Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty wciąż na plusie pomimo trudniejszego otoczenia rynkowego
13.11.2014
Grupa Azoty wciąż na plusie pomimo trudniejszego otoczenia rynkowego

Grupa Azoty zakończyła trzeci kwartał 2014 r. pozytywnym wynikiem na działalności operacyjnej (EBIT) 2 mln zł (-9 mln zł r/r) oraz zyskiem netto w wysokości 9 mln zł (wobec 0,2 mln zł r/r) przy zrealizowanych przychodach ze sprzedaży na poziomie blisko 2,3 mld zł (przy 2,2 mld zł r/r).

Zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) za omawiany okres utrzymany został na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku i wyniósł 127 mln zł (wobec 111 w roku ubiegłym). Narastająco za trzy kwartały 2014 r. Grupa Azoty zrealizowała przychody na poziomie 7,3 mld zł r. (wobec blisko 7,5 mld zł r/r). Po raz kolejny zrealizowane wyniki finansowe są lepsze od zakładanych oczekiwań rynków kapitałowych.

Przeczytaj więcej:

Wyszukiwarka