Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Polityka informacyjna

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., w celu zapewniania efektywnego kontaktu z otoczeniem, poszerzania wiedzy na temat działań Spółki, jej celów i procesów realizacji zamierzeń gospodarczych, rzetelnie informuje o działalności Spółki i podejmowanych decyzjach.

Priorytetem aktywności informacyjnej i komunikacyjnej Spółki jest ochrona i poszanowanie interesów wszystkich jej akcjonariuszy. Komunikacja ta oparta jest na następujących zasadach:

  • RÓWNEGO DOSTĘPU: wszystkim inwestorom Spółka udostępnia taki sam zakres informacji oraz stwarza się takie same warunki dostępu do informacji,
  • RZETELNOŚCI: na każde pytanie inwestor otrzymuje odpowiedź opartą na upublicznionych danych finansowych lub ocenę jakościową, jeśli dane nie były publikowane w formie raportu bieżącego lub okresowego,
  • PRZEJRZYSTOŚCI: Spółka w formie raportów bieżących i okresowych przekazuje wszystkie prawem wymagane informacje,
  • WIARYGODNOŚCI: Spółka prowadzi rzetelną komunikację dotyczącą wszystkich zdarzeń mających wpływ na cenę akcji Grupy Azoty Police (PCE) m.in. poprzez osobisty udział członków Zarządu Spółki w najważniejszych konferencjach i spotkaniach z inwestorami i/lub analitykami,
  • WYSOKIEJ JAKOŚCI: pracownicy Spółki dokładają wszelkich starań, aby zapewniona została zarówno najwyższa jakość merytoryczna informacji, jak i formy przekazu, a także sposobu ich prezentacji,
  • KOORDYNACJI: komunikacja z inwestorami odbywa się w oparciu o roczny plan będący elementem uzgodnionego wewnętrznie, całościowego planu komunikacyjnego Spółki, realizowanego przez zespół Relacji Inwestorskich i Rzecznika Prasowego Grupy Azoty.

Realizacja powyższych zasad jest odpowiedzią Grupy Azoty S.A. a potrzeby informacyjne społeczeństwa obywatelskiego oraz uczestników rynku kapitałowego.

Wyszukiwarka