Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Ruszyło postępowanie kwalifikacyjne na Członków Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. IX kadencji
08.04.2024
Ruszyło postępowanie kwalifikacyjne na Członków Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. IX kadencji

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. ogłosiła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za obszar finansów i rachunkowości oraz Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za obszar inwestycji i utrzymania ruchu.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 23 kwietnia br. o godz. 10:00. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą od 24 do 30 kwietnia br.

Rada Nadzorcza, ogłaszając postępowania kwalifikacyjne na stanowiska w Zarządzie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., podała warunki, jakie powinni spełniać kandydaci ubiegający się o stanowiska Członków Zarządu. Kandydaci powinni spełniać łącznie następujące warunki: posiadać obywatelstwo polskie, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać w pełni z praw publicznych, posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy, lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, spełniać wymogi określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

Szczegółowe wymagania dla poszczególnych stanowisko oraz opis tego, w jaki sposób kandydaci powinni składać swoje aplikacje są dostępne >>TUTAJ<<.

Wyszukiwarka