Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Laboratorium Aplikacji JB Pigmenty

Laboratorium Aplikacji specjalizuje się w badaniach pigmentów bieli tytanowej w docelowych zastosowaniach (farby, tworzywa, papier i inne).

Z racji tego, że większościowym konsumentem naszych produktów jest sektor farb i lakierów w największym stopniu rozwinęliśmy badania pigmentów w tym zastosowaniu. Dysponujemy aparaturą pozwalającą na wytworzenie farb, zbadanie ich własności w stanie ciekłym, zbadanie podstawowych własności mechanicznych i optycznych powłok oraz na oszacowanie odporności klimatycznej farb w warunkach przyspieszonych jak i naturalnych.
Ponadto nasze zaplecze badawcze pozwala na testowanie pigmentów w aplikacjach związanych z przemysłem papierniczym.Standardowo wykonujemy również badania podstawowych własności fizyko-chemicznych pigmentów.
Właściwości fizykochemiczne

 • Gęstość właściwa i nasypowa
 • Liczba olejowa pigmentów
 • Lepkość 
 • Przewodność
 • Odczyn pH

Właściwości mechaniczne

 • Twardość powłok
 • Elastyczność powłok
 • Przyczepność powłok
 • Odporność na uderzenie

Właściwości optyczne

 • Barwa
 • Stosunek kontrastu
 • Połysk
 • Zamglenie połysku

Właściwości odpornościowe

 • Fotoaktywność
 • Odporność na światło
 • Odporność na warunki atmosferyczne (ekspozycja zewnętrzna)
 • Odporność na przyspieszone starzenie

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Adam Tymejczyk
Informacja techniczna
Wyszukiwarka