Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Aktualności
Wyniki finansowe za 2018: Trudny rok Grupa Azoty zakończyła z blisko 10 miliardami zł przychodów ze sprzedaży

Grupa Azoty odnotowała w 2018 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 9 999 mln zł (wzrost o 0,381 mld zł r/r) i wynik EBITDA na poziomie 764 mln zł (przy wyniku EBITDA blisko 1 190 mln rok wcześniej), realizując marżę EBITDA na poziomie 7,6%. Tym samym potwierdził się kluczowy niekorzystny wpływ czynników kosztowych na osiągane przez Grupę wyniki.

25.04.2019
Grupa Azoty Police z deklaracją objęcia akcji o wartości 490 mln zł, finansującą projekt Polimery Police
Zarząd PDH Polska S.A., spółki celowej Azoty Police S.A. i Grupa Azoty S.A., podpisał listy intencyjne z koncernami Hyundai Engineering oraz KIND w zakresie zainwestowania łącznej kwoty 130 mln USD w realizację projektu Polimery Police. Spółka zakładają zakończenie rozmów z obydwoma Partnerami do 12 października.
12.04.2019
Akcjonariusze Grupy Azoty Police zdecydują 26 kwietnia 2019 r. o emisji akcji wspierającej realizację planów inwestycyjnych
Akcjonariusze Grupy Azoty Police, w tym Grupa Azoty S.A., przychylili się do wniosku Skarbu Państwa o przerwę w obradach, uzasadnionego koniecznością dokończenia analiz.
04.04.2019
ZARZĄD PDH POLSKA ZATWIERDZIŁ WYBÓR HYUNDAI ENGINEERING CO., LTD. JAKO WSTĘPNIE WYBRANEGO OFERENTA W PRZETARGU NA POLIMERY POLICE
19 marca 2019 roku Zarząd PDH Polska S.A. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zakwalifikowania oferenta - Hyundai Engineering Co., Ltd. jako wstępnie wybranego oferenta w ramach przetargu na zawarcie umowy o kompleksową realizację projektu "Polimery Police" według formuły "pod klucz" za cenę ryczałtową.
25.03.2019
Wyszukiwarka