Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Wyniki finansowe Grupy Azoty Police za I kwartał 2024 roku
29.05.2024
Wyniki finansowe Grupy Azoty Police za I kwartał 2024 roku

W I kwartale 2024 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Police wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 636 mln zł i wynik EBITDA w wysokości minus 21 mln zł, przy marży EBITDA minus 3,3%. Strata netto wyniosła minus 67 mln zł wobec minus 51 mln w analogicznym okresie roku ubiegłego.

- Pierwszy kwartał bieżącego roku charakteryzował się niekorzystną sytuacją makroekonomiczną na świecie. Pomimo, iż w niektórych grupach produktów Spółka  zanotowała wzrost popytu, to był on nadal niewystarczający aby odbudować rentowność operacyjną. Poziom produkcji zarówno nawozów, jak i amoniaku oraz bieli tytanowej w I kwartale 2024 roku był wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku jednak były to poziomy wyraźnie niższe od kilkuletnich średnich historycznych. W pierwszej połowie kwartału zabrakło również efektywnych działań dostosowawczych po stronie spółki do warunków rynkowych, stąd naszym priorytetem jest wdrożenie rozwiązań, które umożliwią w pierwszej kolejności stabilizację sytuacji finansowej spółki – zaznacza prezes Zarządu Grupy Azoty Police Andrzej Dawidowski.

Wśród kluczowych czynników, które wpłynęły na osiągnięte wyniki, należy podkreślić spadek cen sprzedaży w porównaniu do I kwartału ub.r.  Mimo, iż w analogicznym okresie spadły również ceny większości kluczowych surowców zużywanych do produkcji, to w przypadku wielu grup produktowych ceny sprzedaży możliwe do uzyskania na rynku nie pokrywały nadal kosztów produkcji. Niższe były również koszty jednostkowe mediów energetycznych, tj. energii elektrycznej i węgla. Spadki te jednak były niewystarczające do osiągnięcia dodatniej marży EBITDA.

Wypracowana w I kwartale 2024 roku marża EBITDA Segmentu Nawozy ukształtowała się na poziomie minus 2,5 %. Negatywny wpływ na sytuację na rynku nawozów miał kontynuowany od wielu miesięcy trend spadkowy cen płodów rolnych oraz presja ze strony nawozów importowanych spoza UE, zarówno pod względem cenowym, jak i podażowym. Pomimo, iż ceny kluczowych surowców do produkcji nawozów wieloskładnikowych tj. gazu ziemnego, fosforytów i soli potasowej r/r istotnie spadły, to nie udało się przywrócić dodatnich wyników działalności.

Segment Pigmenty zmniejszył znacząco stratę EBITDA w relacji do analogicznego kwartału 2023 roku ale nadal generował ujemne wyniki, z marżą na poziomie minus 14,4%. I kwartał 2024 roku charakteryzował się na głównych rynkach bieli tytanowej (Europa, Azja i USA) okresowym wzrostem popytu, co było spowodowane przede wszystkim uzupełnianiem zapasów przed sezonem. Brak było jednak nadal silnych oznak wskazujących na bardziej znaczący wzrost popytu bazowego. W Europie i USA był on hamowany przez stopy procentowe. Pomimo symptomów niewielkiego ożywienia w branży, zanotowano średnie ceny sprzedaży bieli tytanowej niższe o 19% w stosunku do I kwartału 2023 roku, co istotnie wpłynęło na obniżenie poziomu marż, przy jednoczesnym wzroście wolumenu sprzedaży o 13,5%.

Wyszukiwarka