Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2020-08-19
Zamknięcie
2020-09-08
Grupa Azoty Police
Zakup i dostawa: odzieży robocze, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej

1. Przedmiotem zamówienia jest współpraca w zakresie kompleksowego zaopatrzenia przez Zleceniobiorcę pracowników Zleceniodawcy w odzież roboczą, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej poprzez:

1) kompleksowe zaopatrzenie w nowe artykuły — zgodnie z zapotrzebowaniem Zleceniodawcy,
2) pranie odzieży zanieczyszczonej,
3) naprawę (przyszycie guzików, zszycie zerwanych kieszeni, rękawów itp.) i konserwację odzieży (zgodnie z zaleceniami producenta w zakresie konserwacji odzieży ochronnej),
4) unieszkodliwianie zużytej odzieży roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany w SIWZ.

Link do zapytania ofertowego na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1049491,41ae9cc0dc36562f6ec477ec43ab7995.html

Wyszukiwarka