Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Staże zawodowe w polickiej Spółce ukończone
21.04.2023
Staże zawodowe w polickiej Spółce ukończone

Jedenaścioro uczniów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach ukończyło dziś półroczne staże w Grupie Azoty Police. Uczniowie czwartej klasy kierunku kształcenia Technik Technologii Chemicznej odbywali zajęcia według ustalonego harmonogramu na kilku wydziałach Spółki.

Możliwość odbycia staży to doskonała forma praktyki pod okiem doświadczonych pracowników, którzy zdobyli uprawnienia instruktora praktycznej nauki zawodu. Rozpoczęcie staży poprzedzone było odbyciem obowiązkowego szkolenia oraz pobraniem przepustek i odzieży roboczej.

- Nie ma lepszej formy zdobycia doświadczenia niż praktyka w zakładzie pracy. Młodzi ludzie mają okazję zapoznać się ze specyfiką spółki, z otoczeniem i codziennymi obowiązkami pracowników Grupy Azoty Police. Cieszę się, że uczniowie polickiej szkoły skorzystali z tej szansy. Mam nadzieję, że niebawem dołączą do grona naszych pracowników- podkreślił prezes Zarządu Grupy Azoty Police Mariusz Grab. - Wkrótce oficjalnie otworzymy Polimery Police. Praca w nowoczesnej fabryce to świetny start dla młodych. Dlatego zachęcamy uczniów i studentów, którzy wiążą swoją przyszłość z branżą chemiczną, aby spoglądali w kierunku Grupy Azoty jako przyszłego pracodawcy   – dodał prezes Grab.

Dzięki zdobytym umiejętnościom w branży chemicznej młodzi ludzie mają lepszą szansę rozpoczęcia ścieżki zawodowej.

- W ciągu ostatnich 7-8 lat w polickiej spółce nastąpiła wymiana ok. 50 proc. załogi. Wynika to z faktu przechodzenia na emeryturę pracowników, którzy byli zatrudniani w momencie powstawania kolejnych wydziałów i instalacji. Ta wymiana pokoleniowa trwa do dziś, dlatego cały czas poszukujemy pracowników. Cieszę się, że jedna z uczennic, która ukończyła dziś staż, zadeklarowała już chęć dołączenia do naszej Spółki po ukończeniu szkoły – zaznaczył dyrektor Departamentu Zasobów Ludzkich i Zarządzania Robert Naklicki.

Staże w polickiej Spółce realizowane były w ramach unijnego projektu „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”.  Praktyczna nauka zawodu odbywała się raz w tygodniu po 6 godzin. Każdy uczeń przeszedł naukę na kilku Wydziałach:  Kwasu Fosforowego, Kwasu Siarkowego, Syntezy Amoniaku, Nawozów, Mocznika oraz w Laboratorium. Za czas odbywania stażu otrzymywali wynagrodzenie.

Grupa Azoty Police cyklicznie organizuje praktyki i staże dla uczniów klas objętych patronatem. 

Wyszukiwarka