kontrolę jakości przeprowadził proces skutecznej reorganizacji spółki.

W latach 2004 – 2008 pełnił funkcje zarządcze w grupie ACP PHARMA S.A. / ORFE S.A.

Ponadto w latach 2000 – 2004 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Cefarm Rzeszów S.A. a w latach 2002-2004 funkcje Prezesa Zarządu w spółkach zależnych od Cefarm Rzeszów S.A.: Farma Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, Farma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Quantum Pharmacia Sp. z o.o.

Rady Nadzorcze spółek z Grupy Azoty w latach 2009 - 2016:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. - Przewodniczący
Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o.
Grupa Azoty ATT Polymers GmbH – Przewodniczący
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE" S.A.
Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o. – Przewodniczący

Organizacje biznesowe:

2013 – 2015 Fertilizers Europe - Członek Zarządu oraz Wiceprzewodniczący Komitetu Statystycznego (Statistics Committee)
2012 – 2016 Członek Rady Izby Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC)
2012 – 2014 Członek Zarządu CEFIC The European Chemical Industry, Bruksela
2011 – obecnie Wiceprezes Zarządu Polsko – Brazylijskiej Izby Gospodarczej, Warszawa
2011 – 2013 Wiceprezes Zarządu Plastics Europe Polska

Dowiedz się więcej
Marcin Likierski
Członek Rady Nadzorczej

Powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 8 kwietnia 2024 r. na IX kadencję

Ekspert ds. Strategii I Nadzoru Właścicielskiego. Prowadzi projekty rozwojowe budujące innowacyjne przewagi konkurencyjne dla firm o potencjale globalnym. Specjalista w zakresie ustalania wizji rozwoju i strategicznych celów przedsiębiorstwa oraz realizacji strategii w oparciu o koncepcję Balanced Scorecard. Ekspert ds. zarządzania zmianą, zadań restrukturyzacyjnych prowadzących do wzrostu efektywności ekonomicznej. Posiada duże doświadczenie w zakresie opracowywania nowoczesnych modeli biznesowych opartych na zrównoważonym rozwoju, wdrażania systemów motywacyjnych skorelowanych z wynikami firmy oraz konsolidacji na poziomie integracji organizacyjnej po fuzjach i przejęciach. Zarządzał wieloosobowymi zespołami ds. implementacji strategii. Specjalista w zakresie mentoringu dla Właścicieli-Zarządów-wyższej kadry managerskiej, treningu personalnego oraz programu rozwoju i podnoszenia kompetencji.

Wykształcenie i szkolenia:

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent: elitarnego Studium Marketing-Zarządzanie organizowanego przez francuskie konserwatorium CNAM (Francja); Akademii Skutecznych Strategów w ramach Programu Advanced Executive Education; Rocznego programu rozwoju umiejętności zarządzania MANAGEMENT 2000 - Canadian International Management Institute. Master Coach organizacji Coaching Division of The American Board oraz Coach organizacji ICF. Uczestnik kursów m.in. Analiza sprawozdań́ finansowych, Zasady rachunkowości MSR, organizowanych przez ERNST&YOUNG Fuzje, Przejęcia i Alianse Strategiczne organizowane przez Eurofinance Training.

Doświadczenie zawodowe:

Od marca 2024r. Członek Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
Od 2001 do teraz właściciel firmy doradczo-szkoleniowej BSC Consulting
2008-2015 Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
2008-2016 Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Z.Ch. Police – Grupy Azoty
2010-2016 Członek Rady Nadzorczej Kemipol S.A.

Dowiedz się więcej
Grzegorz Ostrowski
Członek Rady Nadzorczej

Powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 15 kwietnia 2024 r. na IX kadencję

Manager oraz doradca biznesowy z ponad 20 letnim doświadczeniem w obszarze finansów oraz zarządzania operacyjnego spółek. Posiada doświadczenie w branżach takich jak, budownictwo przemysłowe, chemia, energetyka zawodowa oraz produkcja.

