Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu „KONCEPT” sp. z o.o.
01.10.2018
Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu „KONCEPT” sp. z o.o.

Rada Nadzorcza „KONCEPT” sp. z o.o.

72-010 Police ul. Kuźnicka 1, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041533, NIP 851-27-49-053, REGON 812390900. Kapitał Zakładowy 511 500zł.

ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

Prezesa Zarządu „KONCEPT” sp. z o.o.

Informacje o Spółce oraz warunki uczestnictwa w postępowaniu dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.koncept-zchpolice.pl/praca.php

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 19 października 2018 r. o godzinie 12:00

(decyduje data doręczenia zgłoszenia na adres Spółki: 72-010 Police, ul. Kuźnicka 1).

Wyszukiwarka