Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Struktura akcjonariatu

Stan akcjonariatu na dzień 31.12.2020 r.

Rzeczywisty stan akcjonariatu może odbiegać od prezentowanego, jeżeli nie zaszły zdarzenia nakładające obowiązek na akcjonariusza ujawnienia nowego stanu posiadania lub mimo zajścia takich zdarzeń akcjonariusz nie przekazał stosownych informacji

Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału akcyjnego Liczba głosów % głosów
Grupa Azoty S.A. 78 051 50062,8678 051 50062,86
OFE PZU "Złota Jesień" 16 092 63412,9616 092 634 12,96
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 16 299 64913,1316 299 64913,13
Skarb Państwa9 273 0787,479 273 0787,47
Pozostali akcjonariusze4 458 9073,584 458 9073,58
124 175 768 100,00124 175 768100,00
Wyszukiwarka