Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Z.Ch. „Police” S.A. stabilne po gruntownych zmianach
10.05.2012
Z.Ch. „Police” S.A. stabilne po gruntownych zmianach
Zakłady Chemiczne „Police” S.A. kontynuują trend uzyskiwania korzystnych wyników finansowych. W I kwartale 2012 r. mimo niesprzyjających warunków rynkowych spółka uzyskała przychody o 17% wyższe w porównaniu do I kwartału zeszłego roku i zakończyła go zyskiem netto w wysokości 49,2 mln złotych.

– Wyniki I kwartału świadczą o tym, iż sytuacja spółki jest stabilna. Mimo niekorzystnych uwarunkowań rynkowych „Police” osiągnęły dobre wyniki. Zarząd konsekwentnie realizował szereg działań zewnętrznych, mających na celu optymalizację kosztów, które pozwoliły w dużym stopniu zneutralizować pojawiające się niekorzystne uwarunkowania rynkowe. Skuteczne zarządzanie spółką, jak również istotne zmiany wewnętrzne przeprowadzone w ubiegłym roku przynoszą obecnie wymierne korzyści w postaci obniżenia kosztów działalności. Dzięki temu spółka stała się bardziej odporna na wahania koniunktury – powiedział Krzysztof Jałosiński, Prezes Zarządu Z.Ch. „Police” S.A.

W I kwartale 2012 r. przychody ze sprzedaży Z.Ch. „Police” S.A. wyniosły 721 mln zł i były wyższe o 17% w porównaniu z bardzo dobrym I kwartałem 2011 r. Spółka zakończyła I kwartał 2012 zyskiem netto w wysokości 49,2 mln złotych. Dobry wynik to efekt większych cen na niektóre produkty, utrzymania wysokich wolumenów sprzedaży, a także wielkotonażowej sprzedaży amoniaku. Poprawiły się także wskaźniki zapewniające bezpieczeństwo w przypadku zmian koniunkturalnych. Jeden z najważniejszych wskaźników świadczących o możliwościach regulowania zobowiązań oraz zdolności firmy do zaciągania zobowiązań – płynność finansowa – poprawił się w przypadku Z.Ch. „Police” S.A. ponad dwukrotnie: z 0,91 do 2,15.

O osiągnięciu tak dobrych rezultatów zdecydowały w dużej mierze podejmowane przez Zarząd działania dostosowawcze do zmieniających się uwarunkowań, które pozwoliły zminimalizować skutki negatywnych trendów na rynku. Tylko w wyniku renegocjacji cen podstawowych surowców spółka uzyskała znaczące oszczędności w zakupach.

Z satysfakcją stwierdzam, że osiągnęliśmy zaplanowany cel. Nie chodziło bowiem tylko o to, aby generować zyski przy sprzyjających warunkach rynkowych, ale przede wszystkim o to, aby spółka zarabiała, gdy są one niekorzystne. Miniony kwartał pokazał, że „Police” są odporne na wahania koniunktury i mają przewidywalną przyszłość – dodał Prezes Zarządu Krzysztof Jałosiński.

Wszystko to było możliwe mimo niekorzystnej sytuacji rynkowej – niższego od oczekiwań popytu na nawozy wieloskładnikowe oraz spadku światowych cen notowań nawozów. Dodatkowo w I kwartale 2012 r. nastąpił wzrost cen surowców oraz ograniczenie dostaw gazu ziemnego dla „Polic”.

W I kwartale 2012 r. Z.Ch. „Police” S.A. poniosły nakłady inwestycyjne w wysokości blisko 12 mln zł, co oznacza wzrost o 288% w stosunku do analogicznego okresu 2011 r. Największy udział w poniesionych nakładach miały inwestycje związane z rozwojem biznesu – ok. 78%. Były to m.in. rozwój logistyki, instalacja dozowania wypełniaczy do nawozów NP oraz instalacja neutralizacji siarczanu żelaza II – MONOHYDRAT.

W I kwartale rozpoczęto wdrażanie w spółce nowych projektów, które przyniosą Zakładom wymierne korzyści w postaci zwiększenia efektywności pracy. Działania te realizowane są poprzez wartościowanie stanowisk pracy, mapowanie kompetencji pracowników w ramach projektu Multiskill oraz badanie zaangażowania pracowników, w wyniku którego powstanie Program Kształtowania Zaangażowania.

Jednym z kluczowych czynników gwarantującym zwiększoną efektywność i bezpieczeństwo funkcjonowania „Polic” jest konsolidacja z Grupą Kapitałową Azoty Tarnów.

Wyszukiwarka