Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Technologia estrów specjalistycznych wyróżniona Polskim Produktem Przyszłości
01.12.2016
Technologia estrów specjalistycznych wyróżniona Polskim Produktem Przyszłości
Grupa Azoty ZAK S.A. wraz z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" otrzymała wyróżnienie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za innowacyjną technologię wytwarzania estrów specjalistycznych na bazie alkoholi OXO. Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Ministerstwa Rozwoju.

Gala wręczenia nagród XIX edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości odbyła się 30 listopada br. w Warszawie z udziałem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego, który życzył polskim przedsiębiorcom innowacyjnych produktów wybiegających w przyszłość oraz pokreślił rolę znaczenie konkursu Polski Produkt Przyszłości, dla rozwoju silnej gospodarki, która jest synonimem silnej Polski.

Dyplom odebrał Prezes Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A. Mateusz Gramza wraz z dyrektorem ICSO Andrzejem Kruegerem. Nagrody wręczała Prezes PARP Patrycja Klarecka, która wyraziła swoje uznanie dla determinacji i wysiłku zespołów pracujących nad wyróżnionymi projektami. Doceniła współpracę świata nauki z przemysłem i chęć podjęcia inwestycyjnego ryzyka.Wyróżniona technologia umożliwi wprowadzenie nowych plastyfikatorów polimerowych do oferty Grupy Azoty ZAK S.A. W sposób bezpośredni wpisze się w zakres bioproduktów z uwagi na zastosowanie bioodnawialnego kwasu bursztynowego. Jego wykorzystanie zwiększy stopień „ekologizacji” produktów. Spółka będzie pionierem w zakresie zastosowania kwasu biobursztynowego do wytwarzania bioplastyfikatorów. To innowacyjne rozwiązanie produktowe na skalę międzynarodową. – mówi Prezes Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A. Mateusz Gramza – Wśród wielu zalet nowych plastyfikatorów są korzystne właściwości użytkowe – między innymi niższa migracja, znacznie niższa lotność oraz pozytywny wpływ na właściwości wytrzymałościowe tworzywa. Ponadto planowana produkcja na bazie odnawialnego kwasu biobursztynowego przełoży się na korzyści dla środowiska naturalnego.

Innowacja procesowa również wpisuje się w ochronę środowiska naturalnego ze względu na zmniejszoną ilość operacji technologicznych, skutkująca m.in. niższym zużyciem energii elektrycznej i wody, eliminacją wysokowrzących estrów, sprawniejszym systemem wydzielania składników organicznych (alkoholi). 

Nagrodzona technologia umożliwi zwiększenie zastosowania plastyfikatorów Grupy Azoty ZAK S.A. w specjalistycznych aplikacjach, szczególnie w tzw. segmentach wrażliwych dotyczących produktów medycznych, zabawek dla dzieci poniżej trzeciego roku życia, opakowań żywności, z dostosowaniem do obowiązujących wymagań rynkowych i unijnych w zakresie czystości, jakości i bezpieczeństwa stosowania.---Narodowe Centrum Badań i Rozwoju już przyznało Grupie Azoty ZAK S.A. dofinansowanie projektu dotyczącego opracowania technologii wytwarzania estrów specjalistycznych, w ramach konkursu „LINIE PILOTAŻOWE” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Spółka przeprowadzi szereg zaawansowanych prac rozwojowych, które mają zaowocować uzyskaniem szerokiej gamy nieftalanowych plastyfikatorów niskocząsteczkowych oraz innowacyjnych plastyfikatorów poliestrowych. 

Technologia wytwarzania estrów specjalistycznych na bazie alkoholi OXO powstała we współpracy z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”.

Wyszukiwarka