Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Struktura akcjonariatu
Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Grupa Azoty S.A. 78 051 500 62,86 78 051 500 62,86
OFE PZU „Złota Jesień” 16 092 634 12,96 16 092 634 12,96
ARP S.A. 16 299 649 13,13 16 299 649 13,13
Skarb Państwa 9 273 078 7,47 9 273 078 7,47
Pozostali 4 458 907 3,58 4 458 907 3,58
  Suma 124 175 768 100,00 124 175 768 100,00

Rzeczywisty stan akcjonariatu może odbiegać od prezentowanego, jeżeli nie zaszły zdarzenia nakładające obowiązek na akcjonariusza ujawnienia nowego stanu posiadania lub mimo zajścia takich zdarzeń akcjonariusz nie przekazał stosownych informacji.

Wyszukiwarka