Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uzyskała pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”.
20.12.2023
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uzyskała pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”.

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. informuje o udzielonej pomocy publicznej w ramach programu „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota wsparcia finansowego przyznanego dla Spółki wynosi 40,6 mln zł.

Przyznana kwota zostanie uwzględniona w jednostkowych i skonsolidowanych wynikach IV kwartału 2023 roku.

Środki zostały przyznane na podstawie Ustawy z dnia 29 września 2022 roku o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024.

Wyszukiwarka