Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Centrum Analiz Laboratoryjnych

Centrum Analiz Laboratoryjnych w Zakładach Chemicznych „Police” S.A. świadczy kompleksowe usługi analityczno-badawcze dla wewnętrznych biznesów produkcyjnych oraz klientów zewnętrznych.
Gwarancją świadczonych na najwyższym poziomie usług jest profesjonalna i doświadczona kadra specjalistów oraz nowoczesne wyposażenie laboratoryjne.

W celu utrzymania silnej pozycji i przewagi konkurencyjnej na rynku usług laboratoryjnych zapewniamy Klientom wymaganą jakość realizowanych badań i dostarczamy rzetelne, wiarygodne wyniki prowadzonych badań, ochronę poufności informacji i praw własności.
Centrum Analiz Laboratoryjnych świadczy usługi w zakresie : analiz nawozowych, pigmentów bieli tytanowej, analiz środowiskowych i energetycznych.

Centrum wyposażone jest w nowoczesny sprzęt laboratoryjny, m.in. analizatory TGA paliw stałych i odpadów paleniskowych, wielokanałowe analizatory przepływowe z detekcją spektrofotometryczną i fotometryczną, chromatografy gazowe, optyczne spektrometry emisyjne ICP z plazmą indukcyjnie sprzężoną, refraktometry cyfrowe, analizator niskich zawartości rtęci AMA 254, jonometry z kompletem elektrod jonoselektywnych, spektrofotometry UV – VIS, aparaty do oznaczania wody metodą Karla-Fischera i inne.

Centrum Analiz Laboratoryjnych posiada akredytację AB 874 w zakresie Laboratorium Energetycznego i Laboratorium Ochrony Środowiska przyznaną przez Polskie Centrum Akredytacji, która potwierdza, że spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
dr inż. Beata Wawrzyniak
Dyrektor Centrum Analiz Laboratoryjnych
tel.: +48 91 317 11 00
fax: +48 91 317 11 02
Wyszukiwarka