Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Transparentność procesów gospodarczych w Grupie Azoty Police
01.02.2019
Transparentność procesów gospodarczych w Grupie Azoty Police
Spółka dokłada starań w celu podnoszenia poziomu ochrony przedsiębiorstwa przed działaniami korupcyjnymi.

W 2016 roku, po zmianach w składzie zarządu Grupy Azoty Police, spółka wdrożyła nowe procedury zapewniające transparentność wszystkich realizowanych w spółce procesów gospodarczych. W efekcie tego wdrożenia doszło w ostatnich miesiącach do ujawnienia możliwości popełnienia przestępstwa przez pracowników zatrudnionych w spółce przy procesach zakupu jednego z komponentów wykorzystywanego w produkcji nawozów. Ujawnione nieprawidłowości trwały co najmniej od 2014 roku.

Spółka powiadomiła o swoich podejrzeniach CBA, które stosownie do swoich kompetencji prowadziło dalsze postępowanie w tej sprawie. Czynności postępowania przygotowawczego, w tym postawione zarzuty i zastosowane środki zapobiegawcze, potwierdziły zasadność podejrzeń spółki. W związku z tym Grupa Azoty Police podjęła kroki prawne, zwalniając pracowników w trybie dyscyplinarnym.

Zarząd spółki deklaruje, że nie będzie tolerował żadnych działań mających znamiona korupcji niezależnie od skali i szczebla, na którym zostaną one wykryte.

Wyszukiwarka