Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przedstawiciele Grupy Azoty w strukturach Fertilizers Europe
22.06.2015
Przedstawiciele Grupy Azoty w strukturach Fertilizers Europe
Walne Zgromadzenie Fertilizers Europe powołało dwóch reprezentantów Grupy Azoty do swojego Zarządu. Marek Kapłucha został mianowany na wiceprezesa zarządu na kolejną dwuletnią kadencję. Andrzej Skolmowski po raz kolejny objął stanowisko członka zarządu oraz przewodniczącego Komitetu Statystyk.

- Jest mi miło, że zgromadzenie FE powołało mnie już po raz drugi na funkcję wiceprezesa zarządu. To oznaka zaufania do mojej osoby w środowisku. Przez kolejne dwa lata będę mógł reprezentować polski przemysł chemiczny i zabierać ważny głos w kwestiach europejskiego przemysłu nawozowego, a co za tym idzie aktywnie wpływać na procesy istotne dla tego sektora gospodarki – powiedział Marek Kapłucha, wiceprezes zarządu Grupy Azoty.

- Cieszę się, że mogę kontynuować pracę do tak ważnej organizacji. Ważnej nie tylko dla Grupy Azoty, ale dla polskiego przemysłu nawozowego. Dzięki reprezentacji w strukturach zarządu Fertilizers Europe, będziemy mieć możliwość nie tylko współdecydowania o charakterze rynku nawozowego w Europie, ale również czynnej współpracy koncepcyjnej z firmami zrzeszonymi w ramach struktur FE – powiedział Andrzej Skolmowski, wiceprezes zarządu Grupy Azoty.

Jednym z najważniejszych zadań FE jest współpraca ze strukturami Komisji Europejskiej w takich obszarach jak obrona handlu i polityka ceł antydumpingowych. Grupa Azoty będzie kontynuowała swój aktywny udział we współkierowaniu pracami w takich obszarach jak rolnictwo, środowisko, wymiana handlowa i techniczna.

Fertilizers Europe (Europejska Organizacja Producentów Nawozów) to organizacja zrzeszająca największe europejskie podmioty produkujące nawozy. Jej nadrzędnymi celami są edukacja oraz analiza i rozwiązywanie problemów związanych z produkcją oraz stosowaniem nawozów, które mogą mieć wpływ na zdrowie mieszkańców Unii Europejskiej i środowisko naturalne. Ponadto FE nadzoruje interesy całego unijnego rynku nawozowego oraz odpowiada za kontakt z innymi podmiotami i instytucjami międzynarodowymi, w tym jest jedyną, tak silną organizacją reprezentującą przemysł nawozowy przed Komisją Europejską. Jej członkami oprócz firm z Polski są przedsiębiorstwa z Hiszpanii, Francji, Norwegii, Litwy, Niemiec, Austrii, Czech, Węgier, Holandii, Belgii, Rumunii, Grecji.

Wyszukiwarka