Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2020-05-25
Zamknięcie
2020-06-05
Grupa Azoty Police
Sprzedaż nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 11,3041 ha, których wieczystym użytkownikiem jest „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu

OGŁOSZENIE:

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach przy ul. Kuźnickiej 1,
72-010 Police zaprasza do wzięcia udziału w nieograniczonym postępowaniu przetargowym
pn. „Sprzedaż nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 11,3041 ha, których wieczystym użytkownikiem jest „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu”.

„Supra” Agrochemia Spółka z o.o. jest wieczystym użytkownikiem atrakcyjnych
nieruchomości gruntowych zabudowanych, zlokalizowanych we wschodniej części Wrocławia
przy ul. Monopolowej 6, dla których prowadzone są  przez Sąd Rejonowy Wrocław – Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Wrocławiu następujące księgi wieczyste:

  • oznaczona symbolem WR1K/00040967/8,
  • oznaczona symbolem WR1K/00054199/4,

składające się z działek o łącznej powierzchni 11,3041 ha (11,1443 ha + 0,1598 ha). Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa.

Nieruchomości położone są w odległości 7 km od centrum miasta Wrocławia oraz 12 km
do wjazdu na główną obwodnicę autostradową prowadzącą w kierunku miasta Warszawa.
Dojazd do obu wskazanych powyżej miejsc zajmuje około 20 minut. Lokalizacja umożliwia
szybki dojazd do trzech wielkich aglomeracji europejskich: Warszawy, Berlina, Pragi co stwarza dogodne warunki do prowadzenia oraz rozwoju biznesu na skalę europejską. Użytkowane przez spółkę tereny:

  • umożliwiają prowadzenie różnorodnej aktywności gospodarczej,
  • posiadają pełne uzbrojenie w sieć wodociągową, kanalizacyjną oraz gazową,
  • posiadają własną stację transformatorową,
  • posiadają dostęp do mediów telekomunikacyjnych,
  • posiadają własne nabrzeże przy Kanale Żeglugowym,
  • posiadają własną bocznicę kolejową z ważnym certyfikatem bezpieczeństwa.

W przypadku zainteresowania wzięciem udziału w postępowaniu przetargowym
prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikami Biura Zarządzania Korporacyjnego pod nr telefonu
91/317-23-10 lub 91/317-28-30 lub przesłanie potwierdzenia zainteresowania na adres
e-mail:
##hjegp.egotipgv#at#vgjeppodin.rdb##, do dnia 05.06.2020 r., celem otrzymania szczegółowych informacji.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny i bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wyszukiwarka