Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Praktyki uczniowskie i studenckie

Zachęcamy do zapoznania się z informacją w zakresie praktyk w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Celem stworzenia uczniom oraz studentom szansy przygotowania zawodowego Spółka oferuje możliwość odbycia bezpłatnych praktyk, według programu praktyk obowiązującego w szkole/regulaminu studiów.

Formy realizacji praktyk:

Porozumienia o wzajemnej współpracy zawarte pomiędzy Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. a szkołą lub uczelnią:

 • zgłoszenie: imienne skierowanie uczniów/studentów wystawione przez szkołę/uczelnię, stanowiące załącznik do zawartych porozumień/umów o wzajemnej współpracy,
 • informacja pod numerem telefonu: +48 887 744 563 oraz adresem e-mail: ##zpipgoncp.qxtcxtz#at#vgjeppodin.rdb##,
 • wymagane dokumenty: według zawartego porozumienia,
 • zakres zawartych porozumień znajduje się w zakładce: „DLA UCZNIA”/ „DLA STUDENTA”.

Indywidualne praktyki uczniów i studentów:

 • wypełnij: wniosek o praktykę,
 • zapoznaj się z klauzulą informacyjną,
 • prześlij wniosek oraz oświadczenie praktykanta na adres e-mail: ##zpipgoncp.qxtcxtz#at#vgjeppodin.rdb##,
 • wymagane dokumenty (załączenie do wniosku): program praktyk zgodny z programem nauczania dopuszczony do użytku w szkole przez dyrektora Szkoły/regulamin studiów,
 • w przypadku braków formalnych wnioski nie będą rozpatrywane,
 • wnioski o praktykę rozpatrywane będą indywidualnie wg programu praktyk oraz możliwości zapewnienia miejsca praktyki, zgodnego z danym programem nauczania,
 • Grupa Azoty POLICE zastrzega sobie prawo przyjęcia na praktyki tylko części z aplikujących uczniów i studentów.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Wyszukiwarka