Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2013
21.03.2014
Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2013

Grupa Azoty zakończyła rok 2013 przychodami ze sprzedaży na poziomie 9,8 mld zł (7,1 mld zł w roku 2012) przy zysku netto na poziomie 714 mln zł (315 mln zł w roku 2012) i zysku na działalności operacyjnej EBIT na poziomie 703 mln zł (372 mln zł w roku 2012).

Powyższe wyniki finansowe w odniesieniu do roku ubiegłego uległy poprawie wskutek rozpoznania zdarzeń jednorazowych na łączną kwotę 469 mln zł. Po wyeliminowaniu tych zdarzeń skonsolidowany zysk netto wynosi 245 ml zł wykazując spadek w stosunku do roku ubiegłego ze względu na trudniejszą sytuację rynkową w kluczowych biznesach grupy.

Analizując wyniki głównych segmentów biznesowych widać znaczący bo 35 procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży zewnętrznej zrealizowanych w biznesie nawozowym, głównie w skutek procesu konsolidacji. Efekt skali działalności, wsparty znaczącym spadkiem cen takich surowców jak fosforyty, sól potasowa czy siarka pozwoliły zrealizować marże EBITDA na poziomie 11,5 proc. w stosunku do 10 proc. w analogicznym okresie ubiegłego roku i to pomimo wzrastającej presji cenowej w nawozach azotowych w III i IV kwartale – komentuje wyniki w segmencie nawozowym Wiceprezes Grupy Azoty Andrzej Skolmowski. 

Zobacz więcej:Raporty roczne - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2013 Prezentacja wyników Grupy Azoty za 2013 rok- zobacz klip wideo

Komentarz Prezesa Andrzeja Skolmowskiego do wyników Grupy Azoty za 2013 rok  - zobacz klip wideo

Wyszukiwarka