Przez ponad 10 lat związany z energetyką i budownictwem w firmach giełdowych Energomontaż Północ oraz Polimex Mostostal. W obydwu Spółkach prowadził sprawy związane z controlingiem i zarządzaniem całością spraw finansowych /szef controlingu a później dyrektor finansowy oraz dyrektor biura segmentu energetyka&chemia/.

W ramach powstałego na bazie inkorporowanych przez Polimex-Mostostal Spółek z obszaru Energetyki, Serwisu, Montażu, Chemii i Ochrony Środowiska, Segmentu Energetyka i Chemia udział w jego tworzeniu. W ramach projektu dokonano restrukturyzacji zatrudnienia, optymalizacji procedur i procesów, wprowadzono jednolity system controlingowy, zunifikowano strukturę jednostki. W ramach unitu kierowanie zespołem z obszaru finansów, HR, IT oraz administracyjnym.

Od 2014 roku również w ramach Polimex Mostostal odpowiedzialny za obszar dezinwestycji, zarządzanie majątkiem oraz nadzór korporacyjny nad spółkami grupy kapitałowej /często jako członek rad nadzorczych/. Zajmował również stanowiska Prezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego w spółkach grupy kapitałowej oraz Likwidatora spółek zagranicznych Węgry, Litwa, Niemcy) i krajowych (m.in. Centrum Projektowe Polimex w Gliwicach).

Od 2018 roku współpracuje ściśle z warszawską kancelarią restrukturyzacyjną, gdzie wspiera procesy w obszarach finansów i strategii w ramach projektów i postępowań prowadzonych przez Kancelarię (m.in. doradztwo gospodarcze, wycena przedsiębiorstw prowadzenie spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych, wykłady, szkolenia i ekspertyzy z zakresu finansów i zarządzania)

W styczniu 2020 roku, otrzymał licencje ministerstwa sprawiedliwości (Doradca Restrukturyzacyjny/Syndyk dodatkowo w lipcu 2022 roku otrzymał tytuł Kwalifikowanego Doradcy Restrukturyzacyjnego, pozwalający na prowadzenie spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych jednostek gospodarczych o znacznym wolumenie obrotów i zatrudnienia. We wrześniu 2021 roku został wpisany na listę biegłych sądowych w zakresie Ekonomii, Zarządzania i Wyceny Przedsiębiorstw.

Przebieg kariery zawodowej:

EKSPERT ds. FINANSOWYCH / DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY / SYNDYK / BIEGŁY SĄDOWY
Maj 2018 – Obecnie

KIEROWNIK PROJEKTU / EKSPERT ds. NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO / LIKWIDATOR SPÓŁEK Gr. Kap. PXM
Lipiec 2014 – Marzec 2018 / Polimex-Mostostal S.A.

DYREKTOR BIURA SEGMENTU ENERGETYKA I CHEMIA
Lipiec 2011 – Czerwiec 2014 / Polimex-Mostostal S.A.

SZEF CONTROLINGU / DYREKTOR DS. FINANSOWYCH
Styczeń 2007 – Lipiec 2011 / Energomontaż-Północ S.A.,

KIEROWNIK DZIAŁU KONTROLINGU
Październik 2005 – Grudzień 2006 / Metro Warszawskie Sp. z o.o.

ANALITYK FINANSOWY: BRANŻA BUDOWLANA, KOMUNIKACYJNA I FMCG
1996 – 2005 / Hortex Sp. z o.o. / ZREW S.A. / PRK-7 S.A. /

Wykształcenie:

Ekonomia (1995) Studia Licencjackie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Ekonomia (1997) Studia Magisterskie Uniwersytet Łódzki
Wycena Nieruchomości (2021) Studia podyplomowe Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Ukończone kursy i szkolenia:

1997 – Studium Analityków Finansowych
1998 – Rachunkowość od podstaw do Samodzielnego Księgowego
2000 – Zarządzanie Wartością Firmy
2001 – Szkoła Kadry Kierowniczej
2003 – Excel w Finansach

Dodatkowo:

