Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Aktualności
Grupa Azoty otrzymała 173 mln zł w ramach programu „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”

Grupa Azoty S.A. otrzymała pomoc publiczną w ramach programu „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota wsparcia finansowego przyznanego Grupie Azoty S.A. wynosi 12 mln zł, a łączna kwota rekompensat dla spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty to 173 mln zł.

20.12.2023
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uzyskała pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”.

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. informuje o udzielonej pomocy publicznej w ramach programu „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota wsparcia finansowego przyznanego dla Spółki wynosi 40,6 mln zł.

20.12.2023
Grupa Azoty Polyolefins podpisała z instytucjami finansowymi umowę dotyczącą finansowania projektu Polimery Police

Na podstawie zawartej umowy strony uzgodniły dalsze warunki na jakich instytucje finansowe będą udzielać finansowania na realizację projektu Polimery Police. Umowa - powiązaną z  dotychczasową umową o finansowanie projektu - będzie obowiązywać do 28 lutego 2024 roku.

15.12.2023
Grupa Azoty S.A. zajęła 14 miejsce w rankingu największych, polskich firm przygotowanej przez Rzeczpospolitą i 1 miejsce w „Branży chemiczna”

W opublikowanym przez Rzeczpospolitą rankingu – Lista 2000, prezentującym 2000 największych firm w Polsce, Grupa Azoty zajęła 14 miejsce. To awans o trzy pozycje w porównaniu do poprzedniego roku.

11.12.2023
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Polyolefins S.A. ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach przy ul. Kuźnickiej 1. 

29.11.2023
Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A.

W dniu 24 listopada 2023 roku Pan Andrzej Niewiński złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie oraz pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. Pan Andrzej Niewiński był związany ze Spółką nieprzerwanie od 2016 roku pełniąc funkcję Prezesa Zarządu. Jako powód rezygnacji zostały wskazane przyczyny osobiste.

24.11.2023
Wyszukiwarka