Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty radzi sobie z dekoniunkturą
09.11.2016
Grupa Azoty radzi sobie z dekoniunkturą

Grupa Azoty za okres 9 miesięcy 2016 roku zanotowała przychody na poziomie 6,6 mld zł...

Grupa Azoty za okres 9 miesięcy 2016 roku zanotowała przychody na poziomie 6,6 mld zł, wobec 7,5 mld zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, przy zysku netto na poziomie 346 mln (540 mln w I-IIIQ 2015r.) zł i zysku EBITDA 826 mln zł, wobec 1 mld zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wyniki trzeciego kwartału 2016 roku zamknęły się w Grupie Azoty przychodami ze sprzedaży na poziomie 2 mld zł, wobec 2,4 mld zł w IIIQ 2015r. przy zysku netto na poziomie -10  mln zł, wobec 82 mln zł w IIIQ 2015r. W ujęciu kwartalnym wynik EBITDA osiągnął poziom 131 mln zł a 223 mln w analogicznym okresie roku ubiegłego. Raportowane wyniki Grupy Azoty są zbieżne z oczekiwaniami rynku wyrażonymi w konsensusie analityków.  

- Od kilku miesięcy obserwujemy znaczące korekty cenowe na światowych rynkach nawozów, są one wynikiem szerszych tendencji które zachodzą na rynku rolnym i rynku podstawowych surowców do produkcji nawozów. Działając w tak trudnym otoczeniu  nieustannie pracujemy nad wypracowaniem optymalnej marży Grupy Azoty. W porównaniu do wyników czołowych spółek nawozowych dynamika zmian w raportowanych wynikach plasuje nas powyżej konkurentów i pozwala płynnie realizować założenia inwestycyjne pomimo okresu dekoniunktury – powiedział Paweł Łapiński, Wiceprezes Grupy Azoty.

   Segment Agro standardowo w III kwartale rozpoczął nowy sezon nawozowy, co z perspektywy handlowej najlepiej widać w ułożeniu tendencji cenowych dla publikowanych notowań kluczowych produktów. Wyraźne symptomy nasycenia rynku, zwłaszcza rynku eksportowego, w powiazaniu z utrzymującymi się niskimi cenami  płodów rolnych (pszenica) zepchnęły ceny mocznika i nawozów saletrzanych do niskich poziomów tylko częściowo rekompensując utratę marzy handlowej premią surowcową na gazie i surowcach energetycznych. Tym samym marża EBITDA wyniosła 13 proc. (wobec 16 proc. w roku ubiegłym).

Segment Tworzyw w dalszym ciągu zmagał się z bardzo silną presją cenową ze strony nabywców. Branża powoli podejmuje pierwsze działania ograniczające podaż kaprolaktamu na rynku europejskim w długim okresie co oznacza, iż rynek wskazuje kierunek działań szukających optymalizacji istniejących mocy wytwórczych. W kontekście solidnego popytu wolumenowego ze strony rynku automotive, branży budowlanej, odzieżowej i spożywczej (opakowania) powinno się to przełożyć, w perspektywie długookresowej, na odbicie niekorzystnych tendencji marżowych całej branży.

Wyraźna poprawa wyników i rentowności Segmentu Chemii to zasługa w głównej mierze kontynuacji marżowej sprzedaży melaminy (jako element wspomnianej realizacji elastycznej polityki zarządzania mocznikiem) wspartej wynikami realizowanymi w segmencie OXO i pigmentów w Policach. 

Wyniki skonsolidowane Grupy Azoty Puławy 

Puławska Spółka osiągnęła w trzecim kwartale 2016 r. zysk netto na poziomie 16 mln zł (65 mln zł w IIIQ 2015r.) przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 712 mln zł wobec 935 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wyniki skonsolidowane Grupy Azoty Police 

Policka Spółka, uwzględniając w wynikach zdarzenie jednorazowe dotyczące spółki zależnej AFRIG S.A. osiągnęła w trzecim kwartale 2016r. zysk netto na poziomie -9 mln zł wobec 15 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 549 mln zł wobec 600 mln w IIIQ 2015r.    

Wyniki jednostkowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn

W ujęciu jednostkowym kędzierzyńska Spółka osiągnęła za III kwartał  2016r. zysk netto na poziomie -2,7 mln zł wobec 14 mln zł w IIIQ roku ubiegłego, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 379 mln zł (435 mln zł w IIIQ 2015r.).

Wyszukiwarka