 • Autor i wykładowca szkoleń z analizy finansowej (m.in. jako Expert firmy Syndex Polska Sp. z o.o.).
 • W ramach programu MBA prowadzonego wspólnie z SGH i WUM wykłady z obszaru Kontroli Wewnętrznej i Audytu.
 • Właściciel oraz prezes zarządu spółki Biuro Obsługi Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o.
Dowiedz się więcej
Krzysztof Skornia
Członek Rady Nadzorczej

Powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 22 lipca 2022 r. na IX kadencję

Wykształcenie:

 • Technikum Łączności w Szczecinie – 1997 r. – Technik telekomunikacji
 • Politechnika Szczecińska – 2002 r. – mgr inż. Elektryk

Doświadczenie zawodowe:

 • Noratel Spółka z o.o. – Kontroler jakości
 • Remech Spółka z o.o. – Specjalista ds. przygotowania ofert
 • ZUA „SMS” Spółka jawna – Technik monter linii i urządzeń teletransmisji
 • Fosfan S.A. – Elektromonter AKPiA
 • Elektromontaż Szczecin S.A. – Technolog ds. elektrycznych i automatyki
 • GA. Z.Ch. „Police” S.A. – Specjalista ds. utrzymania ruchu – Elektryk/Elektryk Zakładu/Specjalista ds. elektrycznych

Informacje dodatkowe:

 • Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
 • Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
Dowiedz się więcej
Iwona Wojnowska
Członek Rady Nadzorczej

Powołana na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 22 lipca 2022 r. na IX kadencję

Wykształcenie:

 • uk. 2008 r. - Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie - Kierunek: Psychologia zarządzania - Poziom wykształcenia: studia podyplomowe
 • uk. 2002 r. - Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie - Kierunek: Zarządzanie biznesem - Poziom wykształcenia: studia podyplomowe
 • uk. 2000 r. - Uniwersytet Szczeciński - Wydział Nauk Przyrodniczych

Doświadczenie zawodowe:

 • 20.11.2018 – obecnie – Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. – Stanowisko: Specjalista w Jednostce Biznesowej Nitro
 • 22.05.2017 – 19.11.2018 – Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. – Stanowisko: Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w obszarze kadr, płac i HR miękkiego
 • 18.07.2011 – 21.05.2017 – Zakłady Chemiczne „Police S.A. (obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.) – Stanowisko: Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w zakresie HR miękkiego (szkolenia, rekrutacje, staże itp.)
 • 01.12.2007 – 17.07.2011 – Zakłady Chemiczne „Police S.A. (obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.) – Stanowisko: Specjalista – Kierownik Projektu w Biurze Personalnym
 • 01.01.2004 – 30.11.2007 – Zakłady Chemiczne „Police S.A. (obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.) – Stanowisko: Specjalista w Dziale Kadr i Szkolenia
 • 01.06.2001 – 31.12.2003 – Zakłady Chemiczne „Police S.A. (obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.) – Stanowisko: Sekretarka Dyrektora Generalnego
 • 01.03.2001 – 31.05.2001 – Zakłady Chemiczne „Police S.A. (obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.) – Stanowisko: Referent w pionie Dyrektora Generalnego

Dodatkowe informacje:

 • Znajomość języków: język niemiecki – poziom średniozaawansowany
 • Zainteresowania : wędrówki po górach, bieganie, social media, dobra książka
Dowiedz się więcej
Aneta Zelek
Członek Rady Nadzorczej

Powołana na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 8 kwietnia 2024 r. na IX kadencję

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych (w zakresie zarządzania), ekonomista, wykładowca akademicki i trener kadr menedżerskich; profesor i była rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych zakresu ekonomii i zarządzania.

Od 1998 roku pełni liczne funkcje kierownicze, w tym rektorskie, zyskując tym samym olbrzymie doświadczenie menedżerskie w kierowaniu organizacją edukacyjną oraz w zarządzaniu przedsięwzięciami szkoleniowymi i naukowymi.

