Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Prospekt emisyjny
Prospekt emisyjny

ZASTRZEŻENIE PRAWNE
Zatwierdzając prospekt, Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez emitenta działalnością, oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych.

Niniejsza strona internetowa (i zawarte na niej informacje) nie zawierają i nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w innym kraju, gdzie taka oferta lub zaproszenie byłyby niezgodne z  prawem.

Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za dokładność, kompletność i wykorzystywanie informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej, ani za ich uaktualnienie. Zamieszczenie informacji na niniejszej stronie internetowej nie może być traktowane jako udzielenie porady prawnej lub rekomendacji, a informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie mogą stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji lub działań. W szczególności, faktyczne wyniki i zdarzenia mogą istotnie różnić się od opinii, oczekiwań i innych stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych na niniejszej stronie internetowej. Niektóre informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Wszystkie informacje historyczne powinny być traktowane jako aktualne na dzień ich pierwszego udostępnienia do publicznej wiadomości. Niniejsza strona zawiera linki do innych stron internetowych. Spółka nie weryfikowała informacji i opinii zawartych na takich stronach internetowych i nie jest odpowiedzialna za treść informacji znajdujących się na takich stronach internetowych.

Prospekt Emisyjny - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.Rozwiń
Komunikat nr 1 do Prospektu EmisyjnegoRozwiń
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.Rozwiń
Formularz zapisu podstawowegoRozwiń
Formularz zapisu dodatkowegoRozwiń
Komunikat nr 2 do Prospektu EmisyjnegoRozwiń
Suplement nr 1 do Prospektu EmisyjnegoRozwiń
Komunikat nr 3 do Prospektu EmisyjnegoRozwiń
Suplement nr 2 do Prospektu EmisyjnegoRozwiń
Suplement nr 3 do Prospektu EmisyjnegoRozwiń
Komunikat aktualizujący nr 1Rozwiń
Suplement nr 4 do Prospektu EmisyjnegoRozwiń
Suplement nr 5 do Prospektu EmisyjnegoRozwiń
Wyszukiwarka