Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Laboratorium Kontroli Technicznej

Dane kontaktowe:

Dane kontaktowe:
Zakłady Chemiczne "POLICE" SA
ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police

Badane obiekty
Grupa obiektów
Badane cechy
i metody badawcze
Normy i/lub
udokumentowane p
rocedury badawcze
Złącza spawane
urządzeń technicznych,
płyty i króćce próbne
Wady złączy spawanych Zakres grubości: 3 mm - 63 mm Metoda wizualna

Wady złączy spawanych Zakres grubości: 1 mm - 30 mm Metoda radiograficzna rentgenowska

Wady złączy spawanych Zakres grubości: 1 mm - 99 mm Metoda radiograficzna izotopowa
PN-EN 970:1999


PN-EN 444:1998
PN-EN 1435:2001


PN-EN 444:1998
PN-EN 1435:2001
Materiały hutnicze (rury, blachy, kształtowniki, odkuwki itp.) Wady materiałów hutniczych Zakres grubości: 6 mm - 2000 mm Metoda ultradźwiękowa PN-EN 10160:2001
PN-EN 10228-3:2000
PN-EN 10228-4:2000
Złącza spawane urządzeń technicznych, płyty i króćce próbne Wady złączy spawanych Zakres grubości: 8 mm - 200 mm Metoda ultradźwiękowa PN-EN 1714:2002
+Ap1:2005
+Ap2:2005
PN-EN 583-1:2001+A1:2006
Obiekty metalowe Grubość obiektów Zakres grubości: 0,6 mm - 300 mm Metoda ultradźwiękowa PN-EN 14127:2006
Złącza spawane urządzeń technicznych, płyty, króćce próbne, odkuwki i odlewy z materiałów ferromagnetycznych Nieciągłości powierzchniowe i podpowierzchniowe Metoda magnetyczno-proszkowa PN-EN 1290:2000
+Ap1:2005
+Ap2:2005
PN-EN 10246-12:2002
PN-EN 1369:2002
PN-EN 10228-1:2002
Złącza spawane urządzeń technicznych, płyty, króćce próbne, odkuwki i odlewy z materiałów metalowych i niemetalowych Nieciągłości powierzchniowe Metoda penetracyjna PN-EN 571-1:1999
PN-EN 10228-2:2000
PN-EN 1371-1:2002

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Wyszukiwarka