Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty i Grupa Azoty Police podały szacunki wyników. Wyniki Puław już znamy.
17.03.2017
Grupa Azoty i Grupa Azoty Police podały szacunki wyników. Wyniki Puław już znamy.

Grupa Azoty S.A. i Grupa Azoty Police w dniu 16 marca 2017 roku opublikowały szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe za 2016 rok. Termin publikacji sprawozdań finansowych obu Spółek został przesunięty na 20 kwietnia 2017r. ze względu na wydłużenie się czasu przygotowywania ostatecznej wersji sprawozdań z uwagi na konieczność uwzględnienia i oceny istotnych zdarzeń z poprzednich okresów. Wyniki podlegają aktualnie weryfikacji przez biegłego rewidenta, zgodnie z przepisami prawa. Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. W ramach Grupy Azoty, zgodnie z pierwotnie ustalonym terminem na 16 marca 2017r. skonsolidowane sprawozdanie finansowe opublikowała Grupa Azoty Puławy.

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki operacyjne Grupy Azoty S.A. za 2016 rok:

Przychód: 8 955,69 mln zł

EBITDA: 1 005,78 mln zł

Wynik operacyjny: 486,06 mln zł

Wynik netto: 375,15 mln zł

Wyniki segmentów:

Agro-Nawozy:

Przychód: 5 115,65 mln zł

EBITDA: 599,81 mln zł

Chemia:

Przychód: 2 295,33 mln zł

EBITDA: 270,78 mln zł

Tworzywa:

Przychód: 1 117,84 mln zł

EBITDA: -32,53 mln zł

Energetyka:

Przychód: 239,75 mln zł

EBITDA: 95,54 mln zł

Pozostałe:

Przychód: 187,12 mln zł

EBITDA: 72,20 mln zł

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki operacyjne Grupy Azoty Police za rok 2016:

Przychody ze sprzedaży: 2 416,98 mln zł

EBITDA: 187,90 mln zł

Wynik operacyjny: 99,30 mln zł

Wynik netto: 69,71 mln zł

Wyniki segmentów:

Nawozy:

Przychody ze sprzedaży: 2 050,05 mln zł

EBITDA: 144,55 mln zł

Wyszukiwarka