W swojej karierze akademickiej prof. Aneta Zelek pracuje nie tylko jako dydaktyk i trener, ale również jako naukowiec, konsultant i publicysta. Jest autorką ponad 250 publikacji naukowych i dydaktycznych z zakresu makroekonomii, mikroekonomii, zarządzania strategicznego i zarządzania w kryzysie oraz licznych podręczników i skryptów akademickich. Odbyła 12 staży zagranicznych w wiodących uczelniach europejskich i uczestniczyła w 10 programach naukowo – badawczej współpracy międzynarodowej. Poza uczelnią wykazuje aktywność w realnym biznesie jako konsultant, doradca, członek rad nadzorczych, członek rad programowych, członek kapituł nagród gospodarczych, menedżer projektów UE, itp. Jej doświadczenie zawodowe poza-akademickie to:

 • Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej STOCZNIA SZCZECIŃSKA WULKAN SP. Z O.O. (2024 – nadal)
 • Członek Zespołu ds. strategii rozwoju GM Szczecin (2023 – nadal)
 • Członek Editorial Board of the Journal “Economics, Management and Working Capital”, London (UK)
 • Recenzent naukowy czasopisma naukowego Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych (od 2014 – nadal)
 • Przewodnicząca Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin (2009-2011)
 • Członek Rady Gospodarki i Innowacji przy Marszałku Województwa Zachodniopomorskiego (2008-2011)
 • Przewodnicząca Kapituły Zachodniopomorskiej Nagrody Gospodarczej „Perły Biznesu” (2004-2019)
 • Członek Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin (2010)
 • Członek Rady Nadzorczej ZEDO SA (IV kadencja – 2005-2007)
 • Menedżer projektu w ramach POKL 4.1.1. (2009-2013)
 • Menedżer 3 projektów finansowanych przez EFS w ramach SPORZL (2005-2009)
 • Ekspert Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (2002 – 2006)
 • Członek Komitetu Sterującego V Ramowego Programu Unii Europejskiej „RISP WPR” (2003-2006)
 • Członek Komitetu Prognoz „Polska 2000+” przy Prezydium PAN (2002-2005)
 • Konsultant w firmie konsultingowej ConsulT (2000 -2006)Doradca / konsultant w projektach indywidualnych i zespołowych (około 20 projektów), głównie na zlecenie: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Urzędu Miasta Szczecina, Ministerstwa Gospodarki, Instytutu Pracy i Polityki Społecznej
 • Trener, szkoleniowiec w: Centrum Rozwoju Biznesu ZPSB w Szczecinie, Fundacji Promocji Kadr

Ma olbrzymie doświadczenie w obszarze zarządzania strategicznego i projektowania strategii. Jest autorką lub współautorką kilkudziesięciu projektów strategii rozwoju przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Od lat prowadzi też szeroką działalność propagatorską i publicystyczną. Jest stałą komentatorką zdarzeń gospodarczych w mediach. Bezkompromisowo i czytelnie tłumaczy zasady ekonomii racjonalnej, a jej publikacje i wykłady demaskują błędy prymatu polityki nad ekonomią i przestrzegają przed tego konsekwencjami.

Za swoją pracę dydaktyczną, naukową i menedżerską była wielokrotnie nagradzana przez różne gremia, w tym także samych studentów. Najważniejsze dla niej samej laury to: Złota Odznaka Gryfa Pomorskiego za zasługi dla regionu; Nagroda naukowa TNOiK im. Karola Adamieckiego, pierwsza nagroda w Konkursie na najlepszego wykładowcę Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Nagroda „Super Złota Kreda” w Konkursie na najlepszego wykładowcę Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US.

Dowiedz się więcej
Komitet AudytuRozwiń

Skład Komitetu Audytu:

 • Pani Iwona Wojnowska – Członek Komitetu,
 • Pan Krzysztof Skornia – Członek Komitetu.

Informacja nt. spełnienia kryteriów niezależnościRozwiń

Pani Iwona Wojnowska oraz Pan Krzysztof Skornia spełniają kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Wyszukiwarka