Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Usługi portowe

Zakres usług Portowych:  

  • przeładunki
  • cumowania statków
  • postoje statków
  • składowanie towarów
  • dzierżawa placów składowych
  • sprzedaż wody pitnej na statki

Wymienione usługi realizujemy na podstawie zawartych umów pomiędzy Usługobiorcą a Zakładem Transportu Wodnego.

Wyszukiwarka