Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zarząd Spółki
Zarząd Spółki
Mariusz Grab
Mariusz Grab
Prezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
Zarządzanie strategiczne Zapewnienie dostępności surowców i materiałów Zapewnienie obsługi logistycznej Zarządzanie zasobami ludzkimi

Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 30 kwietnia 2021 roku

Wykształcenie:

 • 2006 - 2015 przewód doktorski na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
 • 2003 - 2004 Podyplomowe studia pedagogiczne na Politechnice Szczecińskiej.
 • 1994 - 1999 Studia Magisterskie na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej
 • 1992 - 1994 Studium Informatyczne w Jeleniej Górze

Doświadczenie zawodowe:

 • 30.04.2021 - Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. 
 • 01.12.2020 - Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
 • 22.10.2020 - 30.11.2020 - Prezes Zarządu Grupy Azoty S..A
 • 17.05.2018 - 21.10.2020 - Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
 • 23.05.2016 - 14.02.2021 - Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o. – Prezes Zarządu
 • 01.04.2016 - 22.05.2016 - Prokurent spółki Żegluga Szczecińska sp. z o.o. – prokura samoistna
 • 08.05.2012 - 22.05.2016 - Zastępca dyrektora generalnego Żeglugi Szczecińskiej sp. z o.o.
 • 09.07.2010 - 30.11.2011 - Członek Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie S.A.
 • 21.04.2010 - 08.07.2010 – Prezes Zarządu Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie S.A.
 • 30.03.2007 - 20.04.2010 – Wiceprezes Zarządu Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie S.A.
 • 07.07.2006 - 29.03.2007 – Członek Zarządu Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie S.A.
 • 2001– 2006 Kierownik Praktyk Programowych na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej – budowa relacji uczelnia - rynek
 • 2001 – 2006 - działalność gospodarcza . „Art Media” - właściciel
 • 1999 – 2008 - asystent Instytutu Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych w Zakładzie Badań Systemowych na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej

Inne doświadczenia:

 • Doświadczenie w zakresie organizacji inwestycji budowlanych.
 • Doświadczenie w zakresie zamówień publicznych.
 • Doświadczenie w realizacji projektów Unii Europejskiej – PHARE, RPO, INTERREG.
 • 2013 – 2016 Realizacja projektów inwestycyjnych w tym zastępstwa inwestorskie (głownie roboty budowlane)
 • 2013 – 2016 Realizacja i rozliczenie dwóch projektów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Żeglugi Szczecińskiej sp. z o.o.
 • 2012 – 2016 zarządzanie nieruchomościami komunalnymi i terenami uprzemysłowionymi - portowymi
 • 2012 – 2015 doradca spółki Creative Minds Group
 • 2008 – renegocjacje umów w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia ze spółką TP Emitel sp. z o.o. – Negocjacje zakończone sukcesem – obniżenie kosztów w 17 spółkach Skarbu Państwa.
 • 2007-2011 Doświadczenie w zakresie rozliczania międzynarodowego projektu Komisji Europejskiej European Radio Network Project – EURANET (18 krajów członkowskich), sporządzanie planów budżetowych na lata następne, negocjacje i kontakty z płatnikiem projektu, szkolenia.
 • Autor kilkunastu publikacji naukowych prezentowanych w latach 1999-2008 na konferencjach krajowych i międzynarodowych, dotyczących głównie nowoczesnych instrumentów finansowych, zarządzania informacją w Unii Europejskiej, zastosowania nowoczesnych technologii w wycenie i ograniczaniu ryzyka na rynkach ekonomicznych. Szereg prac dot. zagadnienia masowej wyceny nieruchomości na potrzeby wprowadzenia podatku katastralnego w Polsce.
 • Od 2004 - 2018 – Członek Rady Programowej Telewizji Polskiej oddział w Szczecinie
 • Od 2003 - Członek Społecznej Rady Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie opiniujący budżet, sprawozdania finansowe i plany finansowo-inwestycyjne jednostki podległej Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego.
 • 2001 – członek zespołu badawczego w projekcie PHARE PL 9704 – 01 - 13 (Komponent C) „Koncepcja Systemu Informacji rolniczej dla potrzeb Wspólnej Polityki Rolnej” – opracowanie systemu wymiany informacji rolniczej między Polską a krajami Unii Europejskiej – współautor projektu systemu zaprezentowanego w Ministerstwie Rolnictwa.
 • 2000 – Współpraca z Poznańską Giełdą Towarową w zakresie analiz i wyceny pochodnych instrumentów finansowych
 • 1999 – 2006 – organizator seminariów na Wydziale Politechniki Szczecińskiej z przedstawicielstwami największych firm informatycznych w kraju, stała współpraca z największymi firmami informatycznymi w Szczecinie.
 • 1997 - 1999 Członek Komisji Przetargowej Politechniki Szczecińskiej
 • 1997 – 1999 Delegat Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
Dowiedz się więcej
Stanisław Kostrubiec
Stanisław Kostrubiec
Wiceprezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
Zarządzanie realizacją inwestycji

Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24 maja 2021 roku

Wykształcenie:

 • 2015 - 2016 Uniwersytet Szczeciński Wydział: Zarządzania i Ekonomiki Usług
  Studia podyplomowe, Menedżer projektów
 • 2011 – 2015 Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie
  Wydział Transportu Samochodowego
  Kierunek: Edukacja techniczno-informatyczna
 • 1996 - 2002 Uniwersytet Szczeciński
  Wydział: Zarządzania i Ekonomiki Usług, Kierunek: Zarządzanie i Marketing
  Specjalność: Zarządzanie finansami w podmiotach gospodarczych
 • 1993- 1996 Technikum Budowlane w Zamościu, profil: Budownictwo ogólne

Doświadczenie zawodowe:

 • 2020 – 2021 Prezes zarządu IZOBUD REM Sp. z o.o.
 • 2017 – 2021 Dyrektor ds. Technicznych - pełnomocnik PRB IZOBUD-REM Jan Horoszkiewicz
 • 2014 – 2021 Wiceprezes SITPChem Oddział Police
 • 2015 – 2017 Dyrektor Inwestycji i Remontów - Grupa Azoty „Police Serwis” Sp. z o.o.
 • 2013 – 2015 Remech Sp. z o.o. /Grupa Azoty „Police Serwis: Kierownik Działu Handlowego - odpowiedzialny w szczególności za pozyskiwanie nowych klientów
 • 2009 - 2012 Członek Rady Nadzorczej w Remech Sp. z o.o.
 • 2007 – 2013 Remech Sp. z o.o.: Kierownik Wydziału Remontu Instalacji Ciśnieniowych - odpowiedzialny w szczególności za remonty w Zakładzie Energetycznym oraz wytwarzanie i montaż urządzeń pod dozorowych
 • 2005 - 2007 Remech Sp. z o.o.: Kierownik Wydziału Serwisu Zakładu Gospodarki Wodnej i Zakładu Kwasu Siarkowego – odpowiedzialny za remonty i inwestycje: w Zakładzie Gospodarki Wodnej, Zakładzie Kwasu Siarkowego, a od 2006 również w Zakładzie Transportu Wodnego i Zakładzie Ochrony Środowiska
 • 2002 - 2005 Remech Sp. z o.o.: Kierownik Działu Logistyki - uruchomienie oraz organizacja w nowopowstającej spółce: zaopatrzenia, magazynu, obsługi transportowej. W 2003 roku zakres odpowiedzialności został rozszerzony o zespół przygotowania produkcji oraz zespół ds. kooperacji i zawierania umów
 • 2001 - 2002 Zakłady Chemiczne Police S.A.: Kierownik Działu Logistyki - do podstawowych zadań należał udział w przygotowaniu Zakładu Mechanicznego do przekształcenia w niezależny podmiot gospodarczy w szczególności w zakresie zaopatrzenia, magazynu i obsługi technicznej.
 • 2000 - 2001 Zakłady Chemiczne Police S.A.: Specjalista kierujący zespołem
 • 1998 - 2000 Zakłady Chemiczne Police S.A.: Specjalista ds. technicznych
 • 1996 - 1998 Zakłady Chemiczne Police S.A.: Ślusarz

Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności:

 • dobra znajomość programów komputerowych - Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • uprawnienia w zakresie pełnienia funkcji osoby odpowiedzialnej za wytwarzanie urządzeń zbiorników,
 • wytwarzanie w zakresie montażu, naprawę, modernizację urządzeń podlegających UDT,
 • ukończony kurs i zdany egzamin dla członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa


Zainteresowania:

 • akwarystka
 • film
 • wędkarstwo
Dowiedz się więcej
Michał Siewierski
Michał Siewierski
Wiceprezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
Zarządzanie finansami Controlling Kompleksowa obsługa Klienta

Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 30 kwietnia 2021 roku

Wykształcenie:

 • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie - Podyplomowe Studia Menedżerskie Master of Business Administration
 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług - Studia wyższe magisterskie na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie Zarządzania Finansami w Podmiotach Gospodarczych
 • Politechnika Szczecińska, Wydział Techniki Morskiej - Studia wyższe inżynierskie na kierunku Informatyka w zakresie Systemy Komputerowe

Doświadczenie zawodowe:

 • 09.2016 - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. - Menadżer Projektu ds. koordynacji operacyjnej Spółki
 • 06.2011 – 12.2016 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Dyrektor Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
 • 00.2009 – 12.2010 Zakłady Chemiczne „Police” S.A. - Dyrektor Ekonomiczny
 • 04.2009 – 09.2009 Zakłady Chemiczne „Police” S.A. - Główny specjalista ds. finansowych (Kierownik Działu Finansowego)
 • 09.2008 – 04.2009 Bank Millennium S.A. w Warszawie - Specjalista w Departamencie Skarbu
 • 01.2007 – 08.2008 TOM Sp. z o.o. w Szczecinie - Specjalista ds. ryzyka finansowego
 • 06.2004 – 12.2006 Zakłady Chemiczne „Police” S.A. - Specjalista ds. finansowych
 • 08.2001 – 11.2001 AIG Credit SA w Szczecinie - Specjalista ds. sprzedaży ratalnej
 • 07.1998 – 07.2001 Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego - Główny Informatyk

Inne doświadczenie zawodowe:

 • 07.2018 - Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • 02.2021 - Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. - Upoważnienie na podstawie uchwały Rady Nadzorczej do indywidualnego wykonywania czynności nadzoru
 • 12.2019 – 12.2019 Delegowanie na podstawie uchwały Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu
 • 10.2017 - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • 06.2017 – 10.2017 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Dowiedz się więcej
Anna Tarocińska
Anna Tarocińska
Członek Zarządu
Kompetencje w spółce:
Zarządzanie majątkiem trwałym produkcyjnym Zapewnienie bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego

Powołana na stanowisko Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 30 kwietnia 2021 roku

Wykształcenie:

 • Politechnika Poznańska Inżynieria Zarządzania – Podyplomowe Studia Menedżerskie, Zarządzanie Przedsiębiorstwem (uk. 2015)
 • Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Rachunkowość finansowa - magisterium (uk. 2004)
 • Podyplomowe Studium Marketingowego Zarządzania Przedsiębiorstwem Agencja Rozwoju Gospodarczego w Poznaniu (uk. 2004) kierunek: zarządzanie działem handlowym
 • Wyższa Szkoła Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oeconomicus- Rachunkowość zarządcza, Katedra Rachunkowości Zarządczej - licencjat (uk. 2002)
 • Ministerstwo Skarbu Państwa - Egzamin dla członków rad nadzorczych (2005)
 • Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w Szczecinie – kurs dla członków rad nadzorczych (2005)
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I-go w Szczecinie 

Zatrudnienie:

 • 2017 - obecnie - członek Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police“ S.A.
 • 1998 - obecnie - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. 
 • 2007 - 2017 r. - członek Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police“ S.A.
Dowiedz się więcej

Data aktualizacji: 27.05.2021 r.

Wyszukiwarka