Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Współpraca Grupy Azoty Police z Akademią Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
11.10.2022
Współpraca Grupy Azoty Police z Akademią Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie

Grupa Azoty Police oraz Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie podpisały 10 października br.  Porozumienie o współpracy, którego przedmiotem są m.in. organizacja praktyk i staży dla studentów i absolwentów Uczelni oraz prowadzenie prac badawczych studentów i doktorantów w tematach stanowiących zainteresowanie obu stron.

- Podjęcie współpracy z ANS TWP, Uczelnią o ugruntowanej pozycji w regionie otwiera nam nowe możliwości pozyskiwania wykwalifikowanej kadry zawodowej oraz prowadzenia ciekawych projektów. Grupa Azoty Police to jeden z najbardziej stabilnych  pracodawców w regionie. Z uwagi na nieustanny rozwój oraz odejścia emerytalne podejmujemy działania w celu pozyskiwania wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej. Potrzebujemy także kadry o innych niż inżynieryjne specjalności, których kształceniem zajmuje się właśnie Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie – podkreślił prezes Zarządu Grupy Azoty Police Mariusz Grab.

Szczecińska Uczelnia posiada nowoczesną infrastrukturę badawczą i dydaktyczną. Korzystając ze środków ministerialnych, projektów NCBR oraz ze środków własnych, do dyspozycji studentów i kadry badawczo - dydaktycznej są m.in. w pełni profesjonalna pracownia badań fokusowych, laboratorium środowiska pracy, pracownia komunikacji i treningu grupowego, pracownia pierwszej pomocy przedmedycznej, czy pracownia nowoczesnych technologii i informacji przestrzennej. Wysoka jakość kształcenia na prowadzonych przez Uczelnię kierunkach studiów została potwierdzona ośmiokrotnie, pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej przy Ministrze Edukacji i Nauki.

 - Jest mi niezmiernie miło, że możemy podjąć współpracę z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Wspólne działania Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie z międzynarodowym graczem branży chemicznej pozwoli nam wzajemnie korzystać z dóbr, jakie posiadają oba podmioty. Nasi studenci i absolwenci będą mieli możliwość podjęcia praktyk i staży, które pozwolą zdobyć niezbędne doświadczenie. Jestem przekonany, że nowoczesna infrastruktura badawcza i dydaktyczna naszej uczelni przygotuje wykwalifikowaną kadrę techniczną, a także w obszarze kompetencji psychologicznych oraz zarządzania gotową do podjęcia nowych wyzwań zawodowych – zaznaczył Rektor Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie prof. ANS TWP dr hab. Waldemar Urbanik.

Na mocy podpisanego Porozumienia planowana jest organizacja wyjazdów studyjnych, warsztatów, sympozjów i wystaw, a także ustalanie tematyki prac dyplomowych, które mogłyby być realizowane w ramach współpracy ze Spółką pod opieką osoby wyznaczonej z Uczelni.

Grupa Azoty Police od wielu lat aktywnie wspiera rozwój szkół, angażując się w podnoszenie jakości kształcenia młodzieży m.in. poprzez obejmowanie patronatem klas o kierunkach chemicznych, organizowanie praktyk i staży, czy fundując stypendia naukowe. Spółka -  dostrzegając swoje potrzeby kadrowe  w zakresie pozyskiwania kadry techniczno-inżynieryjnej - podjęła także szeroką współpracę z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym oraz Akademią Morską w Szczecinie.

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, do 15 marca 2022 roku działająca jako Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, uzyskała statut Akademii Nauk Stosowanych decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 stycznia 2022 roku. W ciągu 25 lat działalności ANS TWP przeszła drogę od uczelni jednowydziałowej do uczelni, na której strukturę składa się sześć wydziałów działających w całej Polsce, od uczelni kształcącej na jednym kierunku do uczelni oferującej obecnie osiem kierunków studiów, od wyższej szkoły zawodowej do Akademii. Uczelnia nawiązała współpracę z najbardziej liczącymi się ośrodkami naukowymi w kraju i Europie.  

Na zdjęciu od lewej: Joanna Golczyk - Kanclerz ANS TWP w Szczecinie, prof. ANS TWP dr hab. Waldemar Urbanik – Rektor ANS TWP w Szczecinie, Mariusz Grab – prezes Zarządu Grupy Azoty Police, Michał Siewierski – wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Police

Wyszukiwarka