Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
                   Zmiany w Radzie Nadzorczej i Zarządzie Grupy Azoty Polyolefins S.A.
14.02.2024
Zmiany w Radzie Nadzorczej i Zarządzie Grupy Azoty Polyolefins S.A.

W dniu 14 lutego 2024 roku Pan Grzegorz Kądzielawski złożył rezygnację  z członkostwa w Radzie Nadzorczej oraz z pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. W dniu 14 lutego 2024 roku Pan Marek Wadowski złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie oraz z pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Na skutek powyższych rezygnacji, skład organów Spółki jest następujący:

Skład Rady Nadzorczej:

Pan Dariusz Smoliński, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Pan Andrzej Milewski, Sekretarz Rady Nadzorczej,
Pan Tomasz Bajerski, Członek Rady Nadzorczej,
Pan Hyun Kyu Park, Członek Rady Nadzorczej,
Pan Kazimierz Łojek, Członek Rady Nadzorczej,
Pan Zdzisław Sokal, Członek Rady Nadzorczej.

Skład Zarządu Spółki:

Pan Wojciech Blew, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu,
Pan Paweł Bakun, Wiceprezes Zarządu,
Pani Aleksandra Ścibich-Kopiec, Wiceprezes Zarządu.

Wyszukiwarka