Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
W III kwartale Grupa Azoty odnotowała wzrost popytu w Segmencie Agro
08.11.2023
W III kwartale Grupa Azoty odnotowała wzrost popytu w Segmencie Agro

Wyniki finansowe Grupy Azoty za III kwartał są zgodne z szacunkami przedstawionymi 26 października br. W III kwartale Grupa Kapitałowa uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 3 075 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 348 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 11,3%.

Tak jak podkreślano w komunikacie szacunkowym, raportowany okres to wzrost popytu w Segmencie Agro, a także częściowo w Segmencie Chemia. Konsekwencjami był wzrost wolumenu produkcji oraz spadek zapasów nawozów. Ceny większości produktów spółek Grupy Kapitałowej były na niższym poziomie niż przed rokiem, średnio o 52%.

Miniony kwartał to zauważalny wzrost popytu na produkty nawozowe oraz pierwsze pozytywne sygnały w chemii. Równolegle spadek popytu wywierał dużą presję na obniżki cen przez europejskich producentów tworzyw. W IV kwartale kontynuujemy działania nastawione na utrzymanie dyscypliny kosztowej we wszystkich spółkach i obniżamy koszty, dzięki czemu możemy mówić o płynności finansowej Grupy na bezpiecznym poziomie. Wyzwania, z którymi mierzymy się od początku roku potwierdzają konieczność intensyfikacji działań zmierzających w kierunku transformacji energetycznej Grupy Azoty. Nasz priorytetowy projekt to Solarfarm Brzezinka - po uzyskaniu zgody najbliższego WZA Grupa Azoty S.A. zamierza podpisać do połowy grudnia br. przedwstępną warunkową umowę sprzedaży dotyczącą nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym Solarfarm Brzezinka, która po uruchomieniu będzie największą elektrownią fotowoltaiczną w Polsce. Dodatkowo analizujemy dostępne możliwości w zakresie wspólnych inwestycji dekarbonizacyjnych z amerykańskimi partnerami oraz importu czystego amoniaku ze Stanów Zjednoczonych mówi Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu Grupa Azoty S.A.

Koszty mediów energetycznych, w tym: energii elektrycznej i węgla były wyższe niż przed rokiem. Ceny gazu ziemnego w Europie przez większość okresu utrzymywały się na stabilnym wysokim poziomie, istotnie wyższym niż poza Europą. Stabilizacji cen gazu, w porównaniu z niestabilnym rokiem ubiegłym, sprzyjała rekordowa produkcja energii z OZE, wysoki poziom zapełnienia europejskich magazynów gazu w Europie i średnia temperatura powyżej normy. W III kwartale spadek cen produktów nie był w pełni rekompensowany spadkiem cen surowców używanych do produkcji i niekorzystnie wpływał na poziom uzyskiwanych marż.

Segment Agro

III kwartał to zwyczajowo czas intensywnych prac polowych w Polsce i sezonowo niższy popyt na produkty nawozowe. W III kwartale obserwowano wzrost zainteresowania produktami Grupy Azoty, głównie z powodu odbudowywania przez rolników poziomu zapasów oraz zakupów dokonywanych pod aplikację jesienną. Sprzedaż nawozów ogółem w ujęciu wolumenowym była wyższa o 8% r/r, a o 6% r/r zwiększył się wolumen produkcji. Głównymi determinantami przychodów segmentu był wzrost popytu na nawozy azotowe i wieloskładnikowe oraz stopniowy powrót rynku do typowych sezonowych relacji popytowo-cenowych.

Zawieszenie ceł w pierwszym półroczu 2023 (od grudnia 2022) było znaczącym czynnikiem, który wzmógł proces ekspansji na rynku europejskim producentów oraz produktów z regionów o znaczących przewagach kosztowych w obszarze energii, ekologii i kosztów pracy. Ceny gazu ziemnego, kluczowego surowca do produkcji nawozów, osiągnęły najniższe poziomy bieżącego roku, a pod koniec kwartału zanotowały wzrost. Należy podkreślić, że ceny gazu na rynku europejskim wciąż pozostają na zdecydowanie wyższym poziomie w porównaniu z innym regionami świata, gdzie oferowane ceny są kilkukrotnie krotnie niższe (np. amerykański indeks Henry Hub).

Wypracowana w III kwartale 2023 roku marża EBITDA Segmentu Agro ukształtowała się na poziomie minus 7,6%.

Segment Chemia

W Segmencie Chemia III kwartał 2023 roku charakteryzował się niskim popytem wynikającym z niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej na świecie, wysokimi stanami magazynowymi oraz importem tańszych produktów spoza Europy. W III kwartale odnotowano jednak w relacji do II kwartału wzrost ilości sprzedanej o 14%, w tym o niemal 50% w przypadku siarki i mocznika na cele techniczne. Poziom sprzedaży segmentu w ujęciu r/r zmniejszył się o 18%. W analizowanym kwartale odnotowano spadek cen wszystkich produktów na rynkach Grupy Azoty w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego. Największy spadek - przekraczający 60% - zanotowano w przypadku cen NOXy, melaminy i mocznika na cele techniczne. Ceny głównych surowców produkcyjnych w segmencie, w tym gazu, propylenu i ilmenitu, uległy obniżeniu r/r w ślad za trendami rynkowymi.

Wypracowana w III kwartale 2023 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie minus 28,6%.

Segment Tworzywa

W Segmencie Tworzywa w III kwartale 2023 roku odnotowano spadek wolumenu sprzedaży poliamidu 6, który był w analizowanym okresie o 20% niższy r/r, co było spowodowane obniżonym popytem we wszystkich kluczowych segmentach – tworzywa konstrukcyjne, włókna dywanowe i folie opakowaniowe. Spadek popytu wywierał dużą presję na obniżki cen europejskich produktów, co w pewnym stopniu ograniczyło import tworzyw z rynków o dużo większej konkurencyjności kosztowej, głównie z Azji. Ceny benzenu kształtowały się na poziomie niższym o 33% r/r.

Wypracowana w III kwartale 2023 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie minus 34,0%.

Wyszukiwarka