Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Szacunkowe wyniki finansowe Grupy Azoty za III kwartał 2023
26.10.2023
Szacunkowe wyniki finansowe Grupy Azoty za III kwartał 2023

III kwartał to okres wzrostu popytu w Segmencie Agro, a także częściowo w Segmencie Chemia (szczególnie w odniesieniu do kwartału poprzedniego). W konsekwencji wzrósł wolumen produkcji oraz spadły zapasy nawozów. Ceny większości produktów spółek Grupy Kapitałowej były jednak na niższym poziomie niż przed rokiem, średnio o 52%. Zgodnie z szacunkami, Grupa Kapitałowa uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 3 075 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 348 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 11,3%.

W III kwartale obserwowaliśmy odbicie popytu w segmentach Agro i Chemii i widzimy już, że te pozytywne trendy powinny utrzymać się w bieżącym kwartale. Należy mieć jednak na uwadze, że Grupa Azoty ma za sobą wyjątkowo trudne I półrocze, które było okresem wielu wyzwań rynkowych w obszarach popytu i cen surowców dla wszystkich europejskich producentów w branży, co będzie mieć odzwierciedlenie w wynikach finansowych Grupy do końca tego roku mówi Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu Grupa Azoty S.A.

Koszty mediów energetycznych, w tym: energii elektrycznej i węgla były wyższe niż przed rokiem. Ceny gazu ziemnego w Europie przez większość okresu utrzymywały się na stabilnym wysokim poziomie, istotnie wyższym niż poza Europą. Stabilizacji cen gazu, w porównaniu z niestabilnym rokiem ubiegłym, sprzyjała rekordowa produkcja energii z OZE, wysoki poziom zapełnienia europejskich magazynów gazu w Europie i średnia temperatura powyżej normy. W III kwartale spadek cen produktów nie był rekompensowany spadkiem cen surowców używanych do produkcji i niekorzystnie wpływał na poziom uzyskiwanych marż.

Segment Agro

III kwartał to zwyczajowo czas intensywnych prac polowych w Polsce i sezonowo niższy popyt na produkty nawozowe. W III kwartale obserwowano wzrost zainteresowania produktami Grupy Azoty, głównie z powodu odbudowywania przez rolników poziomu zapasów oraz zakupów dokonywanych pod aplikację jesienną. Sprzedaż nawozów ogółem w ujęciu wolumenowym była wyższa o 8% r/r, a o 6% r/r zwiększył się wolumen produkcji. Głównymi determinantami przychodów segmentu był wzrost popytu na nawozy azotowe i wieloskładnikowe i stopniowy powrót rynku do typowych sezonowych relacji popytowo-cenowych.

Zawieszenie ceł w pierwszym półroczu 2023 (od grudnia 2022) było znaczącym czynnikiem, który wzmógł proces ekspansji na rynku europejskim producentów oraz produktów z regionów o znaczących przewagach kosztowych w obszarze energii, ekologii i kosztów pracy. Ceny gazu ziemnego, kluczowego surowca do produkcji nawozów, osiągnęły najniższe poziomy bieżącego roku, a pod koniec kwartału zanotowały wzrost. Należy podkreślić, że ceny gazu na rynku europejskim wciąż pozostają na zdecydowanie wyższym poziomie w porównaniu z innym regionami świata, gdzie oferowane ceny są kilkukrotnie krotnie niższe (np. amerykański indeks Henry Hub).

Wypracowana w III kwartale 2023 roku marża EBITDA Segmentu Agro ukształtowała się na poziomie minus 7,6%.

Segment Chemia

W Segmencie Chemia III kwartał 2023 roku charakteryzował się niskim popytem wynikającym z niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej na świecie, wysokimi stanami magazynowymi oraz importem tańszych produktów spoza Europy. W III kwartale odnotowano jednak w relacji do II kwartału wzrost ilości sprzedanej o 14%, w tym o niemal 50% w przypadku siarki i mocznika na cele techniczne. Poziom sprzedaży segmentu w ujęciu r/r zmniejszył się o 18%. W analizowanym kwartale odnotowano spadek cen wszystkich produktów na rynkach Grupy Azoty w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego. Największy spadek - przekraczający 60% - zanotowano w przypadku cen NOXy, melaminy i mocznika na cele techniczne. Ceny głównych surowców produkcyjnych w segmencie, w tym gazu, propylenu i ilmenitu, uległy obniżeniu r/r w ślad za trendami rynkowymi.

Wypracowana w III kwartale 2023 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie minus 28,6%.

Segment Tworzywa

W Segmencie Tworzywa w III kwartale 2023 roku odnotowano spadek wolumenu sprzedaży poliamidu 6, który był w analizowanym okresie o 20% niższy r/r, co było spowodowane obniżonym popytem we wszystkich kluczowych segmentach – tworzywa konstrukcyjne, włókna dywanowe i folie opakowaniowe. Spadek popytu wywierał dużą presję na obniżki cen europejskich produktów, co w pewnym stopniu ograniczyło import tworzyw z rynków o dużo większej konkurencyjności kosztowej, głównie z Azji. Ceny benzenu kształtowały się na poziomie niższym o 33% r/r.

Wypracowana w III kwartale 2023 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie minus 34,0%.

Wyszukiwarka