Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Raport Zintegrowany Grupy Azoty 2015
09.11.2016
Raport Zintegrowany Grupy Azoty 2015
Grupa Azoty opublikowała raport zintegrowany za 2015 r. opracowany zgodnie z najlepszymi standardami.

Przekazujemy w Państwa ręce Raport Zintegrowany Grupy Azoty za 2015 r. Już po raz trzeci, poza wynikami finansowymi, piszemy o tym, co robimy, co jest dla nas ważne, o naszej odpowiedzialności i wpływie jaki wywieramy na otoczenie. Przedstawiamy Państwu naszych pracowników, partnerów i wartości, na których budujemy nasz biznes. Zobaczcie, jak wyglądają nasze fabryki i jak powstają nasze produkty.Raport Zintegrowany ma wyjątkowy charakter. Szczegółowo prezentuje wszystkie najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w Grupie Azoty w 2015 r. uwzględniając jednocześnie wszelkie istotne elementy oddziaływania Grupy Azoty na otoczenie. Rok 2015 to przede wszystkim historycznie dobre wyniki finansowe i realizacja odważnego planu inwestycyjnego. Jesteśmy młodą grupą kapitałową, dążymy do rozwoju naszych spółek w sposób zrównoważony, największym wyzwaniem minionego roku było zapewnienie finansowania dla wszystkich planowanych inwestycji.Nasze podejście do zarządzania zrównoważonym rozwojem to zintegrowane podejście do podejmowania działań w zakresie efektywności ekonomicznej, odpowiedzialności względem pracowników i środowiska, a także wychodzenie naprzeciw rzeczywistym potrzebom naszego otoczenia. Celem tych działań jest budowanie wartości dla wszystkich interesariuszy. Raport Zintegrowany za 2015 r. obejmuje cztery kluczowe spółki: Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty PUŁAWY, Grupa Azoty POLICE oraz Grupa Azoty KĘDZIERZYN. Podmioty te zostały szczegółowo przedstawione w raporcie, ponieważ generują znaczną większość przychodów ze sprzedaży Grupy Azoty. W celu zachowania najwyższej staranności dokument został poddany niezależnej weryfikacji audytorów, którzy sprawdzili oraz potwierdzili prawdziwość zamieszczonych w raporcie danych finansowych oraz informacji dotyczących wpływu na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę.

Wyszukiwarka