Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.
15.02.2024
Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Z dniem 15 lutego 2024 roku Pan Dariusz Smoliński złożył rezygnację  z członkostwa w Radzie Nadzorczej oraz z pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Na skutek powyższej rezygnacji, skład organów Spółki jest następujący:

Skład Rady Nadzorczej:

Pan Andrzej Milewski, Sekretarz Rady Nadzorczej,
Pan Tomasz Bajerski, Członek Rady Nadzorczej,
Pan Hyun Kyu Park, Członek Rady Nadzorczej,
Pan Kazimierz Łojek, Członek Rady Nadzorczej,
Pan Zdzisław Sokal, Członek Rady Nadzorczej.

Wyszukiwarka